Gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BBT01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BBT01. Wij hopen dat dit PANASONIC DMP-BBT01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC DMP-BBT01 te teleladen.


Mode d'emploi PANASONIC DMP-BBT01
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC DMP-BBT01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 o posterior para leer o imprimir las instrucciones de funcionamiento (en formato PDF). Lees voor optimale prestaties en veiligheid deze handleiding grondig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere naslag. Gedetailleerdere informatie over de werking van dit apparaat vindt u in de "Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)" in de bijgeleverde CD-ROM. [. . . ] (> hieronder, Soorten KEYS-schermen) Er kan ook van scherm veranderd worden door het horizontaal aan te tikken. 2 Beweeg de aanwijzer naar de te kiezen toets. U kunt als volgt uit twee verschillede invoermodussen kiezen. Telkens als "Modus" geselecteerd wordt, verandert de modus. Modus 1: De oplichting beweegt verticaal of horizontaal al naargelang hoe uw vinger over het touchpad beweegt. Telkens als op [KEYS] gedrukt wordt, worden de volgende schermen om de beurt gewisseld. Modus 2: De aanwijzer beweegt vrij al naargelang de beweging van uw vinger. 3 Pop-upmenu tonen 4 Statusberichten tonen 5 [3, 4, 2, 1] : Bewegen van de oplichting voor Telkens als de toets gekozen wordt, wordt van positie veranderd. 7 Basistoetsen voor de bediening van het afspelen [] : Stop [;] : Pauzeren [6][5] : Zoeken/Slow-motion [:][9] : Overslaan [AUDIO] : Het geluid veranderen Van deze toetsen is niet mogelijk op het Zie voor andere manieren dan die hierna beschreven worden de "Gebruiksaanwijzing" op de bijgeleverde CD-ROM. Gebruik het voetstuk dat bij het toestel geleverd wordt. Zorg ervoor dat het hoofdtoestel niet kantelt of valt wanneer de kabels na de installatie aangesloten worden. De signaalsensor van de afstandsbediening, die werkzaam zal zijn, zal veranderen op grond van de installatie. Houd hier dus rekening mee als u de afstandsbediening op het toestel richt. Bij de volgende installatiewijze zal A als sensor werken. Bij de andere wijzen zal B als sensor werken. Houd hier dus rekening mee als u de afstandsbediening op het toestel richt. Monteer het voetstuk door het in de richting van de pijlen vast te zetten. sTAP 2 : Aansluiten op een TV Voordat u een aansluiting maakt, raden we aan dat u alle apparaten tijdelijk loskoppelt van de stroom. Er kunnen geen kabels gebruikt worden die niet HDMI-compatibel zijn. Gebruik HDMI-kabels die niet langer zijn dan 5, 0 meter voor het uitvoeren van 1080p-signaal. De volgende services kunnen gebruikt worden wanneer dit apparaat aangesloten is op breedband. Harde programmatuur kan worden bijgewerkt U kunt genieten van de BD-Live U kunt genieten van de VIERA Connect U kunt zich met een ander apparaat in verbinding stellen (Thuisnetwerk) Dit toestel ondersteunt Wi-Fi DirectTM en kan zonder router een draadloze verbinding maken met draadloze apparatuur. [. . . ] (1) MS/WMA Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation en derden. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een bevoegde dochteronderneming van Microsoft. (2) MS/PlayReady/Labeling Eindproduct Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC DMP-BBT01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC DMP-BBT01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag