Gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM. Wij hopen dat dit ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM te teleladen.


ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1373 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • WAARSCHUWING : Om oververhitting te voorkomen , MAG HET APPARAAT NOOIT WORDEN BEDEKT . € ebruik dit verwarmingstoestel niet na een val; G • ebruik het verwarmingstoestel niet als zichtbare schade wordt G waargenomen; • ebruik dit verwarmingstoestel op een horizontale en stabiele G ondergrond of, indien van toepassing, maak het vast aan de muur. € Kinderen jonger dan 3 jaar moeten op een afstand worden gehouden van het apparaat, tenzij ze permanente begeleiding krijgen. [. . . ] Let vooral op wanneer kinderen en kwetsbare personen in de buurt zijn. € Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis, mits dit onder het juiste toezicht gebeurt of zij aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden. AANBEVELINGEN • et elektriciteitsnet van de kamer, de installatie van het apparaat en het gebruik moeten voldoen aan de in H uw land geldende normen. € ebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare voorwerpen en producten. Plaats het apparaat over G het algemeen op een minimale afstand van 50 cm van elk ander voorwerp (muren, gordijnen, spuitbussen enz. € et apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is. H • rek niet aan het netsnoer of het apparaat, ook niet wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Bij bedrijfsmatig gebruik, verkeerd gebruik of niet-naleving van de instructies wijst de fabrikant alle aansprakelijkheid van de hand en wordt de garantie ongeldig. R • ebruik enkel verlengsnoeren die aangepast zijn aan het vermogen van uw apparaat. G • ebruik het apparaat niet in een stoffige ruimte of in een ruimte met brandgevaar. G • et apparaat mag niet worden gebruikt in een vochtige ruimte. H • ebruik het apparaat nooit zonder de bijbehorende filter (indien het over een filter beschikt). G • aal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het op te bergen of te onderH houden. € e garantie is niet geldig in geval van eventuele schade door oneigenlijk gebruik. D 15 INWERKINGSTELLING Controleer vóór het eerste gebruik of de spanning, de frequentie en het vermogen van uw apparaat overeenkomen met die van het elektriciteitsnet. Alvorens het apparaat in te schakelen, moet steeds worden nagegaan dat : • et apparaat volledig volgens de veiligheidsinstructies is gemonteerd (indien nodig), h • et apparaat op een horizontaal en stabiel draagvlak staat, h • e in deze gebruiksaanwijzing beschreven plaatsing van het apparaat wordt nageleefd, d • e luchtinlaat- en -uitlaatroosters volledig vrij zijn. D Bij het eerste gebruik kan het apparaat kortstondig een lichte geur en rook afgeven (dit komt voor bij alle nieuwe apparaten en verdwijnt weer na enkele minuten). [. . . ] Een slecht gerepareerd apparaat kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Neem uw apparaat niet in gebruik en neem contact op met een erkend servicecentrum indien : • w apparaat is gevallen u • w apparaat of het netsnoer is beschadigd, u • w apparaat niet normaal werkt. U De lijst met erkende servicecentra vindt u op het internationale garantiebewijs van TEFAL / ROWENTA. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA BU2620F0 INTENSIUM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag