Gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1370. Wij hopen dat dit PHILIPS HR1370 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HR1370 te teleladen.


Mode d'emploi PHILIPS HR1370
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HR1370 (1030 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HR1370

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik het apparaat niet indien het snoer, de stekker of andere onderdelen beschadigd zijn. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen. Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. [. . . ] Neem contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum als de oververhittingsbeveiliging te vaak wordt geactiveerd. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk `Schoonmaken'). Klaarmaken voor gebruik 1 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat hakken, mengen of in de beker doet (maximumtemperatuur 80°C). Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer cm voordat u deze in de handblender doet. Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Dompel de meskap volledig onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen (fig. Druk op de knop voor normale snelheid of op de knop voor turbosnelheid om het apparaat in te schakelen. , Als u op de knop voor normale snelheid drukt, kunt u de snelheid aanpassen met de snelheidskeuzeknop. 4) Hoe hoger de snelheid, hoe korter de vereiste bewerkingstijd. , Wanneer u op de knop voor turbosnelheid drukt, werkt het apparaat op maximumsnelheid. In dit geval kunt u de snelheid niet aanpassen met de snelheidskeuzeknop. 5 Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te mengen (fig. Minihakmolen (alleen HR1372) en Xl-hakmolen (alleen HR1372/HR1371) De hakmolens zijn bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten, vlees, uien, harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog brood enz. Wees voorzichtig wanneer u de mesunit beetpakt; de messen zijn zeer scherp. Wees vooral voorzichtig wanneer u de mesunit uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken. Alleen HR1372: gebruik de kom van de XL-hakmolen en het getande mes om ijs te vermalen. [. . . ] Tip U kunt ook de rubberen ringen van de hakmolenkommen verwijderen voor extra grondige reiniging. Zie de aparte schoonmaaktabel voor verdere instructies. Milieu , Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. U kunt een rechtstreeks aangedreven minihakmolen bestellen (onder codenummer 4203 035 83460) bij uw Philips-dealer of bij een Philipsservicecentrum als extra accessoire voor de HR1372, HR1371 en de HR1370. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HR1370

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HR1370 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag