Gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR DIMENSIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR. Wij hopen dat dit ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR te teleladen.


ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR DIMENSIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (109 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEURDIMENSIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Batterijen aanbrengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Overzicht van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 5 De display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Het gewicht meten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Gewichtseenheid kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Het toestel schoonmaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Afvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 Veiligheidsadviezen Lees voor de eerste ingebruikneming deze gebruiksaanwijzing grondig door en houd u vooral aan de veiligheidsadviezen. Alle handelingen op en met dit toestel mogen uitsluitend volgens deze handleiding worden uitgevoerd. Lees voor de juiste manier van omgaan met batterijen ook de veiligheidsaanwijzingen. 4 Overzicht van het toestel 1 2 3 1 Display 2 UNIT: Gewichtseenheid kiezen; batterijvak (onderaan) 3 Weegplateau 5 De display In de volgende afbeelding zijn alle beschikbare meldingen op de display te zien: 888. 8 1 Plaatsen voor de gewichtsaanduiding 2 Gewicht in kg, pond of stone St lb Kg 1 2 Het gewicht meten  Stel voor de meting de gewenste gewichtseenheid in, zie „Gewichtseenheid kiezen“ op pagina 6  Ga op de weegschaal staan.  Het gewicht wordt in de vooraf ingestelde gewichtseenheid weergegeven.  Als de weegschaal een 10-tal seconden geen gewicht meet, schakelt hij automatisch uit.  Als de melding Err verschijnt, haalt u het gewicht van de weegschaal en voert u de meting opnieuw uit. Gewichtseenheid kiezen  Druk een- of tweemaal op de toets UNIT onderaan de weegschaal om de gewenste gewichtseenheid kg, lb of St.  De weegschaal wordt ingeschakeld en de display geeft de gewenste eenheid weer. 6 Foutmeldingen Display Err Foutmelding Overbelasting Haal het gewicht onmiddellijk van de weegschaal, anders bestaat er kans op onherstelbare schade. Vervang de batterijen. Lo Het toestel schoonmaken Uitsluitend schoonmaken met een zachte zeepoplossing. Vermijd chemische oplos- en schoonmaakmiddelen, omdat die het oppervlak of de opschriften op het toestel kunnen beschadigen. Gevaar voor uitglijden! 7 Afvoer Verpakking Het toestel is verpakt voor bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of teruggebracht in de grondstoffenkringloop. [. . . ] Gevaar voor uitglijden! 7 Afvoer Verpakking Het toestel is verpakt voor bescherming tegen transportschade. Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen worden hergebruikt of teruggebracht in de grondstoffenkringloop. Toestel Gooi het toestel aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN VIZIO VERRE 1100 SANS CHEMNIEE ET SANS MOTEUR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag