Gebruiksaanwijzing ROBLIN VISIERE 975

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN VISIERE 975. Wij hopen dat dit ROBLIN VISIERE 975 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN VISIERE 975 te teleladen.


ROBLIN VISIERE 975 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (98 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   ROBLIN VISIERE 975 DIMENSIONS (31 ko)
   ROBLIN VISIERE 975 DIMENSIONS (31 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN VISIERE 975

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens voorschrift geïnstalleerd 230 V ~ 50 Hz stopcontact. • De netstekker moet vrij toegankelijk zijn zodat u de stekker in geval van nood eenvoudig en snel uit het stopcontact kunt trekken. Bedoeld gebruik Met de ROBLIN koffiepadautomaat VISIERE 975 kunt u koffie zetten met koffiepads. Het apparaat is uitsluitend daarvoor bedoeld en mag alleen daarvoor gebruikt worden. Het mag alleen gebruikt worden zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. [. . . ] • Gebruik alleen voor het apparaat passende ronde koffiepads met een diameter van 65 mm. Er kan dan heet water of hete stoom uit het apparaat komen. 4 Veiligheids-aanwijzingen Voorkomen van beschadigingen • Zet het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. Zo niet, dan kunnen bepaalde oppervlakken of onderhoudsmiddelen de rubber voetjes van het apparaat beschadigen. In zulke gevallen kan het oppervlak verontreinigd of beschadigd raken. • Gebruik of bewaar het apparaat alleen op een vorstvrije plaats. Aanduidingen bij de veiligheidsadviezen In deze gebruiksaanwijzing staan de volgende categorieën veiligheidsadviezen en aanwijzingen: WAARSCHUWING! Aanwijzingen met het woord WAARSCHUWING waarschuwen voor een gevaarlijke situatie die wellicht fataal is of tot zwaar letsel kan leiden. LET OP! Aanwijzingen met het woord LET OP waarschuwen voor een situatie die kan leiden tot schade of letsel. 5 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Inhoud verpakking Nr. Functie 1 Druppelrooster 2 Lekbakje 3 Lekbakhouder 4 Koffieuitloop 5 Schuiflade 6 Beugel voor de lade Nr. Functie 7 Knoppen 8 Behuizing met netsnoer 9 Waterreservoir 10 Deksel van het waterreservoir 11 Houder voor twee koffiepads 12 Houder voor een koffiepad 6 Bedieningselementen Opstellen en aansluiten Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u het volgende uitvoeren. Opstellen WAARSCHUWING Gevaar voor verstikking!Functie 1 „Twee kopjes“: Twee kopjes (van 125 ml) zetten 2 „Een kopje“: Een kopje (van 125 ml) zetten 3 „Aan/uit“ WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding door plotseling vrijkomende stoom als u het apparaat op een hoogte van meer dan 1500 m gebruikt. Gebruik het apparaat niet op een hoogte van meer dan 1500 m boven zeeniveau. Controleer of alles compleet is. Weergave LED De LED van de knop „Aan/uit“ toont de volgende functies: Weergave LED knippert Betekenis Het apparaat is ingeschakeld, het water wordt verwarmd. Het water is verwarmd, het koffiezetten kan beginnen. LED brandt continu 7 Opstellen en aansluiten Bewaar het verpakkingsmateriaal zo dat kinderen er niet bij kunnen. Gebruik alleen onbeschadigde ronde koffiepads met een diameter van 65 mm. Trek de lade voor de koffiepads uit het apparaat. Zet de gewenste houder in de lade. Schuif de lade tot de aanslag in het apparaat (2. ). Starten van het koffiezetten Zet één of twee kopjes onder de uitlopen van het apparaat. WAARSCHUWING Gevaar voor verbranding!Het apparaat wordt ingeschakeld door op de knop „Aan/uit“ te drukken. Vergrendel de lade door de beugel tot de aanslag naar beneden te klappen. De LED van de knop „Aan/uit“ knippert terwijl het water wordt verwarmd. Om een kopje koffie te zetten drukt u op de knop „Een kopje“. Om twee kopjes koffie te zetten drukt u op de knop „Twee kopjes“. Als tijdens het zetten het niveau in het waterreservoir onder de MINstreep komt wordt het zetten automatisch beëindigd. Het apparaat wordt uitgeschakeld door op de knop „Aan/uit“ te drukken. Als u niet op een knop drukt schakelt het apparaat na ongeveer een uur automatisch uit. 13 Na het gebruik Koffiezetten afbreken U kunt het zetten afbreken door op de knop „Aan/Uit“ te drukken. [. . . ] Om de koffieuitloop aan de lade te bevestigen drukt u de koffieuitloop naar achteren tot deze hoorbaar inklikt. Zet de lade met de koffieuitloop in het apparaat. LET OP! Het apparaat kan beschadigd raken door het binnendringen van vloeistoffen!Zet opnieuw koffie. De hoeveelheid water in het apparaat is onvoldoende om koffie te zetten. Er zitten te veel koffiepads in de lade. De koffiepad is schuin ingelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN VISIERE 975

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN VISIERE 975 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag