Gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER 520,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER 520,MV. Wij hopen dat dit PLANTRONICS VOYAGER 520,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER 520,MV te teleladen.


PLANTRONICS VOYAGER 520,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1071 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PLANTRONICS VOYAGER 520,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de lijst met compatibele softphones voor PerSono Suite op www. plantronics. com/SoftphoneCompatibility voor de recentste compatibiliteitsinformatie. Zie pagina 12 als uw softphone niet door PerSono Suite wordt ondersteund. 2 sec. OPMERKING: De headset en de USB-Bluetooth-adapter zijn in de fabriek op elkaar afgestemd. Als u echter een USB-Bluetooth-adapter afzonderlijk hebt aangeschaft of als u een vervangende headset wilt gebruiken met de bestaande adapter, moet u de eenheden op elkaar afstemmen. [. . . ] Laat de knoppen los als het waarschuwingslampje afwisselend rood en blauw knippert. Druk ten minste twee seconden op de knop Afstemmen/Verbinding maken totdat het lampje op de USB Bluetooth-adapter rood en vervolgens blauw knippert en start het afstemmen met de Bluetooth-headset. 1. Plaats de cd, ga naar het hoofdscherm van PerSono Suite en klik op "Install the PerSono Suite Software" (De PerSono Suite-software installeren). Voor de softphone moet u mogelijk het audioapparaat kiezen dat moet worden gebruikt. OPMERKING: Als de USB-Bluetooth-adapter is geïnstalleerd, vormt deze het standaardaudioapparaat op de computer. U kunt uw voorkeuren handmatig in Windows® opgeven via het onderdeel Geluiden en audioapparaten in het Configuratiescherm. OPMERKING: Wees voorzichtig bij het handmatig afstemmen van de USB-adapter. Druk voorzichtig met twee vingers in plaats van sterk door te drukken op de adapter; zo voorkomt u schade aan de adapter of USB-poort. OPMERKING: Als PerSono Suite eenmaal is geïnstalleerd, raden wij u aan om het programma zo in te stellen dat het wordt gestart als Windows® wordt gestart. Systeemvakpictogrammen Nadat u de software hebt geïnstalleerd, wordt er één van de vier systeemvakpictogrammen rechtsonder in het scherm weergegeven, met de status van de communicatie tussen de headset en PerSono Suite. : Geen headset gedetecteerd : Headset gedetecteerd, geen radioverbinding met USB-Bluetooth-adapter : Headset gedetecteerd, actieve radioverbinding met USB-Bluetooth-adapter : Headset gedetecteerd en radioverbinding met USB-Bluetooth-adapter is vergrendeld Configuratie en status Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram van de headset en kies "Options" (Opties). Hiermee worden de PerSono Suite-schermen Basisopties en Huidige status weergegeven. Raadpleeg de on line Help voor uitleg over de PerSono Suite-software. 8 9 PASVORM AFSTELLEN Een nieuw oordopje plaatsen De headset dragen Draai de microfoon horizontaal en verticaal (zie de afbeelding) voor gebruik met uw linker- of rechteroor. Voer de procedure in de omgekeerde volgorde uit als u uw rechteroor wilt gebruiken. Het oordopje vervangen Schuif de headset over en achter uw oor. Het is niet nodig om op de gespreksknop te drukken. 12 0 0 13 DE HEADSET GEBRUIKEN Volume instellen INDICATIELAMPJES Indicatielampjes van de headset Headsetstatus Aan/Uit Laden Volledig geladen Batterij bijna leeg Lampje Knippert blauw Knippert rood Brandt blauw Knippert rood Knippert rood en blauw Knippert blauw Als u het luistervolume wilt verhogen, drukt u op het bovenste gedeelte (+) van de volumeknop. Als u het luistervolume wilt verlagen, drukt u op het onderste gedeelte (-). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de softphone om het spreek- of luistervolume aan te passen. Gebruik het onderdeel Geluiden en audioapparaten van het Configuratiescherm om het spreek- of luistervolume van het audioapparaat op de computer aan te passen. Afstemmen Bluetooth-apparaat Verbonden met headset Het volume uitschakelen voor een oproep Indicatielampjes van de Bluetooth USB-adapter Actie Verbinding met headset is verbroken Verbonden met de headset Radioverbinding actief Modus Afstemmen Lampje Knippert paars Brandt blauw Knippert blauw Knippert rood en blauw Druk tijdens een oproep kort op de Aan/Uit/Muteknop om de microfoon in de mutestand te zetten. Druk opnieuw op de knop om het geluid opnieuw in te schakelen. 14 0 0 15 PROBLEMEN OPLOSSEN VOOR DE PLANTRONICS VOYAGER 510 USB Probleem Mijn Voyager-headset werkt niet met de softphone op mijn pc (ik kan geen oproepen beantwoorden of beëindigen met de gespreksknop op de headset). Oplossing · Controleer in de compatibiliteitslijst op www. plantronics. com/SoftphoneCompatibility of de softphone compatibel is met extern beantwoorden en beëindigen van oproepen. · Als voor een pc de stand-bymodus of de slaapstand wordt ingeschakeld, wordt de USBBluetooth-adapter uitgeschakeld. · Zorg ervoor dat de PerSono Suite-software is geïnstalleerd en actief is. · De headset bevindt zich mogelijk buiten het bereik van de USB-Bluetooth-adapter. Verklein de afstand tot de adapter totdat de headset binnen bereik is. · Als voor een pc de stand-bymodus of de slaapstand wordt ingeschakeld, wordt de USBBluetooth-adapter uitgeschakeld. Ik hoor een echo in de headset. Oplossing · Verlaag het luistervolume op uw softphone tot de vervorming verdwijnt. [. . . ] · Als de vervorming nog steeds aanwezig is, dient u de luistervolumeregeling op de computer te verlagen. Zie pagina 14. De headset die ik gebruikte om naar muziek te luisteren werkt niet meer. · De USB-Bluetooth-adapter stelt zichzelf in als standaardaudioapparaat in Windows®. Gebruik de audio-instellingen in Windows® bij Geluiden en audioapparaten om het apparaat voor audio te wijzigen. · De batterij van de headset is mogelijk leeg; zorg ervoor dat de headset volledig is geladen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PLANTRONICS VOYAGER 520,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PLANTRONICS VOYAGER 520,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag