Gebruiksaanwijzing OLYMPUS STYLUS€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS STYLUS€. Wij hopen dat dit OLYMPUS STYLUS€ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS STYLUS€ te teleladen.


OLYMPUS STYLUS€ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS STYLUS€ (3584 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS STYLUS€

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen. Neem de veiligheidsmaatregelen aan het einde van deze handleiding in acht. Voor klanten in Europa Het waarmerk "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) voor wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubehoud en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Apparaten met het waarmerk "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt. Dit symbool [doorgekruiste verrijdbare afvalbak AEEA bijlage IV] geeft de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de landen van de EU aan. [. . . ] Het mapnummer wordt teruggezet op nr. 100 en het bestandsnummer wordt teruggezet op nr. 0001. Deze methode is handig bij het groeperen van bestanden op aparte kaartjen. AUTO Ook als er een nieuwe geheugenkaartje wordt geplaatst, blijven de mapnummers en bestandsnummers van de vorige kaartje behouden, zodat hetzelfde bestandsnummer niet op verschillenhet kaartjen wordt gebruikt. Deze methode is handig als u al uw bestanden met doorlopende nummers wilt beheren. 6 Instellingen Hoofdmenu [AUTO] [MODE MENU] [SETUP] [FILE NAME] [RESET] / g"Gebruik van de menu's" (Blz. 9) Aanpassen van de beeldbewerkingsfunctie (PIXEL MAPPING) Met de functie Pixel Mapping kan de camera de CCD en de beeldbewerkingfuncties controleren en bijstellen. Wacht ten minste één minuut na het nemen of bekijken van foto's om de functie pixel mapping optimaal te laten functioneren. Hoofdmenu [MODE MENU] [SETUP] [PIXEL MAPPING] g"Gebruik van de menu's" (Blz. als [START] verschijnt. · Tijdens het controleren van de beeldbewerkingfuncties geeft een [BUSY]-balk in het monitorbeeld de voortgang weer. Als de functie Pixel Mapping voltooid is, verschijnt weer het functiemenu. FILE NAME PIXEL MAPPING START Opmerking DUAL TIME SETUP · Als u tijdens de CCD controlefunctie de camera uitschakelt, begint u opnieuw vanaf stap 1. 48 NL Helderheid van de monitor aanpassen Met deze functie kunt u de helderheid van de monitor bijstellen om het beeld beter te kunnen zien. Hoofdmenu [MODE MENU] [SETUP] [s] g"Gebruik van de menu's" (Blz. 9) [ALBUM MENU] [s] · Voor de stand Weergeven voor albums: Hoofdmenu 1 Stel de helderheid bij terwijl u naar de monitor kijkt en als u de gewenste helderheid heeft ingesteld, drukt u opZ. · Door op O te drukken neemt de helderheid van de monitor toe en door op N te drukken wordt deze donkerder. SELECT GO OK Datum en tijd instellen Met deze functie kunt u datum en tijd instellen. 56) Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge raadpleegt u de handleiding van de printer. Dit is de standaard voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende merken en voor het rechtstreeks printen van foto's. Alle printers die PictBridge ondersteunen beschikken over standaard printinstellingen. 53 tot 55), worden de foto's op basis van deze instellingen geprint. Voor de standaardinstellingen van uw printer raadpleegt u de handleiding ervan of neemt u contact op met de fabrikant van de printer. TIPS · Voor details over de soorten printerpapier, inktcassettes, enzovoort, raadpleegt u de handleiding van de printer. Opmerking · Tijdens het rechtstreeks printen van beelden verdient het aanbeveling de optionele lichtnetadapter te gebruiken. Indien u de batterij gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat deze voldoende opgeladen is. Stopt de camera terwijl dataverkeer met de printer plaatsvindt, dan is het mogelijk dat dat de juiste werking van de printer verstoort of dat beeldmateriaal verloren gaat. · De camera kan niet de sluimerstand aannemen als deze met de USB-kabel is aangesloten op een printer. 7 Beelden printen Printerfuncties en instellingen Beschikbare printfuncties, papierformaten, enzovoort, zijn afhankelijk van de printer die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw printer. Beelden printen (EASY PRINT) [EASY PRINT] kan gebruikt worden om de op de monitor weergegeven foto te printen. 1 2 Geef de foto die u wilt printen weer op de monitor. Steek de ene plug van het meegeleverde USB-kabeltje in de multiconnector van de camera en de andere plug in de USBconnector van de printer. · Het scherm [EASY PRINT] wordt weergegeven. · Voor details over hoe u de printer inschakelt en over de positie van de USB-poort, raagpleegt u de handleiding van de printer. NL 51 Rechtstreeks printen (PictBridge) 3 Druk op de knop <. · Het printen begint. [. . . ] (e) Ieder gebrek dat optreedt wegens het onzorgvuldig of ongeschikt opbergen (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc. ), ondeskundig onderhoud, etc. (h) Indien deze garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product. (i) Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van dealer en het serienummer. (j) Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS STYLUS€

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS STYLUS€ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag