Gebruiksaanwijzing ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE. Wij hopen dat dit ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Grille d'entrée d'air E. Crochet supérieur du support mural J. Crochet inférieur du support mural A. Schalter zur Einstellung der Temperatur : Thermostat C. [. . . ] · Gebruik uw apparaat niet in een stoffig of brandgevaarlijk vertrek. · Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is dus niet geschikt voor industriële doeleinden. · Voor eventuele gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik vervalt de garantie. · Is het snoer beschadigd, dan dient het door de fabrikant, een servicedienst of ander erkend reparateur te worden vervangen om elk gevaar te voorkomen. · Plaats het apparaat niet vlak onder een stopcontact. · Als het apparaat aan de muur wordt bevestigd, dient het stopcontact toegankelijk te blijven. 2 - UITERST BELANGRIJK · · · · · · · · LET OP : Om eventuele oververhitting te voorkomen, dient u het APPARAAT NOOIT AF TE DEKKEN. Gebruik de kachel nooit in de nabijheid van ontvlambare voorwerpen of producten (gordijnen, spuitbussen, oplosmiddelen, enz. ) Dit apparaat mag niet in een nat vertrek worden gebruikt. Het apparaat nooit in schuine stand of liggend gebruiken. Dit apparaat niet gebruiken in de nabijheid van een badkuip, douche, wastafel, zwembad. Het apparaat niet met natte handen aanraken. Zet de schakelaar A op de beginstand en haal de stekker uit het stopcontact. 3- NETSPANNING · Controleer bij het eerste gebruik of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met die van uw apparaat en of het vermogen van het apparaat geschikt is voor uw elektriciteitsnet. · Uw apparaat kan met een ongeaard stopcontact worden gebruikt. Het is een apparaat uit de klasse II (dubbel geïsoleerd ). 4- VEILIGHEID Oververhittingsbeveiliging · Ingeval van een abnormaal warm worden, zet een veiligheidsinrichting het functioneren van het apparaat uit en zet het vervolgens automatisch weer in werking na eerst te zijn afgekoeld. Indien het defect aanhoudt of erger wordt, stopt een thermische zekering het apparaat defintief ; dit moet dan bij een erkend servicecentrum worden ingeleverd. 5 - WERKING Controleer voordat u het apparaat inschakelt of: - Het apparaat is geplaatst overeenkomstig de voorschriften in deze handleiding. - De luchtin- en uitlaatroosters niet belemmerd worden. - Het apparaat op een horizontale en stabiele ondergrond staat. · Functiekeuze: Kies de gewenste functie door het streepje op knop A tegenover het gewenste symbool te draaien: : stop : koude ventilatie : "SILENCE" 1000W (SO2020) ob 1200W (SO2030) : 2000W (SO2020) ob 2400W (SO2030) · Controlelampjes: Controlelampje `aan/uit'C, gaat branden zodra het apparaat ingeschakeld wordt. · Thermostaat : U kunt de temperatuur m. b. v. de schakelaar B naar eigen behoefte instellen Min Max · Vorstvrijstand : Dankzij deze stand wordt de temperatuur automatisch boven 0°C gehouden in normaal geïsoleerde vertrekken waarvan de grootte overeenkomt met het vermogen van uw apparaat. Steek de stekker in het stopcontact en draai het streepje op knop B tegenover het symbool « ». Draai vervolgens knop A op één van de volgende functies: of . · Stand zomerventilatie : Hierdoor kunt u uw ventilatorkachel's zomers als ventilator gebruiken. 6 - BEVESTIGING AAN DE MUUR Uw apparaat kan aan de muur worden bevestigd. [. . . ] · Voor het opbergen van uw ventilatorkachel kunt u het snoer om de onderkant van het apparaat rollen en het uiteinde m. b. v. · Indien u het apparaat niet gebruikt, dient dit in een vochtvrij vertrek tewerden geplaatst. 9 - PROBLEMEN · Demonteer het apparaat nooit zelf. Een slecht gerepareerde kachel kan gevaar voor de gebruiker opleveren. Schakel hiervoor dan ook altijd een erkend reparateur in of neem rechtstreeks contact op met de consumentenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA ATLAS SO 2020 SPRINTO SILENCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag