Gebruiksaanwijzing PLANTRONICS SAVI W430-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS SAVI W430-M. Wij hopen dat dit PLANTRONICS SAVI W430-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS SAVI W430-M te teleladen.


PLANTRONICS SAVI W430-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1405 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PLANTRONICS SAVI W430-M (1428 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PLANTRONICS SAVI W430-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Savi W430-M Draadloos headsetsysteem Gebruikershandleiding ® Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze gebruikershandleiding vindt u instructies voor het instellen en het gebruik van uw draadloze Savi W430-M-headsetsysteem (D100-M USB-adapter + WH210-headset). Raadpleeg voorafgaand aan de installatie en het gebruik van het product de belangrijke veiligheidsinformatie. Plantronics Savi User Guide Inhoud 1 Inhoud van de verpakking en kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. 1 USB-adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het afstemlampje wordt vier seconden ononderbroken rood en gaat daarna terug naar de vorige status. 2 Druk kort (minder dan een seconde) op de afstemknop van de USB-adapter. U hoort één middelhoge toon wanneer u zich weer binnen het bereik bevindt. Als u buiten het bereik blijft, worden actieve gesprekken onderbroken. Als u zich langer dan 5 minuten buiten het bereik bevindt, verbreekt het systeem het gesprek. Als u geen gesprek voert en u begeeft zich buiten het bereik terwijl u op de call control-knop drukt, hoort u één enkele toon wanneer u de knop indrukt en drie lage tonen die aangeven dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Waarschuwing voor laag batterijniveau Als u een gesprek voert, hoort u elke 15 seconden één lage toon die aangeeft dat de batterij bijna leeg is. Als u geen gesprek voert en u drukt op de call control-knop, hoort u drie lage tonen die aangeven dat de batterij bijna leeg is. Mutewaarschuwing Wanneer de mutefunctie wordt ingeschakeld, hoort u drie hoge tonen. Deze tonen worden elke 15 seconden herhaald terwijl de mutefunctie is ingeschakeld. Wanneer de mutefunctie wordt uitgeschakeld, hoort u drie lage tonen. Headset in afstemmodus plaatsen. Het indicatielampje in bedrijf van de headset in-/uitschakelen Plantronics Savi User Guide 12 6 Platform voor software van Plantronics Ondersteuning van softphones Download Plantronics-software voor het aannemen/beëindigen van gesprekken met ondersteunde softphones via plantronics. com/software. Gesprekken op afstand aannemen/beëindigen via de Saviheadset is mogelijk op alle softphones. De gebruiker hoeft geen extra handelingen uit te voeren, behalve voor SkypeTM. Raadpleeg plantronics. com/software voor een lijst met ondersteunde softphones. Ga als volgt te werk voor ondersteuning van Skype: Plantronics Update Manager Alle vereiste software voor de Savi W430-M kan op afstand worden bijgewerkt wanneer er updates beschikbaar zijn. Start de Plantronics-updatemanager via het Startmenu van Windows om instellingen te wijzigen zoals het automatisch of handmatig controleren op updates. Check for Updates Automatically (Automatisch controleren op updates): wanneer u dit selectievakje inschakelt, wordt een automatische periodieke controle op beschikbare softwareupdates ingeschakeld. Check for Updates Now (Nu controleren op updates): u kunt op elk gewenst moment controleren op updates door in Update Manager op de knop Check For Updates Now (Nu controleren op updates) te klikken. Klik in het menu Start achtereenvolgens op Programs (Programma's), Plantronics en Plantronics Update Manager. Install Checked Updates (Geselecteerde updates installeren): na een AUTOMATISCHE of HANDMATIGE CONTROLE OP UPDATES worden in dit veld eventuele beschikbare software-updates vermeld. Wanneer u dan op INSTALL CHECKED UPDATES (Geselecteerde updates installeren) klikt, wordt de installatie hiervan gestart. 1 Tijdens de installatie van Plantronics Unified Runtime Engine wordt in Skype een melding weergegeven dat PlantronicsURE. Kies `Allow Access' (Toegang toestaan) om verbinding te maken. 2 U kunt de verbinding tussen de Savi W430-M en Skype ook controleren door Skype te openen en achtereenvolgens de volgende opties te selecteren: Tools (Extra)>Options (Opties)>Advanced (Geavanceerd)>Advanced Settings (Geavanceerde instellingen)>'Manage Other Programs Access' (Toegang van andere programma's beheren). Plantronics Savi User Guide 13 Plantronics-configuratiescherm U kunt de voorkeur van gebruikers en diverse apparaatinstellingen wijzigen in het Plantronics-configuratiescherm. Om dit programma te starten klikt u op Start>Programs (Programma's)>Plantronics en opent u het Plantronics-configuratiescherm. Levensduur batterij In de linkeronderhoek van het scherm (en in alle softwareschermen) ziet u een van de volgende pictogrammen, dat de resterende levensduur van de batterij van uw headset bij benadering weergeeft. 100% 75% 50% 25% 0% Tabblad Devices (Apparaten) U configureert de instellingen door Plantronics D100 te selecteren in het vervolgkeuzemenu en op het vak Device Settings (Apparaatinstellingen) te klikken. [. . . ] Bij de functie Automatisch beantwoorden hoeft de gebruiker geen knop in te drukken om de radioverbinding tussen de headset en de adapter tot stand te brengen. Wanneer Automatisch beantwoorden UIT staat, dient u de call control-knop op de headset in te drukken om een inkomend gesprek te beantwoorden. * Wanneer Automatisch beantwoorden AAN staat, wordt een inkomend gesprek beantwoord wanneer de headset uit de oplader/houder wordt gehaald. * Het systeem ondersteunt zowel smalband- als breedbandaudio vanaf de pc. Breedbandaudio zorgt voor een betere verstaanbaarheid en een natuurlijk geluid. Breedbandaudio verbruikt echter meer batterijvermogen en er gelden strengere toegangscriteria, waardoor het aantal systemen dat binnen een klein gebied kan worden gebruikt beperkt is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PLANTRONICS SAVI W430-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PLANTRONICS SAVI W430-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag