Gebruiksaanwijzing ROBLIN IKOS/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ROBLIN IKOS/2. Wij hopen dat dit ROBLIN IKOS/2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ROBLIN IKOS/2 te teleladen.


ROBLIN IKOS/2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2430 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ROBLIN IKOS/2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het is van groot belang dat de afvoerdiameter in acht wordt genomen. Een apparaat met motor mag nooit worden aangesloten op een centraal ventilatiesysteem!€ De kookdampen mogen niet door een afvoerbuis geleid worden, welke al gebruikt wordt voor de afvoer van lucht of gassen, die afkomstig zijn van apparaten die op een andere vorm van energie lopen dan electriciteit. [. . . ] Kleine bijstellingen zijn mogelijk met de stelschroeven van de wasemkap (zie Montage van de wasemkap). Spatscherm (optie): De hoogte van de wasemkap boven de kookplaat wordt in dit geval bepaald door de hoogte van het spatscherm B en van de eventuele opstaande rand van het blad van de onderkastjes. Het spatscherm moet worden gemonteerd alvorens de wasemkap te monteren en als u hem zowel aan de boven- als onderkant wilt vastzetten aan de muur, moet hij op de juiste hoogte worden gemonteerd alvorens de onderkastjes of tenminste het desbetreffende bovenblad te plaatsen. Aangezien dit een complexe handeling is, mag zij uitsluitend worden uitgevoerd door de keukeninstallateur of door bekwame vakmensen die alle uiteindelijke maten van de meubels kennen. 4) Montage van de wasemkap: Alvorens de installatie te beginnen moeten de steunbeugels Vr worden ingesteld, door de stelschroeven met de klok meet te draaien tot ze niet verder kunnen (Fig. Haak de wasemkap vast ter hoogte van de twee schroeven 1 van 4, 2 x 44, 4 die tevorenaangebracht zijn (Fig. Aansluiting in de afzuigende of filterende versie : 5) Aansluiting voor afzuiging a- De wasemkap kan worden verbonden met de externe leidingen door middel van eenstarre of buigzame leiding Ø 150 mm Fig. «Onderhoud») en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken Fig. Voordat de schachten op de afzuigkap worden bevestigd, dienen eerst de elektrische verbindingen te worden geïnstalleerd, zoals omschreven in het hoofdstuk ELEKTRICITEIT. Wanneer de elektrische verbindingen zijn gemaakt moet de verlichting en de motoren worden getest. 7a, ze vasthakenachter de beugels 2 en ze weer zo ver mogelijksluiten. Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 24 NL bijgeleverde schroeven (12c) 2, 9 x 9, 5. D- Onderstuk van de schouw : De twee zijplaten van de schouw enigszins openen Fig. 7b, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven12c. aansluiting voor filtering a- Installeer het verbindingsstuk 4 in de draagbeugel 2. Verzeker u ervan dat de uitlaat van de verlengstukken van het verbindingsstuk G zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw. Afvoerkanaal tussen de motor en de kanaalsplitser aan, zoals aangegeven in Fig. [. . . ] € Indien de stroomkabel beschadigd is, kan deze uitsluitend worden vervangen door een erkende installateur, aangezien speciaal gereedschap vereist is. Dit nummer bevindt zich op het identificatieplaatje dat op de afzuigkap geplaatst is. Onze garantie dekt geen vervanging van : - lampen, halogeenspots - filters 8 OPMERKINGEN Dit apparaat voldoet aan de Europese Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG inzake de elektrische veiligheid en aan de Europese normen 2004/108/EEG inzake de elektromagnetische compatibiliteit en 93/68/EEG inzake de CE markering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ROBLIN IKOS/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ROBLIN IKOS/2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag