Gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€. Wij hopen dat dit OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€ te teleladen.


OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1373 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen. De beelden van het LCD-scherm en de illustraties van de camera die in deze handleiding gebruikt worden, kunnen verschillen van het eigenlijke product. Voor deze handleiding geldt dat alle beelden gebaseerd zijn op het model ZUIKO DIGITAL ED 14€ / X-720 / X-740. Inhoud Voordat u gaat fotograferen Blz. 3 Test de functies van de cameraknoppen door de afbeeldingen op te volgen en ze op de camera uit te proberen. 1 2 3 4 5 6 7 Knopfuncties Blz. [. . . ] · Klik op "Check for latest Version" (zoek meest actuele versie) en de software zoekt op de homepage van Olympus naar nieuwe firmwareversies voor de camera en naar extra talen. Vervolgens kunt u een extra taal selecteren. 6 Na selectie van de Updateknop (actualiseren) gaat OLYMPUS Master de nieuwe taal downloaden op uw camera. Verwijder geen kabeltjes of batterijen terwijl de camera hiermee bezig is. Nadat u de camera weer ingeschakeld hebt kunt u de functies in de nieuwe taal kiezen. 7 NL 39 Uw camera beter leren kennen Fototips en -gegevens Tips voordat u gaat fotograferen De camera schakelt niet in, zelfs niet met als een batterij geplaatst is De batterijen zijn niet goed in de camera gestoken · Steek de batterijen in de juiste stand in de camera. De batterijen zijn leeg · Vervang de batterijen door nieuwe of laad de batterijen op. De batterijen werken tijdelijk niet wegens een te lage temperatuur · Bij lage temperatuur nemen de prestaties van batterijen af. Verwijder de batterij en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden. Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt De camera staat in de sluimerstand · Wordt de camera niet gebruikt terwijl deze is ingeschakeld (de lens is uitgeschoven en de monitor is aan), dan wordt de camera, om de batterij te sparen, automatisch in de sluimerstand gezet en de monitor gaat uit. Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknop of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een opname maakt. Wordt de camera enkele uren niet gebruikt, dan wordt de camera automatisch uitgeschakeld (de lens wordt teruggetrokken en de monitor gaat uit). Wordt de camera ingeschakeld in de stand Weergeven, dan kan de camera niet de sluimerstand aannemen, maar schakelt na circa 3 minuten automatisch uit. 15) Foto's genomen met S, c, L, U, X or W in stand SCN · Als foto's van een donker onderwerp worden genomen met één van de bovengenoemde motiefprogramma's (SCN), wordt de ruisonderdrukking ingeschakeld om scherpere beelden te fotograferen. g "SCN (Scene) Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie" (Blz. 17) 5 Uw camera beter leren kennen Foto's maken van een wit strand of een sneeuwlandschap · Vaak worden heldere onderwerpen (bijvoorbeeld sneeuw) donkerder afgebeeld dan de natuurlijke kleuren. Door [F] in positieve [+] zin te corrigeren worden dergelijke onderwerpen in natuurlijker kleurschakeringen afgebeeld. Omgekeerd kan het goed zijn om in negatieve zin [­] te corrigeren wanneer u donkere onderwerpen fotografeert. Soms verkrijgt u bij gebruik van de flitser niet de helderheid (belichting) die u wilde. Geschikt voor het maken van foto's op een zonnige dag aan het strand of in de sneeuw. g "SCN (Scene) Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie" (Blz. 17) Foto's maken van een onderwerp met tegenlicht · Zet de flitser op [#] om de functie Invulflitsen te activeren. U kunt een onderwerp fotograferen met tegenlicht zonder dat het gelaat van de gefotografeerde persoon donkerder wordt afgebeeld. De stand [#] is niet alleen effectief voor het fotograferen tegen de zon in maar ook voor het fotograferen bij kunstlicht zoals bijvoorbeeld TL-licht. [. . . ] 22 Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 15 Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 L D M E 24 20 22 28 11 62 NL Multiconnector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T N 17 10 49 22 23 18 23 TFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS ZUIKO DIGITAL ED 14€ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag