Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SELECT CSA240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SELECT CSA240. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO SELECT CSA240 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SELECT CSA240 te teleladen.


PHILIPS SENSEO SELECT CSA240 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO SELECT CSA240

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Probeer niet zelf het apparaat te repareren, aangezien uw garantie hierdoor komt te vervallen. - Plaats het Senseo-apparaat nooit op zijn kant nadat u het apparaat hebt uitgepakt. Houd het apparaat altijd rechtop, ook tijdens transport - Gebruik nooit gewone gemalen koffie of gescheurde pads in de padhouder, aangezien de houder hierdoor verstopt raakt. - Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden. [. . . ] Het lampje van de knop die ik heb ingedrukt, blijft langzaam knipperen. Als dit langer dan twee minuten duurt, is uw apparaat mogelijk defect. Controleer of de waterdruppels op het aanrecht terecht zijn gekomen tijdens het plaatsen of verwijderen van het waterreservoir. Plaats de koffiepad(s) goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. Controleer of u de Intensity Plus-schuif op de instelling voor de gewenste hoeveelheid hebt gezet. Tip: verwarm het kopje vóór het koffiezetten voor door het met heet water te spoelen of zet een kopje koffie zonder koffiepad. U kunt dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de zeef in de padhouder schoon is en niet verstopt. 8 Drücken Sie gleichzeitig die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste, - Wählen Sie die untere Position für die Zubereitung eines Espressos. 4 Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, drücken Sie erneut die 1-Tasse-Taste. 6 Halten Sie die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Entkalkungszyklus zu starten. 20 Die CALC-Anzeige, die 1-Tasse-Taste und die 2-Tassen-Taste leuchten Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips. Com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Doorspoelen voor eerste gebruik spoel het apparaat vóór het eerste gebruik door. 10 Wanneer de spoelcyclus is voltooid , wordt het apparaat uitgeschakeld. Let op: Als u het apparaat niet vóór het eerste gebruik spoelt, kan uw eerste kopje overlopen met koud water. Als u twee koppen koffie wilt zetten, plaatst u de 2-kops padhouder met twee koffiepads in het apparaat. 4 Plaats de pad(s) goed in het midden van de padhouder met de bolle zijde naar beneden. 7 Schuif de koffietuit naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop. 8 Selecteer met de Intensity Plus-schuif uw favoriete recept: - Selecteer de bovenste positie als u een klassieke milde Senseo wilt zetten. - Selecteer de middelste positie als u een intense Senseo wilt zetten. 9 Druk op de 1-kops om één kop koffie te zetten of druk op de 2-kops knop om twee koppen koffie te zetten. functie Onmiddellijk starten Met de functie Onmiddellijk starten kunt u met één druk op de knop uw koffiezetapparaat aanzetten en koffiezetten. [. . . ] 8 Zodra de eerste ontkalkingscyclus is voltooid, gaan het lampje van de 1-kops knop en het CALC-lampje knipperen. 11 Vervang de 1-kops padhouder door de 2-kops padhouder en plaats één Gebruikte koffiepad of een dik ontkalkingsfilter in de padhouder. 13 Het CALC-lampje, het lampje van de 1-kops knop en het lampje van de 2-kops knop branden achtereenvolgens om aan te geven dat de tweede ontkalkingscyclus wordt uitgevoerd. Tijdens de tweede ontkalkingscyclus stroomt de ontkalkingsoplossing met tussenpozen uit het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO SELECT CSA240

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO SELECT CSA240 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag