Gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR DIMENSIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR. Wij hopen dat dit ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR te teleladen.


ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR DIMENSIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (100 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEURDIMENSIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De universele afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode van klasse 1M. Stel uw afstandsbediening niet bloot aan stof, direct zonlicht, vocht, hoge temperaturen of krachtige schokken. Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen. Toepassingen Deze universele afstandsbediening kan tot acht normale afstandsbedieningen vervangen en kan worden gebruikt voor het bedienen van de volgende type apparaten: TV VCR DVD CD CBL ASAT DSAT AUX Televisietoestel met videotext, projector Videorecorder DVD-speler en -recorder CD-speler Decoder voor betaal-TV Analoge satellietontvanger Digitale satellietontvanger voor andere apparaten (versterker, tuner, MD, enz. ) De aanduidingen op de brontoetsen, "TV", "VCR", enz. , dienen uitsluitend voor de overzichtelijkheid. Vanzelfsprekend kunt u deze toetsen ook gebruiken voor andere type apparaten ("Flexmodus"). 6 Univ-FB_MD80383_NL. fm Seite 7 Freitag, 5. [. . . ] Hierdoor hebt u meer tijd, met als gevolg dat het hele proces wel langer duurt. Codes zoeken op handelsnaam Bij deze functie kunt u zoeken op handelsnaam. De handelsnamen kunt u vinden in de codetabel onder "Codes zoeken op handelsnaam". Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd. ) 3. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX). Voer de code van één cijfer in aan de hand van de volgende tabel: Toets 1 = Medion, Tchibo Toets 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye Toets 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo Toets 4 = Thomson, Brandt, Fergusson Toets 5 = Saba, Nordmende, Telefunken Toets 6 = Grundig, Blaupunkt Toets 0 = Alle merken. Druk meerdere malen op de toets PROG+ (of bij videorecorders op of PLAY), totdat het apparaat reageert. August 2005 9:37 09 dralen, omdat anders de functie voor automatisch zoeken van codes wordt gestart. Als alle codes zijn doorzocht, knippert de brontoets ongeveer 3 seconden lang. Identificatie van codes Door de identificatie van codes kunt u bepalen welke codes reeds zijn ingevoerd en opgeslagen in de afstandsbediening. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd. ) 3. TL-buizen) kunnen infraroodstraling bevatten die van invloed kan zijn op de leerfunctie. Functies programmeren Ga als volgt te werk bij het programmeren: Leg de afstandsbedieningen met de infrarood-diodes naar elkaar gericht op de tafel. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd. ) 2. Druk kort op de gewenste brontoets (TV, VCR, DVD, CD, CBL, ASAT, DSAT, AUX) voor deze originele afstandsbediening. Druk nu op de toets van de universele afstandsbediening waaronder u de desbetreffende functie wilt opslaan (de brontoets blijft branden). Houd de toets van uw originele afstandsbediening nu zo lang ingedrukt totdat de achtergrondverlichting van de brontoets op de universele afstandsbediening uitgaat (elke onjuiste programmering wordt aangegeven door het knipperen van de toets). 17 Univ-FB_MD80383_NL. fm Seite 18 Freitag, 5. Beëindig de programmering door de toets SETUP in te drukken. SHIFT-functie Enkele toetsen van de universele afstandsbediening kunnen een dubbele programmering krijgen. U kunt deze functies gebruiken door kort op de toets S (SETUP) te drukken (de brontoets licht op) en aansluitend op een van de functie- of cijfertoetsen te drukken. Als u, nadat u kort op SETUP hebt gedrukt, 15 tot 20 seconden lang niet op een andere toets drukt, wordt de SHIFT-functie niet geactiveerd. Functies wissen Instructies voor slechts één brontoets wissen 1. Houd de toets S (SETUP) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. (Als u korter op de toets SETUP drukt, wordt de SHIFT-functie geactiveerd. ) 2. [. . . ] U kunt deze functie beëindigen door op PROG+ of PROG– te drukken. Universele functies ("Punch Through") De universele functies (ook wel "Punch Through"-functies genoemd) bieden u de mogelijkheid bepaalde functies uit te voeren op een ander type apparaat als is ingesteld. Dit zijn de functies voor volume, inschakelen van het geluid en de afspeelfuncties. 21 Univ-FB_MD80383_NL. fm Seite 22 Freitag, 5. August 2005 9:37 09 Als de afstandsbediening wordt gebruikt voor de bediening van VCR, DVD, SAT of CBL, wordt het televisietoestel (voor zover de andere apparaten niet over een eigen volumeregeling beschikken) aangestuurd met de toetsen VOLUME (VOL) en GELUID UIT ( ); als de afstandsbediening wordt gebruikt voor de bediening van de TV of een ander apparaat dat geen afspeelfuncties heeft, wordt met de toetsen PLAY, STOP, PAUSE, SNEL VOOR/ACHTERUIT, SKIP en eventueel OPNAME een aangesloten videorecorder, DVDspeler of DVD-recorder aangestuurdd. Het als laatste gekozen apparaat wordt telkens aangestuurd. Universele functie volume/geluid uitschakelen programmeren op een ander type apparaat Bij uitlevering is de universele afstandsbediening zo ingesteld dat de functies voor volume en geluid uitschakelen automatisch het televisietoestel aansturen, als op dat moment op een brontoets voor een apparaat met beeldweergave (DVD, videorecorder, enz. ) wordt gedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN VIZIO VERRE 900 SANS CHEMINEE ET SANS MOTEUR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag