Gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC1913

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC1913. Wij hopen dat dit ONE FOR ALL URC1913 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC1913 te teleladen.


Mode d'emploi ONE FOR ALL URC1913
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ONE FOR ALL URC1913

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. [. . . ] Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor onze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit product gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten. Plaats de batterijen en probeer een paar toetsen uit. Als deze werken, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. Zo niet, dan voert u de volgende stappen uit: WERKEN BEPAALDE TOETSEN NIET ZOALS VERWACHT?Als bepaalde toetsen niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap. Houd de RODE EN BLAUWE toetsen ingedrukt totdat het lampje achter de aan/uit-toets twee keer knippert. 7 3 3 Richt de afstandsbediening op de televisie en houd één van de toetsen die niet goed werken, ingedrukt (bijvoorbeeld HOME). Richt de afstandsbediening op de televisie en houd de AAN/UIT-TOETS ingedrukt totdat de televisie wordt uitgeschakeld. De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een ander aan/uit-signaal. Zodra de televisie wordt uitgeschakeld, laat u de AAN/UIT-TOETS los. Als deze op dezelfde manier werken als uw originele afstandsbediening, is de afstandsbediening klaar voor gebruik. De afstandsbediening stuurt elke 3 seconden een signaal. Wanneer de juiste functie op het scherm wordt weergegeven (in dit geval HOME), laat u de toets los. 4 4 Wanneer u alle toetsen hebt geleerd, houdt u de toets OK gedurende 3 seconden ingedrukt. [. . . ] 4 4 Wanneer u alle toetsen hebt geleerd, houdt u de toets OK gedurende 3 seconden ingedrukt. FINE FINE Druk op de toets op de One For All-afstandsbediening die u wilt leren, bijvoorbeeld de toets VOL +. EINDE EINDE Als bepaalde toetsen nog steeds niet naar verwachting (of helemaal niet) werken, gaat u door naar de volgende stap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ONE FOR ALL URC1913

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ONE FOR ALL URC1913 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag