Gebruiksaanwijzing PINNACLE MOVIEBOX USB QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PINNACLE MOVIEBOX USB. Wij hopen dat dit PINNACLE MOVIEBOX USB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PINNACLE MOVIEBOX USB te teleladen.


PINNACLE MOVIEBOX USB QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1745 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PINNACLE MOVIEBOX USBQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer voordat u met het installeren begint of uw MovieBox USBsysteem compleet is. Het systeem bestaat uit de volgende delen*: Contact op met uw handelaar als een of ander deel ontbreekt. Al naar gelang de leveringsvariante kan de leveringsomvang van de hier afgebeelde delen afwijken. Dit is heel belangrijk, omdat u zich akkoord verklaart met de in de licentieovereenkomst opgenomen voorwaarden als u de CD-ROM-verpakking opent. [. . . ] Gebruik de Stel een Vraag-afdeling op de ondersteuningswebsite om een email te sturen. Voordat de email wordt verzonden, worden vijf oplossingen voor uw probleem voorgesteld. Bekijk deze alstublieft, meer dan 70% van de klanten vinden hier een antwoord. Externe apparatuur voor het opnemen en weergeven van videomateriaal HiSpeed USB 2. Opname in MPEG2 ML@MP (4:2:0) programma Stream met MPEG1 Layer II Audio (multiplexed) Opname in MPEG1 systeem Stream met MPEG1 Layer II-Audio (multiplexed) Weergave op PC-monitor en/of band In dit hoofdstuk vindt u belangrijke aanwijzingen alsmede tips en trucs over het thema video-opname. Als de harde schijf te langzaam werkt, kan de PC de gedigitaliseerde beelden niet vlug genoeg afleggen, de drop-out-rate stijgt. In de praktijk betekent dit, dat de video's met sprongen aflopen. Om van de gehele overdrachtsrate gebruik te kunnen maken, moet in de Apparaatbeheer voor uw harde schijf de optie "DMA" zijn geactiveerd (zie "Instellingen onder Windows Me" of "Instellingen onder Windows 2000 en Windows XP"). Bij de keuze tussen de Composite- en de S-Video-ingang moet om kwaliteitsredenen de voorkeur worden gegeven aan de S-Video-ingang. Bij sommige E-IDE harde schijven kan het bij hogere datarates gebeuren dat bij het afspelen van een videobestand de weergave "niet gelijkmatig" is. Dit is toe te schrijven aan de omstandigheid dat de harde schijf tijdens het lezen van het bestand een herkalibrering uitvoert die deze ongelijkmatigheid tot gevolg heeft. Dit ligt niet aan ons produkt, maar dit heeft een technische oorzaak en ligt aan de functiewijze van de harde schijf in samenspel met de andere systeemcomponenten. Als u met uw E-IDE harde schijf en/of motherboard (grondplaat) een diskette met speciale Busmaster-drivers heeft ontvangen, installeer dan s. Ook deze drivers in uw systeem, omdat daardoor het harde-schijfvermogen aanzienlijk wordt verhoogd. Voor een vluggere overdracht van grote hoeveelheid gegevens, zoals in dit geval de videogegevens, activeert u DMA (Direct Memory Access) voor alle harde schijven van uw computer (zie "Instellingen onder Windows Me" of "Instellingen onder Windows 2000 en Windows XP"). Bij het opnemen van video's wordt een grote hoeveelheid gegevens van de capture board op de harde schijf overgedragen. Het is mogelijk dat u constateert dat uw systeem de grote hoeveelheid gegevens met de gekozen instellingen niet aankan. Het kan gebeuren dat uw systeem bij de opname even stopt, de video kan schokken en beelden kunnen verloren gaan (beelden die niet in het geheugen worden opgenomen). de weergavekwaliteit van zo'n video is natuurlijk onbevredigend. Om zulke problemen te voorkomen, volgen hierna enkele procedures om uw systeem te optimaliseren. Een maatregel die voor het ene systeem van voordeel kan zijn, kan voor het andere systeem van nadeel zijn. De Windows besturingssystemen ondersteunen de 32-bit toegang tot harde schijven. [. . . ] Pinnacle is gerechtigd om het product te herstellen dan wel te vervangen door functioneel gelijkwaardige nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten. Raadpleeg de informatie over servicecentra die met uw product is meegeleverd voor service volgens de garantievoorwaarden. Com voor de meest recente contactinformatie voor de klantenservice van Pinnacle. vervangende producten worden op kosten van Pinnacle aan u geretourneerd via transport over land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PINNACLE MOVIEBOX USB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PINNACLE MOVIEBOX USB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag