Gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE. Wij hopen dat dit ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE te teleladen.


ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2893 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een optimaal resultaat moet u het apparaat laten opladen tot het controlelampje uitgaat. De acculader wordt enigszins warm, dit is een volkomen normaal verschijnsel. Het verdient echter de voorkeur de stekker van de acculader uit het stopcontact te halen bij lange afwezigheid (vakantie…). [. . . ] 12h BELANGRIJK: Reinig het schuimrubberen beschermfilter van de motor minstens één keer per maand. Het wordt aangeraden het schuimrubberen filter vaker te reinigen als u constateert dat het apparaat minder goed presteert. U kunt een nieuw filter krijgen bij het dichtstbijzijnde erkende Servicecentrum van Rowenta. Nederlands De accu van het apparaat bevat Nikkel Metal Hydrure (NiMh) accu's die uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend toegankelijk zijn voor een professionele reparateur. Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Niet in uw ogen wrijven of uw slijmvliezen aanraken als de accu’s lekken. vI • VOOR UW VEILIGHEID Deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en zorgvuldig bewaren. Uw stofzuiger is een elektrisch apparaat: deze moet in normale gebruiksvoorwaarden gebruikt worden. Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vemogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon. Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Houd het mondstuk of het uiteinde van de buis uit de buurt van ogen, oren en haren. Controleer of de gebruiksspanning (volt) van uw stofzuiger overeenkomt met de netspanning bij u thuis. Zuig niet op vochtige oppervlakken en zuig geen water, enige vloeistoffen, warme stoffen (as, gloeiende kooltjes), zeer fijne stoffen (pleister, cement, as…), groot scherp afval (glas…), schadelijke producten (oplosmiddelen, afbijtmiddelen…), agressieve middelen (zuren, reinigingsmiddelen…) of ontvlambare en/of ontplofbare producten (op basis van benzine of alcohol). Dompel het apparaat en de acculader niet onder in water of een andere vloeistof, zorg dat er geen waterspatten op het apparaat of de acculader terecht komen. Plaats het apparaat niet buitenshuis en berg het op een vochtvrije plaats op. Zet het apparaat niet in de buurt van een hittebron (oven, verwarmingsapparaten of warme radiatoren). Laat het apparaat nooit zonder het schuimrubberen beschermfilter van de motor werken. Trek nooit aan het snoer om de stekker van de acculader uit het stopcontact te halen. [. . . ] De zuigbuis zit verstopt: schakel het apparaat uit en ontstop de leiding. Het gebruikte accessoire kan verstopt zijn: schakel het apparaat uit en ontstop het accessoire. Controleer of het gebruikte accessoire goed op het uiteinde van de stofbak geplaatst is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA AC9125 01 AIR FORCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag