Gebruiksaanwijzing PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC. Wij hopen dat dit PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC te teleladen.


PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (846 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 Een ander gel-oordopje plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Headsetbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Handsfree functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Uw headset opladen 1 2 OPLAADTIJD 9 uur . . . . . . . Volledig opladen via USB 3 uur . . . . . . . Volledig opladen met de 220 V-lader Indicatielampje Aansluiting voor oplader Het oplaadetui kan de headset één keer volledig opladen, daarna moet de batterij in het etui worden opgeladen. Tijdens het opladen met het etui knippert het indicatielampje aan de onderzijde van het etui rood. Het oplaadetui opladen 1 Als u het batterijniveau van het oplaadetui wilt controleren, moet u de headset op het etui aansluiten. Als de headset niet wordt opgeladen (het indicatielampje knippert langzaam rood), moeten zowel de headset als het etui worden opgeladen. Sluit de 220 V-lader of de USB-oplader aan op de voedingsbron voordat u deze aansluit op de oplaadaansluiting aan de onderzijde van het etui. Als u het etui na 10 minuten laden loskoppelt van de voedingsbron, moet u ten minste 60 minuten wachten voordat u het etui weer op de voedingsbron aansluit om de oplaadcyclus te hervatten. 2 OPMERKING Wanneer u oplaadt met de 220 V-lader, voelt het oplaadetui warm aan tijdens de oplaadcyclus. Raadpleeg voor meer informatie het afzonderlijke boekje "Voor uw veiligheid". 3 Uw headset afstemmen Afstemmen is het proces waarbij uw headset wordt gekoppeld aan uw telefoon. Voordat u de headset voor de eerste keer gebruikt, dient u deze af te stemmen op uw telefoon met draadloze Bluetooth®technologie. Normaal gesproken hoeft u uw headset maar eenmaal op uw telefoon af te stemmen. Plantronics QuickPairTM-technologie Uw nieuwe headset bevat de QuickPairTM-technologie van Plantronics om de Bluetooth-installatie te vereenvoudigen. Als u een oproep wilt weigeren en de oproep wilt doorschakelen naar de voicemail, dient u 2 seconden op de gespreksknop te drukken. OPMERKING Mogelijk geeft de telefoon een geluidssignaal voordat de headset een geluidssignaal geeft. Wacht tot uw headset een geluidssignaal geeft en druk dan op de gespreksknop om de oproep te beantwoorden. Een oproep beëindigen Een oproep plaatsen Tik tijdens een gesprek op de gespreksknop. Wanneer de headset is afgestemd met uw telefoon en binnen bereik is, voert u op de telefoon het telefoonnummer in dat u wilt bellen en drukt u op de verzendknop. De oproep wordt automatisch doorgeschakeld naar de headset. Een oproep Houd de gespreksknop tijdens een gesprek 2 doorschakelen van seconden ingedrukt. U hoort één laag geluidssignaal, de headset naar de gevolgd door twee lage geluidssignalen. telefoon en vice versa 7 Headsetbediening De multipoint-functie inschakelen De multipoint-functie is standaard uitgeschakeld om de batterij te sparen. Raadpleeg "De multipointfunctie in- en uitschakelen" op pagina 13 voor informatie over het inschakelen van deze functie. Zorg dat de headset is ingeschakeld en houd de volumeknop 4 seconden ingedrukt. U hoort één laag geluidssignaal, gevolgd door twee lage geluidssignalen. Iedere keer dat u daarna tikt, wordt het volume verhoogd tot opnieuw het hoogste volumeniveau wordt bereikt. Het In-bedrijflampje uitzetten Het volume aanpassen WAARSCHUWING Gebruik hoofdtelefoons/headsets niet lange tijd achtereen met een hoog volume. Ga naar www. plantronics. com/healthandsafety voor meer informatie over headsets en uw gehoor. Handsfree functies Als uw telefoon en uw serviceprovider handsfree functies ondersteunen, kunt u de volgende functies gebruiken: Het laatstgekozen nummer Tik tweemaal op de gespreksknop. [. . . ] Een nummer kiezen De headset kiest een nummer op de telefoon die als laatste is gebruikt. De tweede telefoon gebruiken: kies een nummer met behulp van de bedieningsfuncties op de tweede telefoon. Een oproep beantwoorden terwijl u in gesprek bent op de andere telefoon Het eerste gesprek moet worden beëindigd als u het tweede gesprek wilt kunnen aannemen. Het is niet mogelijk om een oproep in de wacht te zetten terwijl u een andere oproep aanneemt met de headset. 1 2 Druk eenmaal op de gespreksknop om het huidige gesprek te beëindigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PLANTRONICS BLACKWIRE C620 MOC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag