Gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051. Wij hopen dat dit QLIMA LK1051 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing QLIMA LK1051 te teleladen.


Mode d'emploi QLIMA LK1051
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding QLIMA LK1051

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Twijfelt u, gebruik het apparaat dan niet, maar neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier. het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz. ) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen. Aanpassingen aan het veiligheidssysteem zijn niet toegestaan. [. . . ] De eenheid moet op een vlak oppervlak geplaatst worden en steeds in verticale positie staan. Controleer dat de voedingsspanning geschikt is voor dit apparaat. Met water vullen: Een nieuw apparaat of een apparaat dat gedurende lange tijd niet gebruikt werd moet vóór gebruik met zuiver water gevuld worden. Trek vóór het vullen met water de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat elektrische delen beschadigd worden. Open de vergrendeling van de watertank en trek de tank uit het apparaat. Zorg ervoor dat het water het maximumpeil niet overschrijdt. Pas de stand de kleppen handmatig aan naar boven of beneden voor de gewenste richting van de luchtstroom. Timer: Met deze toets kan een bereik ingesteld worden van 0, 5 - 7, 5 uur, met een interval van één uur. Wanneer het lampje van de timer uit is werkt de eenheid ononderbroken. Verzeker dat er zich tijdens gebruik geen obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en de eenheid. Opslag: Als de eenheid voor een langere periode niet gebruikt wordt moet het water uit de tank gelaten worden. de filterkorf in het bijzonder moet volledig droog zijn. Steek deze in een plastic zak en daarna in een doos. Druk op deze toets om de luchtkoeler te starten. Een kort "BI" signaal zal het starten van de normale werking aangeven. Ondertussen zullen de functie-indicatoren voor koelen en draaien (normaal windtype) automatisch ingeschakeld worden. Medium wind 3 seconden na het starten, daarna lage snelheid. Druk op de toets "AAN/UIT" om de luchtkoeler uit te schakelen. Een kort "BI" signaal geeft aan dat de werking gestopt wordt. de modus Normaal is automatisch ingesteld bij het aanschakelen van de luchtkoeler. Door op deze toets te drukken zal het apparaat overschakelen van de modus Normaal naar de slaapstand. Door opnieuw op deze toets te drukken zal het apparaat overschakelen van de slaapstand naar de modus Natuurlijk. [. . . ] Vreemd voorwerp binnen de behuizing De richting van de luchtstroom kan niet geregeld worden Steek de stekker goed in het stopcontact. Breng het apparaat terug naar het servicecentrum. Breng het apparaat terug naar het servicecentrum. Breng het apparaat terug naar het servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING QLIMA LK1051

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding QLIMA LK1051 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag