Gebruiksaanwijzing PINNACLE VIDEO TRANSFER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PINNACLE VIDEO TRANSFER. Wij hopen dat dit PINNACLE VIDEO TRANSFER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PINNACLE VIDEO TRANSFER te teleladen.


PINNACLE VIDEO TRANSFER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (435 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PINNACLE VIDEO TRANSFER README (115 ko)
   PINNACLE VIDEO TRANSFER READ ME (115 ko)
   PINNACLE VIDEO TRANSFER (461 ko)
   PINNACLE VIDEO TRANSFER README (115 ko)
   PINNACLE VIDEO TRANSFER READ ME (115 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PINNACLE VIDEO TRANSFER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek als u de stekker uit het stopcontact haalt altijd aan de stekker en nooit aan de kabel. Sluit de stroomkabel nooit met natte handen aan en koppel hem nooit los met natte handen. Probeer de stroomkabel nooit zelf te repareren of op welke manier dan ook aan te passen of te veranderen. Als het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is, schakel het dan uit en koppel de stroomkabel los. [. . . ] Hiertoe kiest u Instellingen aan de linkerkant, scrollt u verticaal naar de optie USB-verbinding en bevestigt u met X. Externe USB-harde schijven Geschikte formatteringen zijn FAT16 en FAT32. Apparaten met een HUB worden niet door Pinnacle Video Transfer ondersteund. 10 Stap voor stap Opnamekwaliteit instellen Voordat u een opname start, selecteert u eerst de gewenste opnamekwaliteit. Telkens wanneer u korter dan een seconde op de knop MODE drukt, kunt u overschakelen tussen de 3 mogelijke kwaliteiten Goed, Beter en Best. De beste opnamekwaliteit wordt bereikt bij een helder, ruisvrij ingangssignaal en bij gebruik van de S-Video-ingang van Pinnacle Video Transfer. De momenteel geselecteerde kwaliteit is te herkennen met behulp van de LED's onder de knop MODE: Goed Eén LED brandt permanent blauw. Beter Twee LED's branden permanent blauw. Best Alle drie LED's branden permanent blauw. Afhankelijk van het USB-apparaat betekenen deze 3 kwaliteit in detail het volgende: iPod® Goed* Video 320x240, 512kBit/s video, 96kBit/s stereo-audio 48kHz Video 320x240, 768kBit/s video, 128kBit/s stereo-audio 48kHz Video 640x480, 1, 5MBit/s video, 128kBit/s stereo-audio 48kHz PSPTM Video 320x240, 512kBit/s video, 64kBit/s stereo-audio 48kHz Video 320x240, 768kBit/s video, 96kBit/s stereo-audio 48kHz Video 320x240, 1MBit/s video, 128kBit/s stereo-audio 48kHz Andere apparaten Video 320x240, 768kBit/s video, 64kBit/s stereo-audio 48kHz Video 640x480, 1, 2MBit/s video, 128kBit/s stereo-audio 48kHz Video 720x576 (PAL, SECAM) / 480 (NTSC), 1, 5MBit/s video, 192kBit/s stereo-audio 48kHz Beter* Best* * Vanwege de permanente technische ontwikkeling en verbetering van dit product zijn veranderingen voorbehouden. 11 Pinnacle Video Transfer Afhankelijk van de geselecteerde opnamekwaliteit en -capaciteit van het aangesloten USB-apparaat varieert de maximale opnameduur. Hieronder volgen richtwaarden voor de maximale opnameduur: iPod® Video, 30 GB Goed* Beter* Best* 85 uur 61 uur 38 uur PSPTM, 2 GB 7, 5 uur 5, 5 uur 2, 5 uur Flash Stick, 4 GB 11 uur 5, 5 uur 3 uur USB-harde schijf, 250 GB 640 uur 320 uur 187 uur * Hoe hoger de opnamekwaliteit, hoe groter de vereiste gegevenssnelheid van het USB-apparaat. Als u kwaliteitsproblemen in de opname vaststelt, zoals beeldverschuivingen, krakend geluid of audio/video-synchronisatieproblemen, dan kunt u de volgende maatregelen nemen om de problemen op te lossen: Selecteer op het Pinnacle Video Transfer-apparaat een lagere opnamekwaliteit of gebruik voor de opname een USB-apparaat van betere kwaliteit, bijvoorbeeld een externe USB-harde schijf. Tijdens een lopende opname is de knop MODE niet actief; dit betekent dat Pinnacle Video Transfer niet kan worden uitgeschakeld en de momenteel ingestelde opnamekwaliteit niet kan worden gewijzigd. Praktische tips voor het selecteren van de opnamekwaliteit Pinnacle Video Transfer ondersteunt allerlei typen en resoluties voor uw videoopnames. Daarom volgen hier nog enige praktische tips voor het selecteren van de opnamekwaliteit. Kwaliteit "Best" Opnamen op USB-sticks en USB-harde schijven met de kwaliteit Best leveren beelden in de hoogst mogelijke resolutie (vakterm "Full D1"), dat wil zeggen 12 Stap voor stap een resolutie van 720 x 576 (480) pixels voor PAL, SECAM (NTSC). Deze beelden worden door middel van een 'interlaced' proces vastgelegd. Dit betekent dat beide halfbeelden van het videosignaal onveranderd worden opgeslagen. Dit opnametype biedt de best mogelijke kwaliteit voor latere videomontage (bijvoorbeeld met Pinnacle VideoSpin, zie http://www. videospin. com) en het maken van DVD's. Bovendien is dit de juiste instelling als u uw video's rechtstreeks op een televisie of vanaf een DVD wilt bekijken. Het afspelen van 'interlaced' opnames op een PC-beeldscherm met de QuickTime PlayerTM of de Windows Media Player biedt vanwege de ontbrekende ondersteuning van interlaced opgenomen materiaal bij deze spelers geen hoge weergavekwaliteit. Dit leidt op een PC-beeldscherm tot storende kameffecten rond de bewegingsranden in het videobeeld. Als u deze effecten bij het afspelen wilt elimineren, dan raden wij u aan een player met de-interlacing software (bijvoorbeeld de VLC Player, zie http://www. videolan. org) te gebruiken. Als u op een PC de opnames met de QuickTime PlayerTM of Windows Media Player wilt weergeven, dan raden wij u aan de opnamekwaliteit Goed of Beter te gebruiken. Kwaliteit "Beter" Gebruik deze opnamekwaliteit wanneer u uw video's opneemt voor weergave op een Apple iPod®, Sony® PSPTM of een televisietoestel en hierbij zeer goede resultaten wilt bereiken. Kwaliteit "Goed" of "Beter" Wanneer u bestanden op een USB-stick of een USB-harde schijf opneemt om ze later met iTunes® op een iPod® touch of een iPhoneTM te gebruiken of ze op de PC te bekijken of ze via de PC in een videoportaal te plaatsen, dan raden wij u aan van begin af aan de opnamekwaliteit Goed of Beter te selecteren. 13 Pinnacle Video Transfer De betekenis van de LED-indicatoren Door middel van de LED-indicatoren op de video- en audio-ingangen en op de USB-poort van Pinnacle Video Transfer krijgt u de volgende informatie: LED uit De desbetreffende ingang is niet geselecteerd, er is geen apparaat aangesloten of een aangesloten apparaat is niet herkend. LED permanent blauw De desbetreffende ingang is geselecteerd en het video-/audiosignaal is herkend. U kunt het apparaat te allen tijde zonder bezwaar van Pinnacle Video Transfer loskoppelen. [. . . ] Bij ieder succesvolle start van een opname wordt dan automatisch oplopend doorgenummerd. Als er bij de start van een opname al een of meerdere bestanden met de naam "xxxx. mp4" op de aangesloten iPod® staan, dan begint een nieuwe opname met het hoogste getal plus 1. Als er al een bestand met de naam "9999. mp4" op iPod® staat, kan er pas een nieuwe opname in de normale modus worden gestart wanneer dit bestand wordt gewist. Een opname in de gedwongen modus kan ook worden gestart zonder dat dit bestand van tevoren wordt gewist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PINNACLE VIDEO TRANSFER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PINNACLE VIDEO TRANSFER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag