Gebruiksaanwijzing QLIMA S3425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing QLIMA S3425. Wij hopen dat dit QLIMA S3425 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing QLIMA S3425 te teleladen.


QLIMA S3425 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5462 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding QLIMA S3425

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geachte mevrouw, mijnheer, van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Qlima airconditioner. U heeft een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog vele jaren plezier van zult hebben, mits u het apparaat verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing voor een optimale levensduur van uw airconditioner. Wij geven u namens de fabrikant twee jaar garantie op mogelijke materiaal- of fabricagefouten en vier jaar garantie op de compressor. [. . . ] Op deze manier voorkomt u dat lekkende batterijen de afstandsbediening beschadigen. De gemiddelde levensduur van batterijen is bij normaal gebruik ongeveer een half jaar. Vervang de batterijen wanneer er geen antwoordtoon komt van de binnenunit of wanneer het Transmissie indicatielampje niet oplicht. Als de airconditioner gebruiksklaar is (controleer of het apparaat aan stroomnet aangesloten is en of er stroom beschikbaar is), schakel de stroom dan in en het Bedrijfsmodus indicatielampje op het schermpje van de binnenunit gaat knipperen. In de AUTO modus zal de airconditioner automatisch de bedrijfsmodus Koelen, Ventileren of Verwarmen selecteren aan de hand van het gemeten verschil tussen de werkelijke omgevingstemperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. Als de AUTO modus u niet bevalt kunt u handmatig de instellingen tijdelijk opheffen. Druk nogmaals op "ON/OFF" knop a om deze functie van de unit te stoppen. De modus Alleen Ventileren kan niet worden gebruikt om de temperatuur te regelen. Druk nogmaals op "On/off" knop a om deze functie van de unit te stoppen. Vanwege het verschil tussen de ingestelde temperatuur van de unit en de werkelijke binnentemperatuur zal de airconditioner in de modus Drogen regelmatig automatisch inschakelen, zonder de modus Koelen en Ventileren te laten werken. Druk op de "TIMER ON/OFF" knop (i en j) om de "aan" en "uit" tijd van de unit in te stellen. De effectieve, met de afstandsbediening ingestelde werkingstijd voor de timer functie is beperkt tot een periode van 0, 5 tot minder dan 24 uur. Laatst ingestelde tijd voor het inschakelen van de unit, en het symbool "h" wordt getoond in het Timer gedeelte van het schermpje. Stel de unit niet in op overdreven hoge of Sluit deuren en ramen omdat anders het gewenste effect misschien niet wordt bereikt. Zet niets vlakbij de luchtinlaat of -uitlaat omdat anders de werking van de airconditioner kan worden Verstoord of de airconditioner misschien helemaal niet meer functioneert. De luchtstroom moet bovendien ongehinderd de airconditioner kunnen bereiken. Het luchtfilter dient regelmatig schoongemaakt te worden omdat anders het apparaat niet voldoende koelt of verwarmt. U wordt geadviseerd om de filters eens in de twee weken schoon te maken. Laat de unit niet werken met de horizontale lamellen in gesloten positie. Stel de richting van de lamellen zodanig in dat de luchtstroom niet direct op personen blaast. Zorg ervoor dat de uitgaande luchtstroom de gehele ruimte kan bereiken om temperatuurverschillen in de ruimte te voorkomen. Instellen van de verticale luchtstroomrichting (op - neer) Verricht deze handeling wanneer de airconditioner in bedrijs is. [. . . ] Stekker van unit zit misschien niet meer in Controleer of de stekker goed in het stop- Afstand afstandsbediening tot ontvanger op de binnenunit is meer dan 6 tot 7 meter of er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger. Zie Hoofdstuk D "Werken met afstandsbediening" voor details. De ruimte niet goed, Deuren of ramen in de ruimte zijn niet Terwijl er wel lucht Sluit de deuren of de ramen. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw leverancier. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING QLIMA S3425

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding QLIMA S3425 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag