Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7459

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7459. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7459 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7459 te teleladen.


PHILIPS HD7459 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1547 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7459

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gevaar -- Dompel het apparaat nooit in water of een andere Het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. [. . . ] -- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties. -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Ontkalken Ontkalk uw koffiezetter wanneer het apparaat buitensporig veel stoom produceert of wanneer het koffiezetten langer duurt. Gebruik alleen blanke azijn om te ontkalken; andere producten kunnen uw koffiezetter beschadigen. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. Recyclen -- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Garantie en ondersteuning Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan www. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie hieronder, ga dan naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Controleer of het voltage dat is aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Er lekt water uit het Vul het waterreservoir nooit tot boven het Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt Er zit koffiedik in de Doe niet te veel gemalen koffie in het filter. Zorg ervoor dat u de kan met de schenktuit richting het apparaat op de warmhoudplaat plaatst (niet zijwaarts). Controleer of er geen water in de kan zit voordat u gaat koffiezetten. De koffie smaakt niet Laat de kan niet te lang op de warmhoudplaat staan, Zeker niet als er nog maar weinig koffie inzit. [. . . ] Leeg vervolgens de kan en verwijder de bruine aanslag met een zachte borstel. Controleer of de filterhouder goed in het apparaat zit (zie afbeelding 3 in het hoofdstuk ). Als de filterhouder niet correct is geplaatst, werkt de druppelstop niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7459

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7459 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag