Gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Wij hopen dat dit PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B te teleladen.


PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B (1761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 12 Levensduur batterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PC Panel-scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Geavanceerde instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ondersteuningsscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Houd de call control-knop ingedrukt totdat het indicatielampje rood en blauw knippert. OPMERKING Knippert het lampje niet rood en blauw, houd dan de aan/uit-knop ingedrukt om uw headset uit te schakelen. Houd vervolgens de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt totdat u het lampje rood en blauw ziet knipperen. SS SSS 3 Zet de USB-adapter in 'afstemmodus' door de afstemknop op de adapter twee seconden ingedrukt te houden. Het indicatielampje knippert rood en blauw. Automatische waarschuwingen van de batterijstatus Als de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal en een gesproken melding in het Engels. Waarschuwingen voor laag batterijniveau Batterijniveau Geluidssignaal Gesproken melding "Battery Low"melding wordt elke 30 minuten herhaald 4 Als het indicatielampje op de USB-adapter ononderbroken blauw brandt, zijn de headset en de USB-adapter op elkaar afgestemd. Druk eenmaal kort op de call control-knop om het gesprek in de UC-applicatie te beëindigen en druk vervolgens nogmaals op de knop om de oproep op uw mobiele telefoon te beantwoorden Druk kort op de call control-knop. Een laatste geluidssignaal geeft aan dat het laatstgekozen nummer opnieuw is gekozen. Als u de toets hebt ingedrukt, wordt het eerste geluidssignaal gevolgd door een tweede geluidssignaal, dat aangeeft dat spraakherkenning is geactiveerd. Druk gedurende een seconde op de call control-knop totdat u één enkele lage toon hoort. Het indicatielampje knippert elke 10 seconden drie keer paars gedurende 5 minuten of totdat het wordt gewist. Tijdens een gesprek houdt u de call control-knop gedurende een seconde ingedrukt totdat u een enkel geluidssignaal hoort, gevolgd door twee lage geluidssignalen. Tijdens een gesprek houdt u de call control-knop gedurende een seconde ingedrukt totdat u een enkel geluidssignaal hoort, gevolgd door twee lage geluidssignalen. Spraakherkenning activeren* Een oproep weigeren Gemiste oproep Een gesprek doorschakelen van uw mobiele telefoon naar uw headset Een gesprek doorschakelen van uw headset naar uw mobiele telefoon *Alleen beschikbaar op mobiele telefoons en bij aanbieders die deze functies ondersteunen. Gebruikershandleiding Plantronics Voyager PRO UC 11 6 PerSono Suite-software Wij raden u nadrukkelijk aan om de PerSono Suite-software te installeren. Hoewel uw Voyager PRO UC-systeem ook werkt zonder de software, zijn de mogelijkheden van het systeem in dat geval beperkt. Met PerSono Suite-software kunt u het volgende doen via uw Voyager PRO UC-systeem: · Op afstand aannemen/beëindigen van gesprekken via de pc met behulp van de headset (hiertoe is het gebruik van een ondersteunde softphone vereist) · Instellingen voor de headset en de adapter aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren · Uw pc-multimediatoepassingen zodanig automatisch beheren dat u nooit meer een oproep mist · Snel koppelingen openen naar productondersteuning en upgrade-informatie met betrekking tot software/firmware 3 Het scherm voor het beheren van de toegang voor API's verschijnt met de melding dat een ander programma toegang probeert te krijgen tot Skype. exe" met als ontwikkelaar "Plantronics, Inc. " Geef het programma toestemming om Skype te gebruiken en klik op OK. Ondersteuning van softphones Raadpleeg www. plantronics. com/SoftphoneCompatibility voor een lijst met softphones die door PerSono Suite worden ondersteund. PerSono Suite-software ondersteunt alle softphones in de lijst zonder dat de gebruiker extra stappen hoeft uit te voeren, behalve SkypeTM. Volg onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat Skype door PerSono Suite wordt ondersteund: 4 Als u wilt controleren of PerSono Suite Skype nu ondersteunt, gaat u naar het tabblad "PC Panel" in PerSono Suite om te controleren of Skype in de lijst met "Softphones" staat. 1 Zorg dat de PerSono Suite-software op uw pc actief is. U ziet een headsetpictogram rechtsonder in het systeemvak van de pc wanneer de PerSono Suite-software actief is. 2 Als Skype actief is op uw pc, wordt er een melding van Skype weergegeven dat PerSonoSuite. exe gebruik wil maken van Skype. Ga naar het tabblad met nieuwe gebeurtenissen rechtsboven in het Skype-venster en klik op de rode vlag. Vervolgens dient u op de koppeling "PerSonoSuite. exe" te klikken om naar het scherm voor het beheren van de toegang voor API's te gaan. Levensduur batterij In de linkerbenedenhoek van het scherm (en bij alle softwareschermen) ziet u een van de volgende pictogrammen, dat de resterende levensduur van de batterij van uw headset bij benadering weergeeft. PerSono Suite. exe 100% 75% 50% 25% Korter dan 5 minuten Gebruikershandleiding Plantronics Voyager PRO UC 12 Instellingenscherm ­ Headset en USB-adapter Via het instellingenscherm kunt u de adapter en de headset aanpassen aan uw voorkeuren. Het Voyager PRO UC-systeem wordt geleverd met de standaardinstellingen en kan worden aangepast zoals beschreven in de onderstaande kolom Instellingen. PerSono Suite deactiveert automatisch de parameters die niet van toepassing zijn op een bepaald Plantronics-apparaat. Instellingen ­ headset Functie Geluidssignaal muten Beltoon ­ pc Volume beltoon ­ pc Beltoon - mobiel Beltoonvolume - mobiel Tweede inkomend gesprek Instellingen Aan/uit Geluid 1/geluid 2/geluid 3 Aan/uit Geluid 1/geluid 2/geluid 3 Aan/uit Continu overgaan/eenmaal overgaan/ negeren Standaard Aan Geluid 2 Aan Geluid 1 Aan Continu overgaan Instellingen ­ USB-adapter Functie Audiobandbreedte ­ pc Oproepen op headset en pc Instellingen Breedband/smalband Aan/uit Standaard Breedband Aan Help voor instellingen USB-adapter Audio Bandbreedte Het systeem ondersteunt zowel smalband- als breedbandaudio vanaf de pc. [. . . ] Door herhaaldelijk op de call control-knop te drukken, wordt het volume aangepast. Zie "De headset opladen" op pagina 6. De geluidskwaliteit is slecht. Uw headset bevindt zich buiten het bereik. Zorg dat de headset zich dichterbij de Bluetoothtelefoon bevindt. Bellers horen mij niet. Controleer of de headset goed in het oor zit, met de verlengde microfoon naar uw mondhoek gericht. Zie "De headset opladen" op pagina 6. De headset blijft niet op mijn oor zitten. Controleer of de headset goed op het oor zit, met de verlengde microfoon naar uw mondhoek gericht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag