Gebruiksaanwijzing ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V. Wij hopen dat dit ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V te teleladen.


Mode d'emploi ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…) voor het eerste gebruik / Gebruik Opladen van uw apparaat Afhankelijk van uw model gebeurt het opladen van uw apparaat ofwel: 1 - Sluit het snoer aan op het apparaat. 2V : RS-AC3435 C2 Filterhouder* D1 Ingebouwd uitschuifbaar zuigmondstuk* E1/E2 Zuigmondstuk met krabber*/zuigmondstuk met borstel* F Accu’s* 2. 8V : RS-AC3429 Veiligheidsadviezen - Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken: indien het apparaat niet overeenkomstig de handleiding gebruikt wordt, kan Rowenta geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. - Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. [. . . ] Neem in dat geval contact op * Afhankelijk van het model 1. Met behulp van een acculader* (B5) - Steek de stekker in het stopcontact. Het controlelampje op de handgreep* (B4) geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen. Belangrijke opmerking: Voor het eerste gebruik moet het apparaat minstens 15 uur opgeladen worden, het controlelampje dooft wanneer het opladen klaar is. Met behulp van een oplaadvoetstuk* (A) - Installeer het oplaadvoetstuk* (A), dit kan: • op een werkblad geplaatst worden 2 • of aan de muur bevestigd worden (boorgids en schroeven meegeleverd). het overtollige snoer kan onder het oplaadvoetstuk opgerold worden. - Steek de stekker van het oplaadvoetstuk* in het stopcontact (A) - Plaats het apparaat op zijn oplaadvoetstuk* (A), het controlelampje* gaat branden (B3) en geeft aan dat het apparaat aan het opladen is. Belangrijke opmerking: Voor het eerste gebruik moet het apparaat minstens 15 uur opgeladen worden, het controlelampje dooft wanneer het opladen klaar is. GEBRUIK 14 - trek voor het reinigen van verborgen hoeken (plinten, radiatoren, …) en moeilijk bereikbare plaatsen het in de stofbak ingebouwde uitschuifbare zuigmondstuk* (D1) uit. - plaats voor het reinigen van vlakke oppervlakken het zuigmondstuk met borstel* (E2) op het uiteinde van het in de stofbak ingebouwde uitschuifbare zuigmondstuk* (D1). - plaats voor het opzuigen van water of vloeistoffen (alleen niet ontvlambare en niet corrosieve vloeistoffen) het zuigmondstuk met krabber* (E1) op het uiteinde van het in de stofbak ingebouwde uitschuifbare zuigmondstuk* (D1). Maak altijd de bak Nat & Droog leeg voordat u het apparaat op zijn oplaadvoetstuk terugplaatst. 4 OPMERKING: Het oplaadvoetstuk* (A) heeft een opbergruimte voor accessoires (A1) voor het zuigmondstuk met krabber* (E1) of het zuigmondstuk met borstel* (E2). 3a - druk op de openingsknop van de stofbak (B2) of van 3b - verwijder het permanente filter (C1) en daarna de fil- Dompel ze niet onder in water. De accu’s moeten NL met zorg behandeld worden. Laat de accu’s niet in contact komen met andere metalen voorwerpen (ringen, spijkers, schroeven, . Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de accu’s door metalen voorwerpen in de uiteinden te steken. In geval van kortsluiting kan de temperatuur van de accu’s gevaarlijk oplopen, ernstige brandwonden veroorzaken en zelfs vlam vatten. WEGGOOIEN VAN DE ACCU’S Gooi uw apparaat niet weg zonder eerst de accu’s verwijderd te hebben. Richt u voor het verwijderen van de accu’s tot een erkende Servicedienst of ga als volgt te werk: - Haal de stekker uit het stopcontact. [. . . ] - Zet, in geval van een abnormale werking, bijvoorbeeld bij oververhitting van de motor, het apparaat uit om het probleem te controleren en op te lossen (bijvoorbeeld verstopping van het accessoire). - Als opgezogen stof of afval op de grond vallen of als de vloeistof wegstroomt, controleer dan of de stofbak of de Water & Stofbak* niet vol is. U heeft al deze instructies opgevolgd, maar uw apparaat werkt nog steeds niet: neem contact op met een door Rowenta erkende servicedienst (zie de lijst in het serviceboekje) of neem contact op met de Consumentenservice van Rowenta. ρ Uw apparaat bevat veel materialen die her5 gebruikt of gerecycleerd kunnen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROWENTA AC476901 CLEANETTE EXTENSO 7.2V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag