Gebruiksaanwijzing PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE. Wij hopen dat dit PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE te teleladen.


PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4330 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE WINDOWS VISTA (1161 ko)
   PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE (3768 ko)
   PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE WINDOWS VISTA (1153 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om de afstandsbediening te installeren, steekt u de ontvangstkabel van de afstandsbediening in de ingang voor de afstandsbediening van uw hardware. Bevestig vervolgens het andere einde van de ontvangstkabel door middel van de meegeleverde plakband aan uw monitor of computerkast. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger bevinden. afbeelding zijn voorbeelden Plaats de batterijen in de afstandsbediening. 2 Interne installatie via een seriële interface Sluit de 9-polige stekker van de ontvanger van de afstandsbediening (zie afbeelding) aan een vrije seriële poort van uw computer aan. Bevestig het andere einde van de ontvanger met het meegeleverde plakband aan uw monitor of de kast van uw computer. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger bevinden. afbeelding zijn voorbeelden Plaats de batterijen in de afstandsbediening. 3 Configuratie van de afstandsbediening Wanneer u uw afstandsbediening op een seriële poort hebt aangesloten, dient u na de installatie van het boards aan te geven op welke seriële poort de ontvanger van de afstandsbediening is geïnstalleerd. Klik hiertoe op het pictogram op de taakbalk en selecteer de optie COM: het dialoogvenster "Afstandsbediening configureren" verschijnt nu. [. . . ] Druk hiertoe net zo vaak op een knop totdat - afhankelijk van de volgorde op de knop - het gewenste cijfer of de gewenste letter verschijnt (net zoals op een GSM-telefoon). U kunt ook de knop Letters/cijfers (C/N) gebruiken: afhankelijk van hoe vaak u op deze knop drukt, kunt u met alleen letters of alleen cijfers werken. De laatst ingevoerde letter of het laatst ingevoerde cijfer kunt u met de knop Invoer verwijderen (DEL) weer verwijderen. AV Met de AV-knop kunt u de video-ingang omschakelen tussen tuner, CompositeVideo en S-Video. 14 De knopindeling van afstandsbediening type B In de volgende illustratie vindt u een overzicht van de afzonderlijke functies van afstandsbediening type B: Geluid aan/uit Volume + Volume - Aan/uit Kanaal - Invoerknoppen 0-9 Start Teletekst Terugspoelen Vooruitspoelen Help Stop 15 Gedetailleerde beschrijving van de knoppen Voor een duidelijk overzicht van de afzonderlijke knopfuncties vindt u hieronder een gedetailleerde beschrijving: Aan/uit Met deze knop kunt u Pinnacle MediaCenter in- en uitschakelen. Startpagina / Menu Met deze knop start u de Pinnacle MediaCenter-applicatie of gaat u naar de startpagina of het menu Instellingen van Pinnacle MediaCenter als de applicatie al is gestart. Geluid aan/uit Met deze knop kunt u het geluid in- en uitschakelen. Kanaal +/Met deze knoppen kunt u in de TV-modus naar het volgende of het vorige tvkanaal in de zenderlijst gaan. Volume +/Met deze knoppen kunt u het volume verhogen en verlagen. 16 Invoerknoppen Met de invoerknoppen kunt u cijfers (bijvoorbeeld voor het rechtstreeks kiezen van tv-zenders of uw invoeren van uw PIN-code) of letters (bijvoorbeeld om een playlist een naam te geven) invoeren. Druk hiertoe net zo vaak op een knop totdat - afhankelijk van de volgorde op de knop - het gewenste cijfer of de gewenste letter verschijnt (net zoals op een GSM-telefoon). Start Teletekst Druk één keer op de Teletext-knop om teletekst op de voorgrond van het beeld te openen, druk twee keer op de knop om een transparante weergave in te schakelen Volledig scherm Met behulp van deze knop kunt u het voorbeeldvenster dat verschijnt bij het begin van de weergave van een film of foto's op het volledige scherm laten weergeven. Druk opnieuw op deze knop om weer over te schakelen op het voorbeeldvenster. Terugspoelen/Vooruitspoelen Met deze knoppen kunt u afhankelijk van het medium een film, een muzieknummer of een foto-diashow tot een gewenste positie terug- of vooruitspoelen. In de modus Teletekst kunt u met deze knoppen naar de vorige of volgende teletekstonderpagina gaan. 17 Afspelen / Pauze Met de Afspelen-knop kunt u afhankelijk van het geselecteerde medium een film, een muzieknummer of een foto-diashow starten. De weergave kan door drukken op de Pauze-knop worden onderbroken; druk opnieuw op de Afspelenknop om de weergave vanaf dezelfde plaats voort te zetten. In de modus Teletekst kunt u door op deze knop te drukken verborgen tekst laten weergeven. Help Met deze knop kunt u de Online-Help van Pinnacle MediaCenters oproepen. Stop Met de Stop-knop kunt u de weergave van een medium of een opname stoppen. In de modus Teletekst kunt u met deze knop verborgen tekst, die u door middel van de Start-knop hebt laten weergeven, weer verbergen. Start opname Met deze knop kunt u het opnemen van de momenteel geselecteerde tv-zender starten. Druk nogmaals op de knop Start opname of op de Stop-knop om de opname te stoppen. 18 De knopindeling van afstandsbediening type C In de volgende illustratie vindt u een overzicht van de afzonderlijke functies van afstandsbediening type C: Start opname Geluid aan/uit Stop Vooruitspoelen Aan/uit Volume + Volume - Invoerknoppen 0-9 Help Kanaal - Gedetailleerde beschrijving van de knoppen Voor een duidelijk overzicht van de afzonderlijke knopfuncties vindt u hieronder een gedetailleerde beschrijving: Aan/uit Met deze knop kunt u Pinnacle MediaCenter in- en uitschakelen. Volledig scherm Met behulp van deze knop kunt u het voorbeeldvenster dat verschijnt bij het begin van de weergave van een film of foto's op het volledige scherm laten weergeven. Druk opnieuw op deze knop om weer over te schakelen op het voorbeeldvenster. 19 Start opname Met deze knop kunt u het opnemen van de momenteel geselecteerde tv-zender starten. Druk nogmaals op de knop Start opname of op de Stop-knop om de opname te stoppen. Geluid aan/uit Met deze knop kunt u het geluid in- en uitschakelen. Terugspoelen/Vooruitspoelen Met deze knoppen kunt u afhankelijk van het medium een film, een muzieknummer of een foto-diashow tot een gewenste positie terug- of vooruitspoelen. In de modus Teletekst kunt u met deze knoppen naar de vorige of volgende teletekstonderpagina gaan. Afspelen / Pauze Met de Afspelen-knop kunt u afhankelijk van het geselecteerde medium een film, een muzieknummer of een foto-diashow starten. De weergave kan door drukken op de Pauze-knop worden onderbroken; druk opnieuw op de Afspelenknop om de weergave vanaf dezelfde plaats voort te zetten. In de modus Teletekst kunt u door op deze knop te drukken verborgen tekst laten weergeven. Stop Met de Stop-knop kunt u de weergave van een medium of een opname stoppen. In de modus Teletekst kunt u met deze knop verborgen tekst, die u door middel van de Start-knop hebt laten weergeven, weer verbergen. 20 Invoerknoppen Met de invoerknoppen kunt u cijfers (bijvoorbeeld voor het rechtstreeks kiezen van tv-zenders of uw invoeren van uw PIN-code) of letters (bijvoorbeeld om een playlist een naam te geven) invoeren. Druk hiertoe net zo vaak op een knop totdat - afhankelijk van de volgorde op de knop - het gewenste cijfer of de gewenste letter verschijnt (net zoals op een GSM-telefoon). Help Met deze knop kunt u de Online-Help van Pinnacle MediaCenters oproepen. OSD-menu starten Met deze knop start u het On Screen Display (OSD). Tevens wordt hiermee de schakelmogelijkheid van de tv-zenders met behulp van de invoerknoppen (knoppen 0-9) of een cursorbesturing (invoerknoppen met grijze achtergrond) op de afstandsbediening geactiveerd. Volume +/Met deze knoppen kunt u het volume verhogen en verlagen. Kanaal +/Met deze knoppen kunt u in de TV-modus naar het volgende of het vorige tvkanaal in de zenderlijst gaan. 21 De knopindeling van afstandsbediening type D In de volgende illustratie vindt u een overzicht van de afzonderlijke functies van afstandsbediening type D: T Uit Voorbeeldweergave meerdere kanalen Invoerknoppen Zenderlijst AV Volledig scherm Geluid aan/uit Zoom Info Overschakelen tussen laatste zenders Volume + Volume Bevestigen Kanaal + Kanaal Naar boven Naar links Naar rechts Nar beneden Menu Start opname Start Live-TV Pauze Naar voren springen Stop Vooruitspoelen Naar achteren springen Afspelen Terugspoelen Start TV Start Teletekst Start EPG Start Radio 22 Gedetailleerde beschrijving van de knoppen Voor een duidelijk overzicht van de afzonderlijke knopfuncties vindt u hieronder een gedetailleerde beschrijving: Uit Met deze knop kunt u Pinnacle MediaCenter uitschakelen. Invoerknoppen Met de invoerknoppen kunt u cijfers (bijvoorbeeld voor rechtstreeks kiezen van tv-zenders of uw invoeren van uw PIN-code) of letters (bijvoorbeeld om een playlist een naam te geven) invoeren. Druk hiertoe net zo vaak op een knop totdat - afhankelijk van de volgorde op de knop - het gewenste cijfer of de gewenste letter verschijnt (net zoals op een GSM-telefoon). Volledig scherm Met behulp van deze knop kunt u het voorbeeldvenster dat verschijnt bij het begin van de weergave van een film of foto's op het volledige scherm laten weergeven. Druk opnieuw op deze knop om weer over te schakelen op het voorbeeldvenster. AV Met de AV-knop kunt u de video-ingang omschakelen tussen tuner, CompositeVideo en S-Video. Zoom Met de Zoom-knop kunt u tijdens Live-TV of mediaweergave inzoomen op het beeld. Druk opnieuw op deze knop om weer uit te zoomen. 23 Voorbeeldweergave meerdere kanalen Met deze kunt u een voorbeeldweergave van alle beschikbare tv-kanalen oproepen. Zenderlijst Met deze knop opent u de zenderlijst waarin u een overzicht van alle beschikbare tv-zenders krijgt en u ze kunt bewerken. Info Met deze knop kunt u zenderinformatie zoals de naam van het momenteel geselecteerde tv-kanaal, de tijd en mono-/stereo-ontvangst laten weergeven. Geluid aan/uit Met deze knop kunt u het geluid in- en uitschakelen. Overschakelen tussen laatste zenders Met deze knop schakelt u over tussen de actuele zender en de laatst geselecteerde zender. Volume +/Met deze knoppen kunt u het volume verhogen en verlagen. Kanaal +/Met deze knoppen kunt u in de TV-modus naar het volgende of het vorige tvkanaal in de zenderlijst gaan. 24 Pijltoetsen (naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts) Met deze knoppen kunt u binnen een venster navigeren en op deze manier een functie selecteren. De geselecteerde functie herkent u aan de in kleur gemarkeerde achtergrond. [. . . ] van Word, veranderen hun naam doordat zij de benaming van het actueel geladen document toevoegen. Momenteel wordt daarvoor alleen maar het schema "Vaste titel ­ variabele titel" ondersteund. Daarvoor wordt in het hoofdstuk [title -] het vaste titelgedeelte inclusief het koppelteken aan een andere hoofdstuknaam toegewezen, b. v. : Hexeditor HEdit: [title -] HEdit -=HEdit [HEdit] key63=KEYBOARD UP+^UP key62=KEYBOARD DOWN+^DOWN 29 Ondersteunde opdrachten De volgende opdrachten worden ondersteund: EXEC Beschrijving: Een Windows-programma starten Syntax: EXEC pad van de te starten applicatie [ | ] commandoregelparameter Voorbeeld: EXEC c:\WINNT\system32\notepad. exe KEYBOARD Beschrijving: Knopdrukvolgorde simuleren Syntax: KEYBOARD knopdrukvolgorde Knopdrukvolgorde: = knop + [^] knop + . . . Knop : = alle ASCII-tekens behalve kleine lettertekens OF speciale knoppen Prefix ^ betekent: , , Knop loslaten"! 30 Speciale knoppen Code CTRL ALT SHIFT F1. . . F12 TAB UP DOWN LEFT RIGHT ESC ENTER BLANK NUM0. . NUM9 NUMDIV NUMMUL NUMSUB NUMADD SCROLL NUMLOCK PGUP PGDN Back POS1 End Delete Insert Betekenis / knop Control-knop Alternatieve knop Omschakelknop F1. . . F12 Tabulator-knop Escape-knop (functie-omschakeling) Invoerknop Spatieknop Knoppen 0. . . 9 van het numerieke toetsenbord Knop / Knop * Knop Knop + Knop Scroll Knop Num Page up Page down Pos1 Einde Verwijderen Invoegen Voorbeeld: key38=KEYBOARD CTRL+ESC+^ESC+^CTRL+P+^P Door op de TV-knop te drukken, gaat het startmenu open en direct aansluitend het programma-menu. 31 Bijzonderheden Onderbreking van de knoppen-sequentie In sommige gevallen is het noodzakelijk heel even te wachten nadat u op een knop heeft gedrukt, aangezien de bevoegde toepassing anders op de gesimuleerde knoppenacties niet correct reageert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PINNACLE PCTV MEDIACENTER REMOTE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag