Gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE. Wij hopen dat dit ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik voor vlakke oppervlakken de mini-kop Delta* waarmee u snel een breder oppervlak kunt zuigen. Stand 0 : uit Stand 1 (Soft) : meubels, kwetsbare oppervlakken Stand 2 (Booster) : tegelvloeren, parket, … * afhankelijk van het model : het betreft speciale voorzieningen voor bepaalde modellen of als optie verkrijgbare accessoires. 13 Wanneer het apparaat gebruikt wordt , is het controlelampje uit. Het controlelampje knippert om u te waarschuwen dat de accu bijna leeg is. [. . . ] Breng het naar een verzamelpunt voor verwerking ervan. het apparaat is uitsluitend ontworpen voor een gebruik binnenshuis. Niet in uw ogen wrijven of uw slijmvliezen aanraken als de accu’s lekken. Was uw handen en spoel uw ogen met schoon water. Indien het onaangename gevoel blijft voortduren, een arts raadplegen. vI • VOOR UW VEILIGHEID Deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en zorgvuldig bewaren. Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: deze moet in normale gebruiksvoorwaarden gebruikt worden. Het apparaat buiten het bereik van kinderen houden en opbergen. Nooit het apparaat zonder toezicht laten werken. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon. Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Houd het mondstuk of het uiteinde van de buis uit de buurt van ogen, oren en haren. Controleer of de gebruiksspanning (volt) van uw stofzuiger overeenkomt met de netspanning bij u thuis. Een verkeerde aansluiting maakt de garantie ongeldig. Zuig niet op vochtige oppervlakken en zuig geen water, enige vloeistoffen, warme stoffen (as, gloeiende kooltjes), zeer fijne stoffen (pleister, cement, as…), groot scherp afval (glas…), schadelijke producten (oplosmiddelen, afbijtmiddelen…), agressieve middelen (zuren, reinigingsmiddelen…) of ontvlambare en/of ontplofbare producten (op basis van benzine of alcohol). Dompel het apparaat en de acculader niet onder in water of een andere vloeistof, zorg dat er geen waterspatten op het apparaat of de acculader terecht komen. Plaats het apparaat niet buitenshuis en berg het op een vochtvrije plaats op. Zet het apparaat niet in de buurt van een hittebron (oven, verwarmingsapparaten of warme radiatoren). Stel de accu niet bloot aan een kamertemperatuur boven de 40°C. demonteer het apparaat niet wanneer het werkt. Controleer of het schuimrubberen filter goed op zijn plaats zit. Laat het apparaat nooit zonder het schuimrubberen beschermfilter van de motor werken. [. . . ] Het apparaat zuigt niet, zuigt minder goed, maakt een vreemd geluid. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het apparaat en de acculader op het stopcontact en of het stopcontact goed werkt. De zuigbuis zit verstopt: schakel het apparaat uit en ontstop de leiding. Het gebruikte accessoire kan verstopt zijn: schakel het apparaat uit en ontstop het accessoire. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag