Gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 8052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 8052. Wij hopen dat dit ROWENTA CF 8052 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 8052 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CF 8052
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CF 8052

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDSADVIEZEN · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning en Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). · Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden die niet door de garantie gedekt wordt. . · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met een erkende Servicedienst indien: - uw apparaat gevallen is - het niet normaal werkt. [. . . ] · Nimmer uw apparaat met natte handen of in de buurt van water in een badkuip, wastafel of bak gebruiken. . . · Wanneer het apparaat in de badkamer gebruikt wordt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want water in de buurt kan gevaar opleveren, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. · Het apparaat moet uitgeschakeld worden: - alvorens het schoon te maken of te onderhouden. - in geval van functiestoringen - zodra u het niet meer gebruikt - wanneer u weg gaat, zelfs gedurende korte tijd. · Als extra beveiliging is het aanbevolen om in het elektrische circuit van de badkamer een voorziening met een differentiële bescherming met reststroom voor toegewezen differentiële stroom van maximaal 30 mA te installeren. Vraag om advies aan uw installateur. · Indien het aansluitsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, teneinde ieder gevaar te voorkomen. · Uw apparaat kan slechts met speciaal gereedschap gerepareerd worden. · Het apparaat is voorzien van een temperatuurbeveiliging. In geval van oververhitting schakelt het apparaat automatisch uit: neem contact op met de Servicedienst. GARANTIE Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Maak het schoon met een droge of enigszins vochtige doek. - Nooit alcohol gebruiken om het apparaat te reinigen. - Het apparaat of de borstels nooit in water onderdompelen. - Zorg dat u de zojuist gereinigde onderdelen goed droog maakt. - Verwijder regelmatig de op de borstels achtergebleven haren. 5. WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU ! Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst. 6. IN GEVAL VAN PROBLEMEN «Mijn haren klitten»: 1. Heeft u uw haar goed uitgekamd?2. Heeft u de lokken goed van elkaar gescheiden alvorens ze te bewerken?3. U kunt op ieder moment het draaien van de borstel stopzetten door de keuzeschakelaar voor het draaien (D) los te laten of de borstel in de tegengestelde richting te laten draaien. Verwijder vervolgens de borstel uit zijn zitting om het haar los te halen. [. . . ] 2. Heeft u de lokken goed van elkaar gescheiden alvorens ze te bewerken?3. U kunt op ieder moment het draaien van de borstel stopzetten door de keuzeschakelaar voor het draaien (D) los te laten of de borstel in de tegengestelde richting te laten draaien. Verwijder vervolgens de borstel uit zijn zitting om het haar los te halen. «De borstels draaien niet snel genoeg!»: vergeet niet de knop van de draaisnelheid «E» in te stellen. «De borstels houden op met draaien»: 1. Vergeet niet uw haar voor te drogen en uit te kammen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CF 8052

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CF 8052 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag