Gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE. Wij hopen dat dit ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE te teleladen.


ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (243 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] fr Si vous ne pouvez pas acquérir les accessoires dont vous avez besoin dans votre point de vente habituel, vous pouvez, depuis la France, passer commande par minitel. BELGIQUE /BELGIË Des Centres-Service Agréés par CALOR assurent notre service après-vente. Ils sont à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de ces Centres- Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter : CALOR beschikt, naast onze eigen consumentenservice (zie onderstaand adres), over regionale erkende service-centra die u een goede service garanderen. [. . . ] Die Garantie von Calor gegen Schäden und versteckte Mängel für dieses Gerät gilt, wenn in Ihrem Land keine anders lautenden gesetzlichen Bestimmungen existieren, 1 Jahr nach dem Kaufdatum. Diese Garantie (Ersatzteile und Arbeit) greift nicht bei Beschädigungen durch Herunterfallen und Stöße sowie für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falschen Anschluss oder die Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Nutzungsbedingungen sowie durch nicht von Calor qualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen und Überprüfungen verursacht wurden. Dieser Garantieschein ist nur gültig, wenn er: 1- vom Verkäufer bestätigt ist (Kaufdatum und Stempel) 2- bei Reparaturen unter Garantie dem Gerät beigelegt wird. CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig voor het gebruik. VEILIGHEIDSADVIEZEN · Tijdens het gebruik worden de accessoires van het apparaat zeer heet. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat. · Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu. . . ). · Het apparaat moet uitgeschakeld worden: voor het reinigen en onderhoud, in geval van storingen tijdens het gebruik, zodra u het apparaat niet meer gebruikt, wanneer u afwezig bent, al is dat maar enkele ogenblikken. · Controleer of de spanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan tot onherstelbare schade leiden die niet door de garantie gedekt wordt. · Als extra beveiliging is het aanbevolen om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. · Let op: nooit uw apparaat met natte handen of in de buurt van water in een badkuip, douche, wastafel of andere bak gebruiken. . . " · Wanneer het apparaat in de badkamer gebruikt wordt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, want water in de buurt kan gevaar opleveren, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is. Lock System (vergrendeling en ontgrendeling van de platen) NL · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen. · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met onze Klantenservice indien: - uw apparaat gevallen is; - het niet normaal werkt. · Zie voor problemen tijdens het gebruik de paragraaf " in geval van problemen " of neem contact op met onze Klantenservice. · Niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen (fig. 7). · Niet vasthouden aan het warme apparaat zelf, maar aan de handgreep. · Niet aan het snoer maar aan de stekker trekken om dit uit het stopcontact te halen. · Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. GARANTIE Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. VOOR HET EERSTE GEBRUIK Uw apparaat komt heel snel op temperatuur (al binnen 60 seconden) en dit blijft constant gedurende het gebruik : - Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact. [. . . ] · Om strepen te vermijden over de lengten moet u werken in een soepele en constante beweging. · Om het effect te versterken kunt u een styling foam gebruiken voor het gladstrijken. Altijd de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat af laten koelen voordat u het reinigt. · Voor het reinigen van het apparaat : stekker uit het stopcontact halen, een vochtige doek gebruiken om de platen schoon te maken, en daarna drogen met een droge doek (fig. 8). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CF 7132 ULTIMA ELITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag