Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO HD6552 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO HD6552 te teleladen.


Mode d'emploi PHILIPS SENSEO HD6552
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO HD6552

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/descale-senseo) leest u waarom het belangrijk is om het apparaat te ontkalken, hoe u kunt ontkalken en welke ontkalker u hiervoor gebruikt. belangrijke veiligheidsinformatie Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. gevaar -- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. [. . . ] -- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). -- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. problemen oplossen In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land. Niet doorgespoeld vóór vóór het eerste gebruik. Als dit langer dan twee minuten duurt, neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Zorg dat u het reservoir goed Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter loskomt. Maak het waterreservoir schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of reinig het in de vaatwasmachine. U kunt het koffiezetapparaat en de kop voorverwarmen door eerst een kop warm water te tappen met een lege padhouder. Intensiteitsselectie: ik krijg geen sterkere koffie wanneer ik twee keer op de koffieknop druk. U hebt de koffieknop te snel achter elkaar ingedrukt of u hebt langer dan 3 seconden gewacht na de eerste druk op de koffieknop. Druk binnen 3 seconden twee keer op de koffieknop als u een sterkere koffie wilt. Als u goed hebt gedrukt, gaat de LED op het apparaat minder fel branden. Er is tijdelijk een vacuüm ontstaan onder het deksel. Trek de hendel omhoog en wacht 24 uur voordat u het deksel opent. Mogelijk moet u hierbij enige kracht gebruiken. Zorg altijd dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt is om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Het koffiezetapparaat zet minder koffie dan voorheen. De zeef in het midden van de padhouder zit mogelijk verstopt. Als de zeef verstopt is, kunt u de zeef ontstoppen met een afwasborstel. [. . . ] Vul een kan met 1 liter water, giet de helft van de fles ontkalker in de kan en giet vervolgens het ontkalkingsmengsel in het waterreservoir. Druk een paar keer op de 2-kops knop, totdat het ontkalkingsmengsel op is. Gebruik één kan ontkalkingsmengsel voor elke ontkalkingscyclus. Gebruik de 1-kops padhouder met een gebruikte pad of het dunne ontkalkingsfilter tijdens de eerste ontkalkingscyclus en gebruik de 2-kops padhouder met een gebruikte pad of het dikke ontkalkingsfilter tijdens de tweede ontkalkingscyclus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO HD6552

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO HD6552 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag