Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BD81 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81 te teleladen.


PANASONIC DMP-BD81 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4999 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BD81

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bitte beachten Sie die detaillierten Geschäftsbedingungen, die im Player-Einstellungen-Menü angezeigt werden. A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en estas instrucciones de funcionamiento son las de DMP-BDT260. Gebruik rechte LAN-kabels van categorie 5 of hoger (STP) als u een aansluiting op randapparatuur tot stand brengt. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen. [. . . ] het gebruik van Bedieningsorganen, of het uitvoeren van bijstellingen of procedures die anders zijn dan hier vermeld wordt, kan een gevaarlijke blootstelling aan straling tot gevolg hebben. Plaats geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op dit toestel. Dit toestel kan tijdens het gebruik de interferentie van radio's ontvangen die veroorzaakt wordt door mobiele telefoons. In dat geval dient u de afstand tussen dit toestel en de mobiele telefoon te vergroten. Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur die mogelijk heet wordt. Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. De volgende limieten hebben betrekking op het gebruik van dit toestel of van de draadloze LAN-adapter. U dient op de hoogte van deze limieten te zijn voordat u de toestellen gebruikt. Panasonic zal in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor toevallige schade die het gevolg kan zijn van de veronachtzaming van deze limieten, of van ongeacht welke situatie van gebruik of misbruik van deze apparaten. De gegevens die verzonden en ontvangen worden over Gebruik deze toestellen op de beoogde wijze en neem onderstaande punten in acht: ­ Stel de toestellen niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht. Buig deze toestellen niet en stel ze niet bloot aan sterke stoten of slagen. Als u dit apparaat wegdoet ofwel omdat u het weggooit of wel omdat u het aan iemand anders geeft, de procedure volgen voor het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen om de gebruikerinstellingen te wissen. Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in overeenstemming met uw nationale wetgeving. Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. [. . . ] Panasonic zal minstens drie (3) jaar na levering van producten aan ongeacht welke derde partij die via onderstaande contactgegevens contact met haar opneemt, tegen een prijs die niet hoger is dan de kosten voor de fysieke uitvoering van de broncodedistributie, een volledige, door de machine leesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken, die door GPL V2. 1 of de andere licenties gedekt wordt, met de verplichting dat te doen, alsmede de respectievelijke kennisgeving van het auteursrecht daarvan. De broncode en de kennisgeving van het auteursrecht zijn ook gratis beschikbaar op onze website die hier onder aangeduid wordt. Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht welke software, die een kopie of wijzigingen van deze software bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende documentatie voor dergelijke software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BD81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BD81 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag