Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO HD6552 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552 te teleladen.


PHILIPS SENSEO HD6552 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1130 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO HD6552

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. gevaar -- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. waarschuwing -- Controleer of het voltage dat op de onderkant van het apparaat is aangegeven, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Haal altijd de stekker uit het stopcontact Laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen. [. . . ] U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens). -- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). -- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. problemen oplossen In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land. Niet doorgespoeld vóór vóór het eerste gebruik. Als dit langer dan twee minuten duurt, neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Zorg dat u het reservoir goed Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter loskomt. Maak het waterreservoir schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of reinig het in de vaatwasmachine. U kunt het koffiezetapparaat en de kop voorverwarmen door eerst een kop warm water te tappen met een lege padhouder. Intensiteitsselectie: ik krijg geen sterkere koffie wanneer ik twee keer op de koffieknop druk. U hebt de koffieknop te snel achter elkaar ingedrukt of u hebt langer dan 3 seconden gewacht na de eerste druk op de koffieknop. Druk binnen 3 seconden twee keer op de koffieknop als u een sterkere koffie wilt. Als u goed hebt gedrukt, gaat de LED op het apparaat minder fel branden. Zorg altijd dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt is om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Als de zeef verstopt is, kunt u de zeef ontstoppen met een afwasborstel. Als u de zeef niet goed kunt ontstoppen met de afwasborstel, plaatst u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat overeenkomstig de instructies. Als u tweemaal op dezelfde knop drukt, krijgt u een kleinere kop sterkere koffie. Mogelijk zit er nog een gebruikte koffiepad tegen de waterverdeelschijf aan geplakt. U hebt mogelijk niet het juiste aantal pads gebruikt of op de verkeerde knop gedrukt. [. . . ] speciale koffiesoorten Plaats voor een speciale koffiesoort een cappuccinopad, een pad voor warme chocolademelk of een andere speciale koffiepad in de 2-kops padhouder en druk op de 1-kops knop. De ontkalkingsprocedure bestaat uit twee ontkalkingscycli en twee doorspoelcycli. Vul een kan met 1 liter water, giet de helft van de fles ontkalker in de kan en giet vervolgens het ontkalkingsmengsel in het waterreservoir. Druk een paar keer op de 2-kops knop, totdat het ontkalkingsmengsel op is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO HD6552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO HD6552 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag