Gebruiksaanwijzing PROFICOOK PC-KA 1138

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PROFICOOK PC-KA 1138. Wij hopen dat dit PROFICOOK PC-KA 1138 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PROFICOOK PC-KA 1138 te teleladen.


PROFICOOK PC-KA 1138 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3166 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PROFICOOK PC-KA 1138

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken. Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. [. . . ] Voor de eerste ingebruikname van het apparaat Gebruik het apparaat eerst tweemaal met schoon water en zonder filter, alvorens het te gebruiken om koffie te zetten. Dit verwijdert stof dat zicht tijdens het transport verzameld kan hebben. Volg de instructies onder "Voorbereiding met gemalen koffie". Instellen warmhoudtijd Stel in hoe lang uw koffie na het brouwen warmgehouden wordt. De tijd kan alleen worden ingesteld wanneer het apparaat in U kunt een tijd instellen tussen de 5 en 40 minuten. Druk de 2 knop in en houd deze vast totdat op het scherm Vul het waterreservoir met genoeg koud water voor het gewenste aantal kopjes koffie. U kunt het waterniveau bepalen met behulp van de maatverdeling in het waterreservoir. oPMERKING: · U kunt de glazen kan gebruiken om het waterreservoir te vullen. de Inhoud van het waterreservoir wordt volledig gebruikt tijdens het koffiezetten, en hangt niet af van de instellingen. Het papieren filter mag niet over de rand van de filterhouder heensteken!Schuif de filterhouder in het apparaat totdat het met een hoorbare klik op zijn plaats klikt. OPMERKING: Een veiligheidsschakelaar voorkomt dat het brouwen begint als de filterhouder niet goed is geplaatst. Dit voorkomt dat de koffie op de warmhoudplaat druppelt als er nog water in het filter is. Wanneer zich nog water in de tank bevindt, plaatst u de kan op tijd terug. Als u koffie wilt maken met gemalen koffie, lees dan hoofdstuk "Voorbereiding met gemalen koffie". Voorbereiding met koffiebonen Ga te werk als onder de punten "Koffieautomaat voorbereiden" beschreven. Druk meerdere malen op de , knop totdat het indicatielampje naast het icoon aangaat. OPMERKING: Als u uw koffie na het zetten niet warm wilt houden, druk dan op de knop totdat het indicatielampje naast het symbool en het indicatielampje naast "non-keep warm" aangaan. Het rode indicatielampje geeft de oneven aantallen aan, het groene indicatielampje geeft de even aantallen kopjes aan. Gebruik de knop om in te stellen of er meer of minder koffie wordt gemalen. Druk meerdere malen op de knop totdat het indicatielampje naast de gewenste optie aangaat. Druk de knop in en houd deze 2 seconden vast om te beginnen met koffiezetten. [. . . ] Voer onderhoud uit, zoals beschreven in "Onderhoud van de koffiemolen". om de foutmelding te verwijderen dient u de stekker uit het stopcontact te trekken. Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden. Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PROFICOOK PC-KA 1138

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PROFICOOK PC-KA 1138 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag