Gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7102 OPTILISS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7102 OPTILISS. Wij hopen dat dit ROWENTA CF 7102 OPTILISS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 7102 OPTILISS te teleladen.


ROWENTA CF 7102 OPTILISS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1691 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CF 7102 OPTILISS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D GB FR NL I SP P N DK FIN S GR TR CHT 80050136/29-07 CF7102 KO C A BC F E D 1 60 sec. 2 3 4 5 Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. NL 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN · Tijdens het gebruik worden de accessoires van het apparaat zeer heet. [. . . ] · Buiten bereik van kinderen bewaren · Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. · Indien het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen. · Gebruik uw apparaat niet en neem contact op met onze Klantenservice indien: - uw apparaat gevallen is; - het niet normaal werkt. · Zie voor problemen tijdens het gebruik de paragraaf " in geval van problemen " of neem contact op met onze Klantenservice. · Niet onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet om te reinigen. · Niet vasthouden aan het warme apparaat zelf, maar aan de handgreep. · Niet aan het snoer maar aan de stekker trekken om dit uit het stopcontact te halen. · Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. GARANTIE: Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. INGEBRUIKNAME Uw apparaat wordt zeer snel warm en deze temperatuur blijft constant gedurende het gehele gebruik: - Steek de stekker in het stopcontact - Zet de aan-/uitschakelaar op "1" (Fig. 1-C) - Wacht 60 seconden, het apparaat is klaar voor gebruik (Fig. 2) Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het op te bergen. 4. GEBRUIK Het haar moet ontklit, schoon en droog (of enigszins vochtig) zijn. · Het apparaat niet voor synthetisch haar (pruiken, haarstukjes, enz. ) gebruiken · Neem een lok van enkele centimeters breed, kam deze en plaats hem tussen de platen. Klem het haar stevig vast tussen de platen en laat het apparaat langzaam van de wortel naar de haarpunt glijden (Fig. 3) · Wanneer u zeer dik haar of krullen heeft, kunt u het resultaat optimaliseren door voor het gladstrijken wat water over de lokken te verstuiven. [. . . ] WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU! Uw apparaat bevat talrijke materialen die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Lever het in bij een milieustation of bij een erkend servicecentrum voor de juiste verwerking hiervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CF 7102 OPTILISS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CF 7102 OPTILISS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag