Gebruiksaanwijzing ROWENTA CG 3009

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG 3009. Wij hopen dat dit ROWENTA CG 3009 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CG 3009 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CG 3009
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CG 3009

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het apparaat niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker beschadigd is. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient u het netsnoer door een erkende servicedienst te laten vervangen. · Plaats het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water of enige andere vloeistof. · Laat het netsnoer niet binnen handbereik van kinderen hangen. [. . . ] - Zorg dat u de maximale hoeveelheid water die op het waterreservoir staat aangegeven, niet overschrijdt. - Dankzij de druppelstopfunctie kunt u de schenkkan tijdens het koffiezetten even uit het koffiezetapparaat halen om een kopje koffie in te schenken. Plaats de schenkkan of de warmhoudkan snel weer terug om overlopen van de filterhouder te voorkomen. - Spoel de warmhoudkan vóór gebruik om met warm water om de warmte beter vast te houden. - Het deksel van de warmhoudkan moet voor het bereiden en warmhouden van de koffie stevig naar links gedraaid worden tot het niet verder kan, figuur 10 en 11. - Druk de knop voor het uitschenken van de koffie van de warmhoudkan naar beneden, teruggezet (de wijzers geven 12:00 aan), de knop « ON/OFF » knippert. (Het display keert terug naar de klok, wanneer het instellen niet binnen 5 seconden gebeurt). - Druk op de toets « H » om het uur in te stellen. - Druk op de toets « MIN » om de minuten in te stellen. - De instelling wordt automatisch na 5 seconden bevestigd. - Druk op de toets « AUTO » om de programmering in te schakelen. De knop « ON/OFF » wordt groen. Op het ingestelde tijdstip wordt de knop rood en gaat het koffiezetapparaat aan. - Druk op de toets « ON/OFF » om het apparaat uit te schakelen. - U kunt op ieder moment de programmering annuleren door op de toets « AUTO » te drukken. Schakel de programmering weer in door opnieuw op de toets « AUTO » te drukken. Opmerking betreffende de twee functies: Het koffiezetapparaat schakelt automatisch na 2 uur uit, wanneer u het apparaat aan het einde van de cyclus niet handmatig met de toets « ON/OFF » heeft uitgeschakeld. figuur 12. - Wacht enkele minuten voordat u opnieuw koffie zet. REINIGING: - Voor het verwijderen van het gebruikte koffiedik verwijdert u de filterhouder (4) uit het koffiezetapparaat, figuur 8 en 9. - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. - Het apparaat niet reinigen wanneer dit nog warm is. - Reinigen met een vochtige doek of spons. [. . . ] - Giet dit in het waterreservoir (3) en zet het koffiezetapparaat aan (zonder koffiemaling). 27 - Laat één kopje in de schenkkan of de warmhoudkan (7) lopen en zet het apparaat uit. - Zet het koffiezetapparaat vervolgens weer aan om het restant door te laten lopen. - Spoel het koffiezetapparaat om door het 2 of 3 keer door te laten lopen met 1 liter schoon water. De garantie geldt niet voor apparaten die niet of nauwelijks functioneren omdat zij niet ontkalkt zijn. ACCESSOIRES: - Warmhoudkan - Glazen schenkkan IN GEVAL VAN PROBLEMEN: · Controleer: - of de stekker goed in het stopcontact zit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CG 3009

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CG 3009 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag