Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7432

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7432. Wij hopen dat dit PHILIPS HD7432 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7432 te teleladen.


PHILIPS HD7432 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HD7432

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik alleen blanke azijn om te ontkalken; andere producten kunnen het apparaat beschadigen. belangrijke veiligheidsinformatie Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen. waarschuwing - Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. [. . . ] let op - Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken en als er tijdens het koffiezetten problemen optreden. - De filterhouder, het onderste deel van het apparaat, de warmhoudplaat en de kan met koffie zijn heet tijdens en na het koffiezetten. - Plaats de kan niet op het fornuis of in de magnetron om de koffie opnieuw op te warmen. - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties. - Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, aangezien uw garantie hierdoor komt te vervallen. elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. accessoires bestellen Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar www. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens). recyclen - Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. garantie en ondersteuning Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www. In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. [. . . ] Er zit minder koffie in Plaats de kan op de juiste manier op de de kan dan verwacht. Druppelstopfunctie ervoor dat er geen koffie uit de Het filter loopt over tijdens het koffiezetten. Controleer of u de filterhouder goed in het apparaat hebt geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HD7432

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HD7432 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag