Gebruiksaanwijzing ROWENTA AU401

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA AU401. Wij hopen dat dit ROWENTA AU401 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA AU401 te teleladen.


ROWENTA AU401 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (459 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA AU401

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen mits ze minstens 8 jaar oud zijn, en door mensen met onvoldoende ervaring en kennis, of lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen hebben, mits ze goed zijn getraind en geïnformeerd over de risico's. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. voor andere landen: · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruikers (waaronder kinderen) met fysieke, visuele of mentale Beperkingen, of die te weinig ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Neem de voorschriften voor het afvoeren van olie en koelmiddelen in acht bij het afvoeren van het apparaat. [. . . ] Stop het apparaat door de knop (A) te gebruiken voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Schakel het apparaat na vervoer ten minste één uur niet in voordat u het start. OPBERGEN · Als u het apparaat niet gebruikt, moet u het uit de buurt van vocht in een goed geventileerde ruimte Plaatsen die qua afmetingen voldoet aan de specificaties tijdens gebruik. Voordat u het opbergt, moet u de rubberen plug aan de onderkant van de afvoerpoort (nr. 1) Laat de unit enkele uren alleen in de ventilatormodus draaien om eventueel vocht op de spoelen te drogen om zo schimmel te voorkomen. 1 - REINIGING EN ONDERHOUD Schakel het apparaat uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoudt. Gebruik nooit vluchtige stoffen zoals benzine of schuurpoeder om het apparaat schoon te maken. Onderhoud luchtfilters: de luchtfilters moeten na ongeveer 100 uur gebruik worden gereinigd. 2) Gebruik een stofzuiger, water of een zachte droge doek om de filters schoon te maken en plaats de filters terug. De elektrische faciliteiten van de ruimte en de installatie en het gebruik van het apparaat moeten voldoen aan de geldende normen in uw land. Controleer voor het eerste gebruik of het voltage, de frequentie en het vermogen van uw apparaat geschikt zijn voor uw stroomvoorziening. Het apparaat is geplaatst volgens de instructies in deze handleiding; · de luchtinlaat- en uitlaatroosters volledig vrij zijn; · Het apparaat op een stabiele, horizontale ondergrond is geplaatst; Plaats het product niet onder een waslijn of een ander voorwerp waardoor er water in zou kunnen vallen. LET OP: het is aan te raden de stekker uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt. Muurflensaccessoire en dop Opmerking: zorg ervoor dat de waterafvoer goed is geïnstalleerd voor gebruik. 9) aan de achterkant van de unit en druk op de tuimelschakelaar om de eenheid stevig vast te zetten. Indien nodig kan uw apparaat ook semipermanent worden geïnstalleerd (fig. 6)Ga als volgt te werk: · Boor een gat in een buitenmuur of door een kozijn. Zorg ervoor dat u de MIN/MAX-afmetingen Voor de grootte van het gat en de positie ervan aanhoudt. Stop het andere uiteinde van de slangmontage in de accessoire die u eerder op de muur hebt bevestigd zoals weergegeven in (fig. OPMERKING: wanneer u de airconditioning semipermanent installeert, moet u een binnendeur altijd een beetje open laten staan om de luchtdruk tussen binnen en buiten gelijk te houden. Als u het apparaat in de ontvochtigingsmodus wilt gebruiken, moet u de continue afvoer als volgt installeren. Zorg ervoor dat u de ventilatiegaten (#2) opent voordat u het apparaat gebruikt. [. . . ] De tijd kan worden ingesteld tussen 1 en 24 uur afstandsbediening De afstandsbediening gebruikt 2 AAA- of LR03-batterijen van 1, 5 V die niet worden meegeleverd. Als u de batterij van de afstandsbediening wilt vervangen, verwijdert u het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening en plaatst u de batterijen met de polen (+) en (-) in de juiste richting. Verwijder de batterijen als de afstandsbediening een maand of langer niet wordt gebruikt. De afstandsbediening werkt op dezelfde manier als de functies op het bedieningspaneel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA AU401

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA AU401 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag