Gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-14. Wij hopen dat dit OLYMPUS SZ-14 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SZ-14 te teleladen.


OLYMPUS SZ-14 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS SZ-14 (3726 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS SZ-14

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA SZ-14 Handleiding Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen. Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken. [. . . ] Hiermee wordt één beeld in meervoudige bladindeling geprint. Hiermee wordt een index geprint van alle beelden die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje. Hiermee worden beelden geprint op basis van de printreserveringen op het kaartje. Off/On*1 (Het aantal beelden per blad is afhankelijk van de printer. ) *1 Print All Print Multi Print All Index De beschikbare instellingen voor [Borderless] zijn afhankelijk van de printer. Als [Standard] wordt geselecteerd in stap 4 en 5, wordt het beeld geprint met de standaardinstellingen van de printer. Print Order*1 *1 6 7 Gebruik HI om een beeld te kiezen. Druk op G om de gedetailleerde printerinstellingen voor het huidige beeld in te stellen. [Print Order] is enkel beschikbaar als printreserveringen werden uitgevoerd. 55) 4 Gebruik FG om [Size] (submenu 3) te selecteren en druk op I. Als het scherm [Printpaper] niet wordt weergegeven, dan zijn de opties [Size], [Borderless] en [Pics/Sheet] ingesteld op de standaardinstellingen van de printer. Printpaper Size Standard Borderless Standard Back MENU Set OK NL 53 Gedetailleerde printerinstellingen instellen 1 Gebruik FGHI om een beeld te selecteren, en druk op de knop A. Submenu 5 Submenu 6 <X 0 tot 10 Toepassing Hiermee stelt u het aantal prints in. 9 Druk op de knop A. Print Print Cancel Date Als u [With] selecteert, worden de beelden met de datum geprint. With/Without Als u [Without] selecteert, worden de beelden zonder de datum geselecteerd. With/Without Als u [Without] selecteert, wordt de bestandsnaam niet op het beeld geprint. (Gaat naar het instelscherm. ) Hiermee wordt een deel van het beeld geselecteerd dat u wenst te printen. Back MENU Set OK 10 Gebruik FG om [Print] te selecteren en druk op de knop A. Als [Option Set] is geselecteerd in de modus [All Als het printen voltooid is, wordt het scherm [Print Mode Select] weergegeven. Print Mode Select Print All Print Multi Print All Index Print Order Exit MENU Set OK File Name Print], wordt het scherm [Print Info] weergegeven. P Een beeld uitsnijden [P] [P 1 Gebruik de zoomknoppen om de grootte van het uitsnijkader te bepalen, gebruik FGHI om het kader te verplaatsen en druk dan op de knop A. Uitsnijkader Printen annuleren 1 Druk op de knop m terwijl [Do Not Remove USB Cable] wordt weergegeven. 2 Selecteer [Cancel] met FG en druk daarna op de knop A. Set OK 2 Gebruik FG om [OK] te selecteren en druk op de knop A. 8 54 11 Druk op de knop m. 12 Als de melding [Remove USB Cable] Herhaal indien nodig stap 6 en 7 om het te printen beeld te selecteren, voer de gewenste instellingen uit en kies [Single Print]. verschijnt, koppelt u de USB-kabel los tussen de camera en de printer. NL Printreserveringen (DPOF*1) Bij printreserveringen worden het aantal prints en de instelling voor het afdrukken van de datum opgeslagen in het beeld op het kaartje. De prints kunnen op die manier eenvoudig worden gemaakt op een printer of in een fotospeciaalzaak die DPOF ondersteunt, want de printreserveringen op het kaartje kunnen zonder computer of camera worden gebruikt. *1 DPOF is een standaard om automatische printinformatie van digitale camera's op te slaan. Printreserveringen kunnen enkel worden ingesteld voor de beelden op het kaartje. Het is mogelijk dat DPOF-reserveringen die werden ingesteld met een andere DPOF-camera, met deze camera niet gewijzigd kunnen worden. Eventuele wijzigingen moet u dan aanbrengen met het oorspronkelijke apparaat. Als u nieuwe DPOFreserveringen met deze camera maakt, worden de reserveringen gewist die met het andere apparaat werden gemaakt. DPOF-printreserveringen zijn mogelijk voor maximaal 999 beelden per kaartje. 4 5 Gebruik HI om het beeld te selecteren waarvoor u printreserveringen wenst in te stellen. Gebruik FG om de schermoptie [X] (datumafdruk) te selecteren en druk op de knop A. Toepassing Hiermee wordt enkel het beeld geprint. Hiermee wordt het beeld samen met het tijdstip van fotograferen geprint. Submenu 2 No Date Time 6 Gebruik FG om [Set] te selecteren en druk op de knop A. Enkel beeld reserveren [<] Eén print reserveren voor elk beeld op het kaartje [U] 1 2 3 Roep het instelmenu op. "Instelmenu" (Blz. [. . . ] 5 De verplichting van Olympus onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product en iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in fotorolletjes of lenzen of andere uitrusting of toebehoren dat bij het product wordt gebruikt, of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie, is uitgesloten. Opmerkingen: 1 Deze garantie vormt een aanvulling op en heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. 2 Als u vragen over deze garantie heeft, kunt u contact opnemen met een van de servicediensten van Olympus die vermeld zijn in de instructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Deze garantie geldt uitsluitend indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of de dealer. Zorg ervoor dat uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en de datum van aankoop ingevuld zijn. 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt-, dient deze op een veilige plek bewaard te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS SZ-14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS SZ-14 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag