Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-325. Wij hopen dat dit OLYMPUS VR-325 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VR-325 te teleladen.


OLYMPUS VR-325 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4866 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VR-325

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PRECAUCIÓN Precauciones Generales Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones operativas. € Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. € Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del tiempo especificado, interrumpa la carga y no las utilice. Indd 76 2011/04/18 13:05:52 ● ● ● ● Bedankt dat u hebt gekozen voor een Olympus digitale camera. [. . . ] — De camera kan niet scherpstellen als het autofocusteken rood knippert. Datum, tijd, tijdzone en taal 1 2 3 4 5 6 Druk op de n-knop om de camera in te schakelen. — Als de datum en de tijd niet ingesteld zijn, verschijnt het instelscherm voor de datum en de tijd. Zoals in stappen 2 en 3 gebruikt u FGHI en de knop Q om [M] (maand), [D] (dag), [Time] (uren en minuten) en [Y/M/D] (volgorde datum) in te stellen. Om de foto te maken drukt u de ontspanknop voorzichtig volledig in zonder de camera te bewegen. gebruik van de flitser Selecteer de flitseroptie in het functiemenu. Gebruik HI om de optie te selecteren en druk op de knop Q om in te stellen. Een driehoek met daarin een uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan. Reinigen — Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik nooit vloeibare of aërosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddel dan ook, om het apparaat te reinigen. Accessoires — Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires. Water en vocht — Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid. Plaats van opstelling — Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen. Elektrische voedingsbron — Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron. Onweer — Als er een onweer losbarst terwijl u een USB-lichtnetadapter gebruikt, dient u de USB-lichtnetadapter onmiddellijk uit het stopcontact te halen. Vreemde voorwerpen — Steek om persoonlijke letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera. Hitte — Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers. Hanteren van de camera • Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen. € Gebruik de flitser en LED (zoals de AF-hulpverlichting) nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz. • U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. [. . . ] € Controleer de batterij voor het opladen altijd op lekkage, verkleuringen, vervormingen of andere afwijkingen. Verwijder de batterij nooit onmiddellijk na gebruik van de camera om kleine brandwonden te voorkomen. € Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit. LET OP Voor klanten in Europa Het waarmerk “CE“ garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VR-325

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VR-325 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag