Gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-750. Wij hopen dat dit OLYMPUS VN-750 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS VN-750 te teleladen.


OLYMPUS VN-750 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3033 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS VN-750

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen. Voor geslaagde opnamen raden wij u aan de opnamefunctie en het volume te controleren voordat u het apparaat gebruikt. De inhoud van dit document kan in de toekomst worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Neem contact op met ons klantenondersteuningscentrum voor de recentste informatie over productnamen en modelnummers. [. . . ] Om uzelf en anderen te beschermen tegen eventuele schade of letsel is het belangrijk dat u steeds alle waarschuwingen en geboden informatie goed doorleest. Stop onmiddellijk met het gebruik van de recorder als u een vreemde geur, geluid of rook vaststelt. Verwijder de batterijen nooit met de blote hand, want dit kan brand of brandwonden aan uw handen veroorzaken. Wanneer de recorder gedurende lange tijd wordt gebruikt, wordt hij warm. Als u de recorder in dit geval vasthoudt, kunt u een lichte brandwonde oplopen. Op plaatsen die blootstaan aan extreem koude temperaturen, kan de behuizing van de recorder een lagere temperatuur hebben dan de omgevingstemperatuur. Gebruik indien mogelijk handschoenen wanneer u de recorder in koude temperaturen hanteert. Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken of hun aansluitingen beschadigd raken, dient u alle instructies met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op te volgen. Neem een batterij nooit uit elkaar en wijzig ze op geen enkele manier, soldeer er niet aan, enz. Als er batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt, dient u uw ogen onmiddellijk te spoelen met schoon, koud, stromend water en onmiddellijk medische hulp in te roepen. Stel batterijen nooit bloot aan sterke schokken of langdurige trillingen. Als een batterij lekt, verkleurd of vervormd raakt, of op een andere manier abnormaal wordt tijdens het gebruik, mag u de recorder niet meer gebruiken. Als er batterijvloeistof op uw kledij of huid lekt, verwijdert u uw kledij en spoelt u de getroffen plaats onmiddellijk met schoon, koud, stromend water. Als de vloeistof uw huid verbrandt, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen. Doe het volgende wanneer u tijdens het gebruik van dit product ongebruikelijke dingen opvallen, zoals een vreemd geluid, hitte, rook of brandlucht: 1 verwijder onmiddellijk de batterij en wees voorzichtig dat u zich niet verbrandt, en 2 neem voor onderhoud contact op met uw dealer of lokale Olympusvertegenwoordiger. Wanneer u lege batterijen wegdoet, dient u de aansluitingen af te dekken en altijd rekening te houden met de lokale wetten en voorschriften. Voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met batterijen Volg deze belangrijke richtlijnen om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, ontploffen of elektrische schokken of brandwonden veroorzaken. f Gevaar: · Batterijen mogen nooit worden blootgesteld aan vuur, hitte of elektriciteit, en mogen ook niet uit elkaar worden gehaald. Neem voorzorgsmaatregelen wanneer u batterijen draagt of opbergt, om te vermijden dat ze in contact komen met metalen voorwerpen zoals sieraden, spelden, sluitingen, enz. Bewaar batterijen nooit op een plaats waar ze zullen blootstaan aan felle zon of aan hoge temperaturen, zoals in een warme wagen, nabij een warmtebron, enz. ) ] op het scherm Wanneer [ verschijnt, moet u de batterijen zo snel mogelijk vervangen. Wanneer de batterijen te leeg zijn, verschijnt [ ], [LO] en [bATT] op het scherm en schakelt de recorder uit. [. . . ] Als de recorder zich in het midden van een bestand bevindt, keert hij terug naar het begin van het bestand. Druk twee keer op de knop 0 terwijl de recorder in de afspeelmodus is. Als de recorder zich in de opnamemodus bevindt en u op de REC-knop (s) drukt, wordt de opname gepauzeerd. 2 Druk nogmaals op de knop `OK om het scherm voor het aanpassen van de afspeelsnelheid te openen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS VN-750

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS VN-750 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag