Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-7800PC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-7800PC. Wij hopen dat dit OLYMPUS VN-7800PC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-7800PC te teleladen.


OLYMPUS VN-7800PC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (671 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS VN-7800PC (632 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VN-7800PC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE VOICERECORDER NL VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC INSTRUCTIES Hartelijk dank voor uw aankoop van een digitale voicerecorder van Olympus. Lees deze instructies voor informatie over een correct en veilig gebruik van het product. Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen raden wij u aan de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. [. . . ] 0 of 9 STOP (4) of REC (s) - 7 - h Basisgebruik van de menumodus 1 Terwijl de recorder in de stopmodus staat, houdt u de knop DISP/MENU gedurende minstens seconde ingedrukt. 2 Druk op de knop 9 of 0 om het menu-item te selecteren. Menu Gidspictogram: Geeft de volgende te gebruiken knop knipperend aan. · Ga naar het instellingsscherm van het geselecteerde menuitem. · Om het submenu in te stellen, selecteert u [Sub Menu] in het scherm met het hoofdmenu. Het menu-item in het scherm met het submenu kunt u op dezelfde manier selecteren en instellen. Rec Mode a b 3Druk op de knop PLAY/OK (`). 4 Druk op de knop 9 of 0 om de instelling te selecteren. a [ ^ ]: Druk op de knop PLAY/OK (`) (Gaat naar het volgende scherm). b [\ ] of [] ]: Druk op de knop 9 of 0 (Wijzigt het item). · Om naar het scherm met het hoofdmenu te gaan nadat u het submenu heeft ingesteld, selecteert u [Main Menu] in het scherm met het submenu. Mode: HQ 5 Druk op de knop PLAY/OK (`) om de instelling te bevestigen. 6 Druk op de knop STOP (4) om het menu te sluiten. Opmerking: · Als u de recorder gedurende 3 minuten inactief laat tijdens het instellen van een menu en een geselecteerd item niet wordt toegepast, wordt de recorder gestopt. h Kwaliteitsniveaus [Rec Mode] U kunt voor het kwaliteitsniveau kiezen uit [HQ] (geluidsopname met hoge kwaliteit), [SP] (standaardopname) en [LP] (lang opnemen). In de selectie van de menumodus: Modus: HQ VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC Ca. 40 min. 05m35s 00m00s Opmerkingen: · De hierboven vermelde opnametijd geldt voor één doorlopend bestand. De beschikbare opnametijd kan korter zijn als er verschillende bestanden opgenomen zijn (de resterende tijd en de opgenomen tijd gelden enkel als richtlijn). · De hierboven vermelde tijden gelden na het verwijderen van de handleiding die in de recorder opgeslagen is. h Microfoongevoeligheid [Mic Sense] De microfoongevoeligheid kan worden aangepast om te voldoen aan uw opnamebehoeften. Indicatie microfoongevoeligheid In de selectie van de menumodus: Sense: Conf. (i) Opmerking: · Voor een geslaagde opname maakt u bij voorkeur een testopname, zodat u de geschikte microfoongevoeligheid vooraf kunt instellen. 05m35s 00m00s h Gebruik van de Variable Control Voice Actuator [VCVA] Als de microfoon vaststelt dat het geluid een vooringesteld volume heeft bereikt, begint de ingebouwde Variable Control Voice Actuator (VCVA) automatisch op te nemen; als het volume daalt, stopt deze functie. VCVA-indicatie In de selectie van de menumodus: VCVA: Off VCVA: On 8 05m35s - 00m00s De start-/stopdrempel instellen: a 1 Terwijl de recorder in de opnamemodus staat, drukt u op de knoppen 9 of 0 om het pauzegeluidsniveau in te stellen. · Het VCVA-niveau kan worden ingesteld op 15 verschillende waarden. a VCVA-niveau b Startniveau (verschuift naar rechts/links overeenkomstig het ingestelde niveau) 05m35s 00m00s Opmerking: · Het indicatielampje voor opnemen/afspelen is aan tijdens de opname. Als de recorder in de stand-bymodus staat, knippert het indicatielampje voor opnemen/afspelen en knippert [VCVA] op het scherm. b h Het LowCut Filter instellen [LowCut] (enkel VN-7800PC/VN-00PC) Indicatie LowCut Filter De recorder beschikt over de functie LowCut Filter om lage frequentiegeluiden en spraak zuiverder op te nemen. Deze functie kan lawaai van airconditioners, projectors en andere soortgelijke geluiden onderdrukken. In de selectie van de menumodus: LowCut: Off LowCut: On 05m35s 00m00s h Spraakfilter instellen [Voice] (enkel voor VN-7800PC/VN-00PC) De recorder beschikt over een spraakfilter om de lage en hoge tonen af te snijden tijdens normaal, versneld of vertraagd weergeven, zodat de audio-informatie duidelijk hoorbaar is. In de selectie van de menumodus: Voice: Off Voice: On Voice: On h Bestanden vergrendelen [Lock] Door het vergrendelen van een bestand wordt verhinderd dat belangrijke gegevens worden gewist. Vergrendelde bestanden worden niet gewist als u alle bestanden uit een map probeert te wissen. Indicatie wisbeveiliging In de selectie van de menumodus: Lock: Off Lock: On 05m35s 00m00s h Systeemgeluiden [Beep] Geeft een knopbediening of een bedieningsfout van de recorder aan met een geluid. De systeemgeluiden kunnen worden uitgeschakeld. In de selectie van de menumodus: Beep: Off Beep: On Beep: On h LED [LED] U kunt dit zo instellen dat het indicatielampje voor opnemen en afspelen niet oplicht. In de selectie van de menumodus: LED: Off LED: On LED: On h LCD-contrast instellen [Contrast] Er zijn 12 niveaus voor het instellen van het beeldschermcontrast. In de selectie van de menumodus: U kunt het contrastniveau van het LCD-scherm instellen van [0] tot []. Contrast:Level06 h Schermtaal instellen [Language] U kunt de schermtaal voor deze recorder instellen. In de selectie van de menumodus: Lang. : English Lang. : Français Idioma: español Sprache: Deutsch Lingua: Italiano Lang. : English - h De recorder formatteren [Format] Als u de recorder formatteert, worden alle bestanden verwijderd en worden alle functie-instellingen, behalve de datum- en tijdinstellingen, opnieuw ingesteld naar de standaardwaarden. Draag alle belangrijke bestanden over naar een computer voordat u de recorder formatteert. 1 Het submenu (Sub Menu) verschijnt. 3 Druk op de knop PLAY/ OK (`). · [ ^ ] ] en [Cancel] knipperen afwisselend. Format: Cancel 4 Druk op de knop 9 om [Start] te selecteren. 5 Druk op de knop PLAY/ OK (`). · Als het bericht [Data All Cleared] gedurende 2 seconden werd weergegeven, verschijnt [Sure?Cancel]. Sure?: Cancel 6 Druk opnieuw op de knop 9 om [Start] te selecteren. 7 Druk op de knop PLAY/OK (`). · De formattering begint en [Format Done] verschijnt als het formatteren voltooid is. Format! Format Done Opmerkingen: · Het kan tot één minuut duren om de initialisering te voltooien. [. . . ] · Bewaar de recorder niet op plaatsen waar sprake is van een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. · Maak de recorder niet schoon met organische oplosmiddelen, zoals alcohol en thinner. · Leg de recorder niet op of naast elektrische apparaten zoals tv's en koelkasten. · Vermijd opnemen of afspelen in de buurt van een gsm of andere draadloze apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VN-7800PC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VN-7800PC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag