Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO VIVA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA te teleladen.


PHILIPS SENSEO VIVA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2890 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO VIVA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van de machine en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd het apparaat, de bijbehorende accessoires en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. [. . . ] vorstvrije opslag Als u het apparaat al hebt gebruikt en het dus al met water is doorgespoeld, mag u het daarna alleen maar gebruiken en opbergen in een vorstvrije ruimte. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens). -- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land. Als u de ontkalkingscyclus niet wilt starten, drukt u gewoon op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Als u de ontkalkingscyclus wel wilt starten, moet u deze cyclus niet onderbreken maar het apparaat laten werken totdat het waterreservoir leeg is. Plaats de tuit komen toen een kom met een inhoud van 1, 5 liter onder de tuit. Controleer of er genoeg water in het waterreservoir zit en of het waterreservoir goed is geplaatst. Er zit niet voldoende water in het waterreservoir (het water moet boven het MIN-niveau staan als u 1 kopje wilt zetten). Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter loskomt. Maak het waterreservoir schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of reinig het in de vaatwasmachine. Zorg altijd dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt is om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Alleen voor modellen met intensiteitsselectie: Mogelijk hebt u tweemaal op de 1-kops of 2-kops knop gedrukt. Als de zeef verstopt is, kunt u de zeef ontstoppen met een afwasborstel. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie 'CALC'). Als de zeef verstopt is, kunt u de zeef ontstoppen met een afwasborstel. Als u de zeef niet goed met de afwasborstel kunt ontstoppen, doet u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat (zie 'CALC'). Controleer of de koffiepad precies in het midden van de padhouder is geplaatst. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. [. . . ] Draai de Duo Select-schakelaar naar rechts om meer koffiesmaken uit dezelfde koffiepad te halen dankzij de unieke koffiezetintervallen. U kunt nog kleinere en sterkere koppen koffie zetten door tweemaal op de 1-kops of 2-kops knop te drukken. speciale koffiesoorten Plaats voor een speciale koffiesoort een cappuccinopad, een pad voor warme chocolademelk of een andere speciale koffiepad in de 2-kops padhouder en druk op de 1-kops knop. De ontkalkingsprocedure bestaat uit twee ontkalkingscycli en twee doorspoelcycli. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO VIVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO VIVA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag