Gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM. Wij hopen dat dit ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € WAARSCHUWING: Om brandgevaar te beperken, houd textiel, gordijnen en andere brandbare materialen op een afstand van minstens 1 m van de luchtuitlaat. € Zorg ervoor dat er nooit water in het apparaat kan komen. • Raak het apparaat niet met natte handen aan. • Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. [. . . ] € ebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen en producten. Plaats het apparaat over G het algemeen op een minimale afstand van 50 cm van elk ander voorwerp (muren, gordijnen, spuitbussen enz. € et apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is. H • rek niet aan het netsnoer of het apparaat, ook niet wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Bij bedrijfsmatig gebruik, verkeerd gebruik of niet-naleving van de instructies wijst de fabrikant alle aansprakelijkheid van de hand en wordt de garantie ongeldig. € ol vóór elk gebruik het netsnoer volledig uit. R • ebruik enkel verlengsnoeren die aangepast zijn aan het vermogen van uw apparaat. G • ebruik het apparaat niet in een stoffige ruimte of in een ruimte met brandgevaar. G • et apparaat mag niet worden gebruikt in een vochtige ruimte. H • ebruik het apparaat nooit zonder de bijbehorende filter (indien het over een filter beschikt). G • aal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen of te onderH houden. € e garantie is niet geldig in geval van eventuele schade door oneigenlijk gebruik. D 15 INWERKINGSTELLING Controleer vóór het eerste gebruik of de spanning, de frequentie en het vermogen van uw apparaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. Uw apparaat kan worden gebruikt met een geaarde stekker. Alvorens het apparaat in te schakelen, moet steeds worden nagegaan dat : • et apparaat volledig volgens de veiligheidsinstructies is gemonteerd (indien nodig), h • et apparaat op een horizontaal en stabiel draagvlak staat, h • e in deze gebruiksaanwijzing beschreven plaatsing van het apparaat wordt nageleefd, d • e luchtinlaat- en -uitlaatroosters volledig vrij zijn. D Bij het eerste gebruik kan het apparaat kortstondig een lichte geur en rook afgeven (dit komt voor bij alle nieuwe apparaten en verdwijnt weer na enkele minuten). BELANGRIJK : Het valt aan te bevelen uw apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het niet gebruikt. OPMERKING : Als het apparaat abnormaal warm wordt, wordt het uitgeschakeld door een automatische veiligheidsvoorziening. [. . . ] € Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet dit in een droge ruimte geplaatst worden. 16 IN GEVAL VAN PROBLEMEN Demonteer het apparaat nooit zelf. Een slecht gerepareerd apparaat kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Neem uw apparaat niet in gebruik en neem contact op met een erkend servicecentrum indien : • w apparaat is gevallen u • w apparaat of het netsnoer is beschadigd, u • w apparaat niet normaal werkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag