Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BD81 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BD81 te teleladen.


Mode d'emploi PANASONIC DMP-BD81
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BD81

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bestätigen Sie die Netzwerkverbindung und die Stellen Sie die "IP-Adresse", "Maske Sub-Netz" und die "Gateway-Adresse" ein. Bitte beachten Sie die detaillierten Geschäftsbedingungen, die im Player-Einstellungen-Menü angezeigt werden. A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones en estas instrucciones de funcionamiento son las de DMP-BDT260. Lees de handleiding van de DY-WL5 grondig door als u deze gebruikt. [. . . ] Dit toestel is bestemd voor gebruik in een mild klimaat. opstelling Plaats dit toestel op een vlakke ondergrond. Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een Plaats het apparaat niet op versterkers/ontvanger of apparatuur die mogelijk heet wordt. het apparaat kan beschadigd raken door de hitte. Stel dit toestel niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Batterijen Het verkeerd hanteren van batterijen kan het lekken van elektrolyt tot gevolg hebben waardoor brand kan ontstaan. Er bestaat explosiegevaar als de batterij niet correct geplaatst wordt. Vervang de batterij alleen door één van het type dat door de fabrikant aanbevolen wordt. Neem voor het weggooien van de batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper en vraag wat de juiste weggooimethode is. Geen nieuwe met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijkertijd gebruiken. Verwarm de batterijen niet en stel deze niet bloot aan vuur. Laat de batterij(en) niet lange tijd in een auto in direct zonlicht liggen terwijl de portieren en de raampjes gesloten zijn. Probeer de batterijen nooit open te maken of kort te sluiten. laad geen alkaline of mangaanbatterijen op. Gebruik geen batterijen waarvan de buitenlaag is afgehaald. Neem de batterijen uit als u denkt dat u de afstandsbediening lange tijd niet zult gebruiken. De volgende limieten hebben betrekking op het gebruik van dit toestel of van de draadloze LAN-adapter. U dient op de hoogte van deze limieten te zijn voordat u de toestellen gebruikt. Panasonic zal in geen enkel opzicht aansprakelijk zijn voor toevallige schade die het gevolg kan zijn van de veronachtzaming van deze limieten, of van ongeacht welke situatie van gebruik of misbruik van deze apparaten. De gegevens die verzonden en ontvangen worden over Gebruik deze toestellen op de beoogde wijze en neem onderstaande punten in acht: ­ Stel de toestellen niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht. Buig deze toestellen niet en stel ze niet bloot aan sterke stoten of slagen. Houd deze toestellen ver verwijderd van vocht. [. . . ] Panasonic zal minstens drie (3) jaar na levering van producten aan ongeacht welke derde partij die via onderstaande contactgegevens contact met haar opneemt, tegen een prijs die niet hoger is dan de kosten voor de fysieke uitvoering van de broncodedistributie, een volledige, door de machine leesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken, die door GPL V2. 1 of de andere licenties gedekt wordt, met de verplichting dat te doen, alsmede de respectievelijke kennisgeving van het auteursrecht daarvan. De broncode en de kennisgeving van het auteursrecht zijn ook gratis beschikbaar op onze website die hier onder aangeduid wordt. Hierbij wordt toestemming verleend tot het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van deze software voor ongeacht welk doel, zonder kosten, op voorwaarde dat deze volledige kennisgeving opgenomen wordt in alle kopieën van ongeacht welke software, die een kopie of wijzigingen van deze software bevat, of is, en in alle kopieën van de ondersteunende documentatie voor dergelijke software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BD81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BD81 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag