Gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC6820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC6820. Wij hopen dat dit ONE FOR ALL URC6820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC6820 te teleladen.


ONE FOR ALL URC6820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11832 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ONE FOR ALL URC6820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld zo programmeren dat u met de volumetoetsen uw soundbar bedient, u de aan/uit-toets en AV-toets kunt gebruiken voor uw tv en de rest van de toetsen betrekking hebben op uw settopbox (satelliet, kabel of Freeview-ontvanger). Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken. Als u functies wilt programmeren, moet u de originele afstandsbediening op een afstand van ongeveer 3 cm op de OFA-afstandsbediening richten, zoals u hieronder ziet: 2 - 5 CM 1. Houd AV en Exit (Afsluiten) ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert. [. . . ]  Druk op de toets die u wilt programmeren en laat deze los (bijvoorbeeld de aan/uit-toets voor de tv). Het rode lampje knippert twee keer om aan te geven dat de toets is geprogrammeerd. Let op: u kunt toetsen van meerdere afstandsbedieningen programmeren, maar per toets kunt u slechts één functie gebruiken. Wanneer u alle gewenste functies hebt geprogrammeerd, houdt u de toets OK ingedrukt totdat het rode lampje twee keer knippert. Tips •  het rode lampje bij stap 4 één keer lang knippert, is de functie niet juist geprogrammeerd. €  een of meerdere toetsen na het instellen niet goed werken, kunt u de toetsen altijd opnieuw Als programmeren door de procedure vanaf stap 1 te herhalen. €  u een geprogrammeerde functie wilt verwijderen, houdt u Guide (Gids) en Menu ingedrukt Als totdat het rode lampje twee keer knippert. €  een of meerdere originele afstandsbedieningen niet werken, kunt u de One For AllAls afstandsbediening toch instellen via SimpleSet (B) of door een code in te stellen (C). *  Sommige afstandsbedieningen verzenden opdrachten op een andere manier. Als een functie niet kan worden geprogrammeerd, probeert u het door de toets op de originele afstandsbediening ingedrukt te houden in plaats van deze in te drukken en los te laten. €  u al een settopbox hebt ingesteld en u ook een audioapparaat wilt instellen, probeert u bij Als stap 6 de toets voor het dempen van het geluid te gebruiken. nA INSTALLATIE VIA SIMPLESET OF VIA EEN CODE Uw One For All Zapper+ kan tot wel drie apparaten bedienen. Als u één apparaat hebt ingesteld, bedient u het desbetreffende apparaat met alle toetsen. Als u een tv en een settopbox hebt ingesteld, bedient u met de meeste toetsen de settopbox met uitzondering van de aan/uit-toets voor de tv, de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het dempen van het geluid en de AV-toets. Als u een tv, settopbox en audioapparaat, zoals een soundbar, hebt ingesteld, bedient u uw audioapparaat met de toetsen voor volume omhoog, omlaag en het dempen van het geluid. Als u de aan/uit-toets van de settopbox drie seconden ingedrukt houdt, wordt eerst de settopbox ingeschakeld en daarna het audioapparaat. De meeste tv’s maken gebruik van een menu waarin u invoer in een lijst kunt selecteren. Daarom bedient u de tv tijdelijk met de toetsen voor menu omhoog, omlaag, links en rechts en de toets OK, wanneer u de AV-toets hebt ingedrukt en er een tv en STB zijn ingesteld. Als de toets OK wordt ingedrukt of als er gedurende tien seconden geen toets wordt ingedrukt, kunt u uw settopbox weer bedienen met deze toetsen. Indd 93 31-03-15 16:56 GUARANTEE (EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC) Met het symbool van een doorgestreepte container op dit product wordt gegarandeerd dat het product is vervaardigd met onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC. [. . . ] Indd 93 31-03-15 16:56 GUARANTEE (EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC) Met het symbool van een doorgestreepte container op dit product wordt gegarandeerd dat het product is vervaardigd met onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC. Gooi dit product niet weg met het gewone huisafval maar informeer bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektronische en elektrische producten waar u dit product kunt inleveren. U voorkomt hierdoor mogelijke schade aan de omgeving en/of volksgezondheid. (EUROPESE RICHTLIJN 2006/66/EC) Gooi de batterijen niet weg met het gewone huisafval maar informeer bij het plaatselijke inzamelpunt voor lege batterijen waar u de batterijen kunt inleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ONE FOR ALL URC6820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ONE FOR ALL URC6820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag