Gebruiksaanwijzing PINNACLE MERCALLI APPENDIX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PINNACLE MERCALLI. Wij hopen dat dit PINNACLE MERCALLI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PINNACLE MERCALLI te teleladen.


PINNACLE MERCALLI APPENDIX: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2268 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PINNACLE MERCALLI APPENDIX (2019 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PINNACLE MERCALLIAPPENDIX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] © proDAD, 2007 Mercalli & Video Shaker © proDAD GmbH, 2007 Autor : Uwe Wenz 1 © proDAD, 2007 Inhoudsopgave Welkom Copyrightbepalingen Algemene informatie Wat is Mercalli ?Installation, Registrierung und Programmhilfe Installatie & programmastart Registratie / sleutelaanvraag Programmahulp Toepassing in videobewerkingsprogramma's / Plug-inondersteuning Adobe Premiere Pro, CS und Elements Avid Liquid Canopus Edius Pinnacle Studio Kennismaking/programmaopbouw Overzichtsvenster Profielen Mercalli Light voor eerste tests en snelle resultaten Hoe functioneert een snelle test?Verdere mogelijke instellingen (in de standaardmodus) Expertmodus voor manuele optimaliseringen Bewegingsherkenning Sterkte-regelaar Belangrijk beeldbereik Speciale videoanalyse Bijzondere herkenningseigenschappen Camerastabilisatie Sterkte-regelaar Camerabalans Camerabewegingen Randinstellingen Profielen voor verschillende opgaven Veelzijdig Handcamera Schoudercamera Statief 2 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 9 10 10 11 13 13 13 14 15 16 17 17 17 18 18 19 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 30 © proDAD, 2007 Redding Uit de praktijk Tips & trucs en interessante weetjes Mobile/HD/SD/HDV/HDTV Gevoeligheid Berekeningssnelheid Wat beïnvloedt de stabilisatie negatief?Beeldruisen Gecomprimeerde video Onbenutte beeldbereiken Toepassing op individuele clipbereiken Video-Shaker - Wankelingen op een kunstmatige manier veroorzaakt! [. . . ] 50% van alle gevallen noodzakelijk ­ ten minste volgens de werkwijze van Mercalli. Zodoende moet dit punt pas dan qua werking (=detailgetrouwheid) worden verhoogd, als het resultaat van een uitgevoerde ontwankelingspoging nog niet voldoende tevredenstellend is. 22 © proDAD, 2007 Belangrijk beeldbereik Hier kunt u instellen waar de bewegingsherkenning in het beeld moet plaatsvinden. Stelt u zich een schijnwerper-kegel voor die het volledige beeldbereik belicht. Stelt u zich nu voor dat alleen maar een spot het midden van het beeldbereik belicht. Het niet belichte bereik werd hier niet in de bewegingsherkenning betrokken. Analoog daarmee betekent de instelling , , Rand" dat uitsluitend de rand wordt belicht. Het centrum zou dan niet voor de bewegingsherkenning worden beschouwd. We kunnen aannemen dat een bewegingsherkenning steeds met alle mogelijke informatie moet rekening houden om het maximale resultaat te kunnen bereiken. Dat is het geval bij vele andere stabilisatie-oplossingen, maar Mercalli biedt hier een klein, maar fijn verschil. Stelt u zich voor dat een drijvende eend in het middelste bereik van het beeldscherm het gefilmde object is waarop de aandacht van de toeschouwer moet worden gericht. Jammer genoeg vormen golven in de buurt van de eend zoveel eigen bewegingen dat een stabilisatie van de eend op zich erg zou storen. Als het gewicht van de bewegingsanalyse nu op de eend wordt gelegd (de golven worden dus verwaarloosd), is het resultaat gewoon veel, veel beter! Speciale videoanalyse Previous Top Next Inhouden zonder contouren herkennen In het algemeen probeert Mercalli rekening te houden met de contrastrijke beeldeigenschappen in de bewegingsanalyse. Maar hoe wordt te werk gegaan, als er helemaal geen contrastrijke inhouden beschikbaar zijn?wolken in de bewegingsanalyse worden betrokken om als vaste punten voor de herkenningsbeweging te dienen. In dat geval moet dit punt worden geactiveerd. 23 © proDAD, 2007 Snelle bewegingen herkennen In bijv. video-opnames met veel action kan het gebeuren dat bepaalde snelle bewegingen tijdens de opname niet kunnen worden vermeden. Afhankelijk van de gewenste uitdrukking kan echter bijkomend de herkenning van snelle bewegingen worden geactiveerd om ook die te compenseren. Zeer kleine bewegingen herkennen Ook hier de vraag waarom dit punt niet algemeen is geactiveerd. . . Een eenvoudig antwoord: omdat het van geval tot geval verschillend storend of nuttig kan zijn zeer kleine bewegingen te herkennen. Voorbeeld: Stelt u zich voor dat u bij weinig licht een scène heeft gefilmd. Dit pixelruisen zou tot verkeerde interpretaties bij de bewegingsherkenning kunnen leiden!in super-slow-motions dit punt in geval van activering voor een nog beter resultaat zorgen! [. . . ] Daarom moet bij de comprimering op een zo hoog mogelijke kwaliteit worden gelet. in het bovenste en onderste gedeelte van de video een zwarte balk te zien is, wordt ook dit gedeelte bij de berekening betrokken. HD-materiaal in SD-projecten wordt gebruikt en het videobewerkingsprogramma de videogegevens niet uitgaande van het oorspronkelijke HDmateriaal aan de plug-in Mercalli doorgeeft, maar in de versie met lagere schaalverdeling. Zodoende zijn ook zwarte strepen in het bovenste en onderste bereik te zien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PINNACLE MERCALLI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PINNACLE MERCALLI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag