Gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL. Wij hopen dat dit ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om de lijst met service-adressen te ontvangen of voor elke andere informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen :Für unseren Kundendienst sind die von CALOR zugelassenen Servicezentren zuständig. Sie übernehmen Reparaturen aller Art an unseren Produkten, die unter Garantie stehen sowie an solchen, deren Garantie abgelaufen ist und vertreiben unsere Zubehör- und Ersatzteile. Die Liste dieser Servicezentren sowie sonstige Auskünfte erhalten Sie beim: Verbraucherdienst: Service Consommateurs / Consumentenservice : BELGIË - GROUPE SEB BELGIUM Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus Tel: 071 / 82. 52. 60 - Fax: 071 / 82. 52. 82 NEDERLAND - GROUPE SEB NEDERLAND BV E-mail : cons. serv@nl. groupeseb. com Internet : www. tefal. nl Zie voor adres servicelijst in de verpakking CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS FRANCE En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. [. . . ] · Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden die niet door de garantie gedekt wordt. · Als extra beveiliging is het aanbevolen om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. · Let op: nooit uw apparaat met natte handen of in de buurt van water in een badkuip, douche, wastafel of andere bak gebruiken. . . " · Wanneer het apparaat in de badkamer gebruikt wordt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want water in de buurt kan gevaar opleveren, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. NL D. Platen voor gladstrijken, keramische coating "Ultrashine Nano Ceramic" F. "IONIC"-systeem (afhankelijk van model) I. Lock System (vergrendeling en ontgrendeling van de klemmen) · Buiten bereik van kinderen bewaren · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen. · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met onze Klantenservice indien: - uw apparaat gevallen is; - het niet normaal werkt. · Zie voor problemen tijdens het gebruik de paragraaf " in geval van problemen " of neem contact op met onze Klantenservice. · Niet gebruiken indien het snoer beschadigd is. · Niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen. · Niet vasthouden met vochtige handen. · Niet vasthouden aan het warme apparaat zelf, maar aan de handgreep. · Niet aan het snoer maar aan de stekker trekken om dit uit het stopcontact te halen. · Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen. · Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. GARANTIE Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet bedrijfsmatig gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onjuist gebruik. VOOR HET EERSTE GEBRUIK Uw apparaat wordt zeer snel warm (in slechts 60 seconden) en deze temperatuur blijft constant gedurende het gehele gebruik. - Druk voor het openen van de klemmen op de knop "Lock System". - Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt: de temperatuur 130 verschijnt dan op het digitale display. [. . . ] · Wachten tot het gladgestreken haar is afgekoeld voordat u het afwerkt. TIPS VAN DE KAPPER · Altijd beginnen met gladstrijken van de onderste lokken haar, dan de zijkanten en eindigen met de voorkant. · Om strepen te vermijden over de lengten moet u werken in een soepele en constante beweging. · Om het effect te versterken kunt u een styling foam gebruiken voor het gladstrijken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CF 7150 ATTITUDE DIGITAL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag