Gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 4012 STYLE 8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 4012 STYLE 8 . Wij hopen dat dit ROWENTA CF 4012 STYLE 8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA CF 4012 STYLE 8 te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA CF 4012 STYLE 8
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA CF 4012 STYLE 8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het apparaat moet uitgeschakeld zijn: - voor het schoonmaken en het onderhoud. - in geval van een functiestoornis - zodra u met het gebruik klaar bent - indien u het apparaat zonder toezicht laat, zelfs voor een korte periode. · Controleer of de netspanning van uw elektrische installatie overeenkomt met die van uw apparaat. Elke verkeerde aansluiting kan onomkeerbare schade veroorzaken, die niet door de garantie wordt gedekt. [. . . ] Wanneer u een accessoire verwijdert, raak dan uitsluitend de plastic delen van het accessoire aan, de metalen delen zijn zeer heet. Style 8 NL CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS référence produit/referentie produkt : date d'achat/aankoopdatum : cachet du vendeur/stempel verdeler : Accessoires: 4. GEBRUIK Het haar moet uitgekamd, schoon en DROOG zijn (om beschadiging hiervan te voorkomen). 1 - KRULTANGEN - Neem een lok van 2 tot 3 cm breed. - Open de tang door op de hendel te drukken en schuif de punt van de lok tussen de buis en de tang. Controleer of de punten goed rond de tang gerold zijn, in de richting van de krul. - Houd het geïsoleerde uiteinde met de andere hand vast. - Draai het apparaat om de lok rond het accessoire te rollen. Rol de lok op naar de hoofdhuid toe en zorg dat u zich daarbij niet brandt. - Houd de krultang ongeveer 20 seconden zo vast (langer voor stevigere krullen). - Rol de krultang voor de helft weer terug en open de tang, zodat de lok er uit glijdt. - Herhaal deze handeling voor het maken van nieuwe krullen. 2- RONDE BORSTEL 4- GLADSTRIJKER 6 Stevige krullen 7 Soepele krullen, golven 13 Gladgestreken haar - Schuif de ronde borstel op de krultang, wanneer deze koud is. - Neem een haarlok en rol deze rond de borstel. - Ongeveer 20 seconden zo vasthouden en voorzichtig uitrollen. TIPS VAN DE KAPPER · Laat uw haar afkoelen alvorens het te kammen. 10 6 Grote krullen - Uw haar moet uitgekamd en droog zijn. - Neem een lok van ongeveer 5 cm breed, begin bij de haarwortel. - Open de tang door op de hendel te drukken en plaats de lok tussen de gladstrijkende platen. - Laat het apparaat langzaam van de haarwortel naar de haarpunt glijden. TIPS VAN DE KAPPER FRANCE En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil, Calor assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d'achat, sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Pour être valable, ce bon de garantie doit être : 1- certifié par le vendeur (date et cachet) 2 - joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie BELGIQUE /BELGIË Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 1 an à partir de la date d'achat sauf législation spécifique à votre pays. Cette garantie (pièces et main d'oeuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende 1 jaar na datum van aankoop, uit gezonderd eventuelle specifieke wetgeving in uw land. Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door Calor. [. . . ] Om deze lijst te bekomen of voor elke andere informatie, kunt U ons contacteren : BELGIË - GROUPE SEB BELGIUM · Service Consommateurs / Consumentendienst : Avenue de l'Espérance - 6220 Fleurus Tel: 071 / 82. 52. 60 - Fax: 071 / 82. 52. 82 9 Gekartelde krullen · Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat op zijn houder afkoelen. · Maak het accessoire schoon wanneer dit volledig is afgekoeld. Neem het heft af met een zachte vochtige doek. · Nimmer water of enige andere vloeistof in het heft gieten. TIPS VAN DE KAPPER · Om meer volume te geven: u kunt de krullen met de vingers uit elkaar halen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA CF 4012 STYLE 8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA CF 4012 STYLE 8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag