Gebruiksaanwijzing RICOH CX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing RICOH CX5. Wij hopen dat dit RICOH CX5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing RICOH CX5 te teleladen.


RICOH CX5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3653 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   RICOH CX5 (3631 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding RICOH CX5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de camera Het serienummer van deze camera vindt u aan de onderzijde van het toestel. Eenvoudige bedieningshandelingen Lees dit gedeelte als u de camera voor het eerst gebruikt. Dit gedeelte geeft een eenvoudig overzicht van hoe u de camera aanzet, hoe u foto's maakt en foto's weergeeft. Bedieningshandelingen voor gevorderden Lees dit gedeelte door wanneer u meer over de verschillende functies van de camera te weten wilt komen. Dit gedeelte geeft meer gedetailleerde informatie over de functies die worden gebruikt bij het maken van foto's en weergeven van foto's, maar ook informatie over hoe u de camerainstellingen kunt aanpassen, foto's kunt afdrukken en de camera kunt gebruiken met een PC. De oplaadbare batterij moet u vóór gebruik opladen. De batterij is niet opgeladen wanneer u de camera aanschaft. Voorwoord In deze handleiding kunt u alles lezen over de opname- en weergavefuncties van deze camera en daarnaast vindt u aanwijzingen voor een veilig gebruik. [. . . ] · De andere handelingen zijn hetzelfde als die voor normale foto's. Miniatuurweergave · De MP-bestand beelden worden in miniatuurweergave weergegeven. · De DISP. -knop wordt uitgeschakeld. 9 2011/01/01 00:00 8 ADJ. /OK 9 2011/01/01 00:00 8 ADJ. /OK 2011/01/01 00:00 Weergave van een enkel beeldje · Dit geeft het beeldje weer dat is geselecteerd op de miniatuurweergave. · Draai de zoomhendel naar 8 (Vergrote weergave) om een vergroot beeld weer te geven. 4 ADJ. /OK 4:3 4: N Stop 2011/01/01 00:00 Diashows weergeven · Beelden worden automatisch weergegeven in de volgende waarin ze achtereenvolgens zijn geschoten, te beginnen met het weergegeven beeldje. · De handelingen tijdens de diashow worden hieronder weergegeven. Laatste beeldje Druk op de ADJ. /OK-knop F. 3 Om andere dan MP-bestanden weer te geven, gaat u terug naar Stap 1 en drukt u op de ADJ. /OK-knop !"NF. 75 Let op--------------------------------------------------------------------------------------------------· De [DPOF], [Bijsnijden], [Grootte aanpassen], [Scheefheidscorrectie] (weergavestand), [Niveaucompensatie], en [Witbalanscompensatie] functies zijn niet beschikbaar voor MP-bestanden. · [Instelling vlagfunctie] en [Beschermen] kunnen niet worden ingesteld voor individuele beeldjes in een MP-bestand. Als [Instelling vlagfunctie] of [Beschermen] is ingesteld als de miniatuurweergave of enkele beeldweergave wordt weergegeven dan zal de instelling worden toegepast op het MP-bestand in plaats van op een individueel beeldje. · De individuele beelden in een MP-bestand kunnen niet afzonderlijk worden gewist. MP-bestand ------------------------------------------------------------------------------------------MP is een bestandsformaat opgenomen als een set foto's. MP-bestanden exporteren U kunt specifieke beeldjes extraheren uit een MP-bestand en elk beeldje opslaan als een individuele foto. Opmerking -------------------------------------------------------------------------------------------· · · · Het MP-bestand wordt weergegeven met het S symbool. De beelden worden opgeslagen op hetzelfde formaat als wordt gebruikt voor fotograferen. De focuspositie van foto's die met Multi-trgt AF of de rasterlijn en de optie [Continue golfswingmodus] in de scenemodus zijn gemaakt, wordt niet weergegeven bij uitgepakte afbeeldingen. 4 Om MP-bestanden te exporteren, geeft u het MP-bestand weer dat u in de weergavestand wilt exporteren. Druk vervolgens op de MENU-knop om het weergavemenu te openen en selecteer [Stilst. Als [1 kader] is geselecteerd, kunt u een beeldje selecteren voor het exporteren door op de ADJ. /OK-knop NF te drukken. Selecteer [Alle kaders] om alle beeldjes in het geselecteerde MP-bestand te exporteren. 76 Meerdere beeldjes selecteren Selecteer meerdere individuele beeldjes of een reeks beeldjes als [Select. meer. ] is geselecteerd. Meerdere individuele beeldjes selecteren: 1 2 Selecteer [Sel. Selecteer een beeldje en druk op de ADJ. /OK-knop. · Druk op de knop MENU om de weergave te wisselen voor het specificeren van een reeks beeldjes. · Als u een beeldje per vergissing hebt geselecteerd, kunt u de selectie ongedaan maken door het beeldje te selecteren en op de ADJ. /OK-knop te drukken. · Selecteer alle beeldjes die u wilt exporteren. 4 Weergavefuncties 3 1 2 3 Druk op de Fn-knop, selecteer [Ja] en druk op de ADJ. /OKknop. Selecteer het eerste beeldje en druk op de ADJ. /OK-knop. · Druk op de knop MENU om de weergave te wisselen voor het specificeren van afzonderlijke beeldjes. Twee beeldjes en alle beeldjes ertussen selecteren: Selecteer het laatste beeldje en druk op de ADJ. /OK-knop. · Herhaal Stappen 2 en 3 om meerdere reeksen te selecteren. Stilst. export. 6/15 15 4:3 N Start Uitvoeren 4 Druk op de Fn-knop, selecteer [Ja] en druk op de ADJ. /OKknop. Opmerking -------------------------------------------------------------------------------------------[Sel. export. ] wordt gekozen in de miniatuurweergave. 77 5 Menu Opname Het menu Opname wordt gebruikt om de camera-instellingen aan te passen wanneer u foto's maakt. Om het opnamemenu weer te geven, drukt u op de MENU-knop wanneer de camera in de opnamestand is. Het menu gebruiken 1 Druk in de opnamestand op de MENU-knop. · Het menu Opname verschijnt. [. . . ] 17, 18, 35 Fn (Function) knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 55 Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 86 Formatteren [Intern geheugen] . . . . . . . . . . . 110 Formatteren [Kaart] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Functiegids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 B Batterij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 27 Batterijlader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 26 Bedieningsgeluiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19 Belichtingscompensatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 90 Belichtingsmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Belichtingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Beschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 104 Bestand terughalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bewegingscorrectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Bewegingsonscherpte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Bijsnijden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 97 G Gemeenschappelijke aansluiting voor USB-poort/AV-output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 107, 118, 124, 131 Gerecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Grootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Grootte aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 H Handmatig scherpstellen (MF). . . . . . . . . . . . . . . . . 87 HDMI-output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 HDPI-micro-outputaansluiting (Type D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Histogramweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hoog contrast ZW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Huisdieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 C Color Bracket (CL-BKT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Compensatie flitsbelichting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Continue golfswingmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Continue modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 64 Creatieve opname modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 68 I In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Instelling vlagfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 96 Intern geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Intervalopname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ISO-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 92 D Datum afdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Datuminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 114 Diavoorstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Dichtheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Digitale zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING RICOH CX5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding RICOH CX5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag