Gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG€. Wij hopen dat dit OLYMPUS TG€ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS TG€ te teleladen.


OLYMPUS TG€ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS TG€ (3145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS TG€

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De scherm- en camera-illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van het eigenlijke product. Registreer uw product op www. olympus. eu/register-product en ontvang extra voordelen van Olympus! De inhoud van de doos controleren of Digitale camera Camerariem Lithiumionbatterij (LI-90B) USBlichtnetadapter (F-2AC) USB-kabel (CB-USB8) AV-kabel (CB-AVC3) OLYMPUS Setup-cd-rom Andere niet afgebeelde accessoires: Garantiekaart De inhoud kan variëren naar plaats van aankoop. Namen van onderdelen Camera 8 1 2 3 4 10 9 1 Klepje over de connector 2 Vergrendeling klepje over de connector LOCK-knop Luidspreker Multiconnector HDMI-microconnector Oogje voor de riem Zelfontspanner-LED/LED-verlichting/ AF-hulpverlichting 9 Flitser 10 Lens 11 Lensring 12 Statiefaansluiting 13 Klepje van het batterijcompartiment/ het kaartje 14 Vergrendeling van het batterij-/ kaartcompartiment 3 4 5 6 7 8 7 11 12 13 14 3 5 6 2 NL 3 1 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stereomicrofoon Monitor Ontspanknop Indicatorlampje n-knop Zoomknoppen R-knop (videobeelden maken) Functieknop q-knop (schakelen tussen fotograferen en weergeven) 10 Pendelknop INFO (informatiedisplay wijzigen) D (wissen) 11 A-knop (OK) 12 m-knop De camerariem bevestigen 1 2 3 Trek de camerariem zo strak dat deze niet los kan raken. NL 3 Monitor Weergave stand fotograferen 1 29 28 27 26 25 24 23 P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Stand Fotograferen . . . . . . Blz. 32, 66 11 Opnemen met geluid (videobeelden)/ Onderdrukking van windgeluid/ Opnamevolume . . . . . . . Blz. 16 : gps-signaal wordt gezocht : gps-signaal wordt ontvangen 16 Richtingsinformatie 17 Meting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blz. [. . . ] Submenu 2 Off GPS On Status Auto Time Adjust Off On Off Auto Track 1min 30sec 10sec Save Country/Region State/Province City Landmark Off On Off On Off On Off On Submenu 3 Toepassing Wanneer u de gps-functie niet wilt gebruiken. Past de klok aan met behulp van GPS UTC-gegevens Schakel gps-volgen uit. Wanneer oriëntatiepunten moeten worden weergegeven. [Auto Time Adjust] is alleen van toepassing wanneer x (eigen tijdzone) geselecteerd is voor [World Time]. Een nieuw bestand wordt aangemaakt telkens wanneer u [Save] selecteert. Meerdere bestanden worden aangemaakt als: De datum tijdens het volgens verandert U een andere optie voor [Track] kiest Het volgen eindigt automatisch wanneer: De batterij leeg is De camera meer dan 24 uur uitgeschakeld blijft Voor meer informatie over bijvoorbeeld het weergeven van gps-volgsporen, raadpleegt u de handleiding voor uw gps-volgsoftware. 54 NL Printen Direct printen (PictBridge*1) Sluit u de camera aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u beelden rechtstreeks printen zonder een computer te gebruiken. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge, raadpleegt u de handleiding van de printer. *1 PictBridge is een norm voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten en voor het direct printen van foto's. De printstanden, het papierformaat en andere parameters die u met de camera kunt instellen, zijn afhankelijk van de gebruikte printer. Voor meer details over de beschikbare papiertypes, het plaatsen van papier en het installeren van inktcassettes raadpleegt u de handleiding van de printer. 2 Schakel de printer in en verbind de printer met de camera. Multiconnector Open het klepje over de connector in de richting van de pijl. USB-kabel (meegeleverd) Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [Easy Print] In het instelmenu zet u [USB Connection] op [Print]. 46) I (rechts) 1 Geef het beeld dat u wenst te printen, weer op de monitor. "Beelden bekijken" (Blz. Om een ander beeld te printen, gebruikt u HI om een beeld te selecteren, waarna u op de knop A drukt. Stoppen met printen Als een geselecteerd beeld wordt weergegeven op de monitor, koppelt u de USB-kabel los van de camera en de printer. NL 55 De printerinstellingen wijzigen [Custom Print] 5 Gebruik FG om de instelling [Borderless] of [Pics/Sheet] te selecteren en druk op de knop A. Submenu 4 1 2 3 Voer stap 1 en 2 uit bij [Easy Print] (Blz. DPOF-printreserveringen zijn mogelijk voor maximaal 999 beelden per kaartje. 8 9 Herhaal indien nodig stap 6 en 7 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [Single Print]. Druk op de knop A. Print Back MENU Print Cancel 10 Gebruik FG om [Print] te selecteren en druk op de knop A. Als [Option Set] is geselecteerd in de modus [All Print], wordt het scherm [Print Info] weergegeven. Als het printen voltooid is, wordt het scherm [Print Mode Select] weergegeven. Print Mode Select Back MENU Enkel beeld reserveren [<] Print All Print Multi Print All Index Print Order 1 2 Roep het instelmenu op. "Instelmenu" (Blz. 9) In het weergavemenu q selecteert u [Print Order], waarna u op de knop A drukt. NL 57 3 Gebruik FG om [<] te selecteren en druk op de knop A. Print Order Print OK Annuleren van alle printreserveringsgegevens 4/30 0 12M NORM 100-0004 '12/02/26 12:30 1 2 3 Voer stap 1 en 2 uit bij [<] (Blz. Gebruik FG om [Reset] te selecteren en druk op de knop A. 4 5 No Gebruik HI om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop A. Submenu 2 Toepassing Hiermee wordt enkel het beeld geprint. Hiermee wordt het beeld samen met het tijdstip van fotograferen geprint. Annuleren van de printreserveringsgegevens van geselecteerde foto's 1 2 3 4 5 6 7 Voer stap 1 en 2 uit bij [<] (Blz. Gebruik HI om het beeld te selecteren met de printreservering die u wenst te annuleren. Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop A. De instellingen worden toegepast op de resterende beelden met printreserveringen. Date Time 6 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop A. Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [U] 1 2 3 58 Voer stap 1 en 2 uit bij [<] (Blz. [. . . ] Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt. 4 Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen. 5 De verplichting van Olympus onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product en iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in fotorolletjes of lenzen of andere uitrusting of toebehoren dat bij het product wordt gebruikt, of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie, is uitgesloten. Opmerkingen: 1 Deze garantie vormt een aanvulling op en heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. 2 Als u vragen over deze garantie heeft, kunt u contact opnemen met een van de servicediensten van Olympus die vermeld zijn in de instructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Deze garantie geldt uitsluitend indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of de dealer. Zorg ervoor dat uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en de datum van aankoop ingevuld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS TG€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS TG€ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag