Gebruiksaanwijzing PINNACLE STUDIO 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PINNACLE STUDIO 10. Wij hopen dat dit PINNACLE STUDIO 10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PINNACLE STUDIO 10 te teleladen.


PINNACLE STUDIO 10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18777 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PINNACLE STUDIO 10 MEDIA MANAGER (2177 ko)
   PINNACLE STUDIO 10 (8675 ko)
   PINNACLE STUDIO 10 MEDIA MANAGER (2081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PINNACLE STUDIO 10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pinnacle Studio 10 Plus Inclusief Studio SE, Studio en Studio Plus Eenvoudige, KRACHTIGERE, CREATIEVERE videobewerking Handleiding 41006208 Woord van dank: Mike Iampietro, William Chien, Richard Edgley, Ivan Maltz, Keith Thomson, Jörg Weselmann, Chris Zamara. Documentatie: Nick Sullivan Copyright © 1996-2006 Pinnacle Systems, Inc. U verklaart geen merksymbolen of mededelingen over eigendomsbeperkingen te verwijderen van producten of handleidingen van Pinnacle Systems. Pinnacle Systems, Pinnacle Studio Plus, TitleDeko, RTFx en VST zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van Pinnacle Systems, Inc. [. . . ] In tegenstelling tot alle andere cliptypen, worden menu's automatisch in een lus weergegeven. Wordt het einde van een menuclip tijdens het bekijken van een diskvoorbeeld of tijdens het afspelen bereikt, dan wordt het meteen opnieuw gestart. Dit creëert een sprong in de afspeelpositie die alle clips beïnvloedt die simultaan met het menu draaien, onafhankelijk van het type - video (als het menu een overlay is), audio of stilstaand beeld. Hoofdstuk 9: Schijfmenu's 147 Het volgende diagram is opgebouwd volgens de storyboard van het venster Film. Het geeft weer hoe het eerder geïllustreerde menu, dat in het diagram als M1 wordt weergegeven, zou kunnen passen in de algehele opzet van een eenvoudige film met twee menu's. Elk menu wordt in de film gevolgd door meerdere hoofdstukken, die met een uitzondering allemaal bestaan uit een enkele clip. Ons menu is ontworpen om twee hoofdstukkoppelingen per pagina weer te geven. Daarom hebben we drie pagina's nodig om alle koppelingen weer te geven. (De tweede pagina is de pagina die in de illustratie verschijnt. ) We hebben elke pagina ook een koppeling naar het menu M2 gegeven. De eenvoudige lay-out van deze korte film kan makkelijk worden uitgebreid om grote aantallen clips te organiseren. Van dezelfde elementen worden ook veel ingewikkeldere films gemaakt: Menu's van meerdere pagina's met koppelingen naar hoofdstukken en andere menu's. Beschikbaarheid: schijven met meerdere menu's worden niet ondersteund in de versies SE en QuickStart van Studio. 148 Pinnacle Studio 10 Plus Authoring van schijven in Studio Voor de bewerkingsdoeleinden in Studio is een schijfmenu slechts weer een cliptype. Net zoals bij titels kunt de menu's in het Album gebruiken of aanpassen. Ook kunt u ze helemaal zelf maken in de Titeleditor (zie Hoofdstuk 3: Het Album en Hoofdstuk 10: De Titeleditor). Om een idee te krijgen van wat gedaan moet worden, moet u eens proberen het paar "instant" projecten hieronder te maken. U hoeft geen schijven te maken, maar u kunt een voorbeeld van uw film bekijken met de DVDafspeelknoppen op de player (zie "De knoppen voor de DVD Player" op pagina 152). Instant videoscènecatalogus: Selecteer tegelijk in een leeg project een flink aantal scènes uit het Album en sleep de scènes naar het videospoor. Schakel nu over naar het gedeelte Schijfmenu van het Album (het onderste tabblad) en sleep een van de menu's naar het begin van de tijdlijn. Als Studio u vraagt of u wilt dat er bij het begin van iedere videoclip hoofdstukken worden gemaakt, klik dan op Ja (zie "Menu's uit het Album gebruiken" op pagina 150). Boven aan de tijdlijn verschijnt een nieuw spoor en een klein teken verschijnt boven al uw clips. Deze vertegenwoordigen koppelingen van het menu dat u zojuist hebt toegevoegd. Instant diapresentatie: Begin deze keer in het gedeelte Stilstaande beelden van het album. Sleep zoveel beelden als u wilt op het videospoor van een leeg project, sleep daarna een willekeurig schijfmenu als de eerste clip op de tijdlijn binnen en klik weer op Ja wanneer er gevraagd wordt of wilt dat automatisch koppelingen worden gemaakt. Ga daarna naar het gedeelte Overgangen van het album, kies een overgang en sleep het tussen het menu en het eerste van uw stilstaande beelden. Selecteer tot slot alle stilstaande beelden (klik op de eerste en gebruik dan Shift en klikken op de laatste), klik met de rechtermuisknop en selecteer Rimpelovergang uit het pop-up menu. [. . . ] Deze Licentieovereenkomst wordt van kracht op het tijdstip van installatie van de Software en wordt beëindigd op het moment dat u (a) niet voldoet aan een voorwaarde van deze Licentieovereenkomst; (b) alle kopieën van de Software in uw bezit retourneert, vernietigt of verwijdert of (c) de Software en deze Licentie overdraagt aan een derde partij volgens de voorwaarden in paragraaf 1(d). De rechten van Pinnacle en uw plichten blijven ook na beëindiging van deze Licentieovereenkomst van kracht. Pinnacle garandeert aan de oorspronkelijke licentiehouder dat de Software zoals geleverd gedurende een periode van dertig dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("Beperkte garantie") functioneert volgens de meegeleverde documentatie. De aansprakelijkheid van Pinnacle en uw exclusieve verhaal in geval van niet-voldoen aan de bovenstaande Beperkte garantie omvat reparatie of vervanging, naar goeddunken van Pinnacle, van de Software die niet aan de hier vermelde garantie voldoet en aan Pinnacle geretourneerd wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PINNACLE STUDIO 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PINNACLE STUDIO 10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag