Gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051. Wij hopen dat dit QLIMA LK1051 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051 te teleladen.


QLIMA LK1051 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1683 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding QLIMA LK1051

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De veiligheid van het apparaat is enkel gegarandeerd bij correct gebruik volgens deze instructies, daarom wordt aanbevolen deze te bewaren voor latere raadpleging. Het gebruik op andere manieren kan leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, exploderen van lampen, ongevallen, enz. De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met lokale regelgeving, verordeningen en normen. Verzeker dat de beschikbare spanning niet hoger is dan de spanning beschreven in de specificaties van deze handleiding. [. . . ] Men moet voorzichtig zijn tijdens het gebruiken van het toestel vanwege de verspreiding van hete waterdampen. Trek het netsnoer uit het stopcontact tijdens het vullen en het reinigen. Bij niet raadplegen en/of niet naleven van de regels, instructies en uitleg, zal de garantie niet langer geldig zijn en zal de fabrikant niet meer bijstaan in geval van schade aan het toestel en/of de omgeving onder garantie. De eenheid moet op een vlak oppervlak geplaatst worden en steeds in verticale positie staan. Met water vullen: Een nieuw apparaat of een apparaat dat gedurende lange tijd niet gebruikt werd moet vóór gebruik met zuiver water gevuld worden. Trek vóór het vullen met water de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat elektrische delen beschadigd worden. Open de vergrendeling van de watertank en trek de tank uit het apparaat. Pas de stand de kleppen handmatig aan naar boven of beneden voor de gewenste richting van de luchtstroom. Timer: Met deze toets kan een bereik ingesteld worden van 0, 5 - 7, 5 uur, met een interval van één uur. Wanneer het lampje van de timer uit is werkt de eenheid ononderbroken. Verzeker dat er zich tijdens gebruik geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de eenheid. Opslag: Als de eenheid voor een langere periode niet gebruikt wordt moet het water uit de tank gelaten worden. Een kort "BI" signaal zal het starten van de normale werking aangeven. Ondertussen zullen de functie-indicatoren voor koelen en draaien (normaal windtype) automatisch ingeschakeld worden. Druk op de toets "AAN/UIT" om de luchtkoeler uit te schakelen. Een kort "BI" signaal geeft aan dat de werking gestopt wordt. de modus Normaal is automatisch ingesteld bij het aanschakelen van de luchtkoeler. Door op deze toets te drukken zal het apparaat overschakelen van de modus Normaal naar de slaapstand. Door opnieuw op deze toets te drukken zal het apparaat overschakelen van de slaapstand naar de modus Natuurlijk. (Opmerking: In de modus "Natuurlijk" or "Slaapstand" zal de windsnelheid niet gewijzigd worden). Deze functie wordt automatisch gestart na het aanschakelen van de luchtkoeler. (Opmerking: In de koelfunctie zal de ventilator automatisch overschakelen op lage snelheid na 30 seconden. [. . . ] Indien verpakt voor opslag of transport, tap dan het water af en laat het apparaat een paar minuten werken, nadat het volledig droog is, pak het dan in, om een eigenaardige geur te vermijden. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, het zal worden beschadigd. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Het apparaat heeft een sterk vochteffect, gebruik deze functie niet in een gesloten omgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING QLIMA LK1051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding QLIMA LK1051 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag