Gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC 3940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC 3940. Wij hopen dat dit ONE FOR ALL URC 3940 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ONE FOR ALL URC 3940 te teleladen.


ONE FOR ALL URC 3940 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1307 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ONE FOR ALL URC 3940

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4 ____ Voer de (viercijferige apparaatcode) in met de nummertoetsen. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, is de ONE FOR ALL 4 gereed om het apparaat te bedienen. 6 okSchakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of deze goed werken. [. . . ] Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code van hetzelfde merk. Ok 7 Als het apparaat niet reageert, volgt u stap 1 tot en met 5 met elke code die voor uw merk wordt vermeld. Als geen van de voor uw merk vermelde codes werkt voor uw apparaat, of als uw apparaat helemaal niet wordt vermeld, kunt u de zoekmethode van pagina 17 proberen. COM Ecoline_3450_51_2008_17T_FS-2:Ecoline_3450/51_2008 1 Belangrijk: - De meeste tv’s gaan niet aan als u op de POWERtoets drukt. Probeer te drukken op een nummertoets of op de toets voor tv-tekst uit om de tv weer aan te zetten. Als uw apparaat niet reageert of niet functioneert met een van de codes, probeert u een andere code die onder uw merk wordt vermeld. - Als de originele afstandsbediening van het apparaat geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van op POWER als u het apparaat instelt. 7 Zodra de televisie uitgaat , drukt u op de MAGIC toets om de code op te slaan. Ok Belangrijk: - De meeste tv’s gaan niet aan als u op de POWER toets drukt. Probeer te drukken op een nummertoets of op de toets voor tv-tekst uit om de tv weer aan te zetten. - Als u de code voor een ander apparaat wilt zoeken, volgt u de bovenstaande instructies, maar drukt u op de betreffende apparaattoets in plaats van TV in stap 2. - Als de originele afstandsbediening van de video geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van POWER in stap 5. COM 53 Ecoline_3450_51_2008_17T_FS-2:Ecoline_3450/51_2008 1 GARANTIE Nederlands UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal en correct gebruik vrij zal zijn van defecten in materiaal en arbeid gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop. Dit product zal kosteloos worden gerepareerd of indien nodig vervangen indien het binnen de garantieperiode van één (1) jaar defect blijkt te zijn. [. . . ] Dit product zal kosteloos worden gerepareerd of indien nodig vervangen indien het binnen de garantieperiode van één (1) jaar defect blijkt te zijn. De kosten voor het opsturen van het product zijn voor rekening van de eigenaar; de kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Deze garantie dekt niet de schade of storingen veroorzaakt door producten of diensten die niet door UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL zijn geleverd, of die een gevolg zijn van het installeren van het product op een andere wijze dan in de handleiding is voorgeschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ONE FOR ALL URC 3940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ONE FOR ALL URC 3940 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag