Gebruiksaanwijzing ROWENTA CG3808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG3808. Wij hopen dat dit ROWENTA CG3808 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG3808 te teleladen.


ROWENTA CG3808 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1926 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CG3808

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 BESCHRIJVING A B C D E F Deksel waterreservoir Uitneembare filterhouder met druppelstop Maatschepje Zwenkfilter Deksel Kan met maataanduiding: aantal kopjes/hoeveelheid water G H I J K L NL Warmhoudplaatje Opbergruimte voor het snoer (aan de achterkant) Verlichte aan/uit-schakelaar Waterindicator Koffiesterkteindicator (afhankelijk van het model) Waterreservoir VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN • Controleer of de netspanning overeenkomt met hetgeen wordt vermeld op het typeplaatje van het apparaat. €¢ Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht te worden gebruikt door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, noch door personen zonder kennis of ervaring, tenzij zij van tevoren instructies betreffende het gebruik van dit apparaat hebben ontvangen van een verantwoordelijke persoon. €¢ Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. [. . . ] €¢ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld om in de volgende gevallen te worden gebruikt en een dergelijk gebruik wordt niet gedekt door de garantie. - door gasten in hotels, motels of andere verblijfsvormen, - in omgevingen zoals bed and breakfasts. €¢ Raak nooit het warmhoudplaatje aan wanneer u de kan van het koffiezetapparaat neemt als het koffieapparaat aan staat. Wanneer het apparaat aan staat wordt het warmhoudplaatje zeer heet en kan het brandwonden veroorzaken. VOOR HET EERSTE GEBRUIK • Laat het apparaat eerst twee keer doorlopen met een volle kan water, zonder koffie. €¢ Voor alle modellen zijn reserve Rowenta kannen verkrijgbaar bij de servicecentra KOFFIE ZETTEN Volg afbeelding 1 tot 6 • Model met koffiesterkte-indicator: u krijgt precies de juiste hoeveelheid koffie die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeur (slappe of sterke koffie). Draai aan de instelknop en lees de hoeveelheid koffie af aan de hoogte van het waterpeil. €¢ Model zonder koffiesterkte-indicator: zie tekening (afbeelding 3). €¢ Wanneer de koffie klaar is, drukt u de schakelaar in: het lampje gaat uit. Plaats geen harde voorwerpen, zoals metalen of aardewerk thee-eieren in de kan; deze kunnen de binnenkant beschadigen. €¢ Haal de stekker uit het stopcontact en laat het koffiezetapparaat afkoelen. €¢ Maak de binnenkant van de kan alleen schoon met een zachte afwasborstel en spoel hem uit met schoon water. €¢ U kunt het binnenfilter uit het apparaat nemen (afbeelding 8a, 8b afhankelijk van het model). Volg afbeelding 8 tot 11 • Maak de buitenkant van het koffiezetapparaat schoon met een zacht, vochtig doekje. oNTKALKEN • De ontkalkingsfrequentie is afhankelijk van de hardheid van het water en van hoe vaak u het koffiezetapparaat gebruikt. [. . . ] Op koffiezetapparaten met een buitensporige hoeveelheid kalk kan geen garantie worden verleend. Uw apparaat bevat veel materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Breng het apparaat naar de plaatselijke milieustraat of erkend servicecentrum zodat het op juiste wijze kan worden afgedankt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CG3808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CG3808 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag