Gebruiksaanwijzing OLYMPUS SH-21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SH-21. Wij hopen dat dit OLYMPUS SH-21 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS SH-21 te teleladen.


OLYMPUS SH-21 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS SH-21 (3755 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS SH-21

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITALE CAMERA SH-21 Handleiding Wij danken u voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen. Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken. [. . . ] De tijd in de tijdzone van uw reisbestemming (de tijdzone die geselecteerd is voor z in submenu 2). Selecteer de tijdzone van uw reisbestemming (z). Het aanraakscherm kalibreren [Touch Calibration. ] t (Instellingen 3) Touch Calibration. Raak het scherm aan volgens de instructies op het scherm. x*1 z*1, 2 *1 *2 In regio's waar de zomertijd wordt gebruikt, gebruikt u FG om de zomertijd ([Summer]) in te schakelen. Wanneer u een tijdzone selecteert, berekent de camera automatisch het tijdverschil tussen de geselecteerde tijdzone en de eigen tijdzone (x) om de tijd in de tijdzone van uw reisbestemming aan te geven (z). NL 53 Printen Direct printen (PictBridge*1) Sluit u de camera aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u beelden rechtstreeks printen zonder een computer te gebruiken. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge, raadpleegt u de handleiding van de printer. *1 PictBridge is een norm voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten en voor het direct printen van foto's. De printstanden, het papierformaat en andere parameters die u met de camera kunt instellen, zijn afhankelijk van de gebruikte printer. Voor meer details over de beschikbare papiertypes, het plaatsen van papier en het installeren van inktcassettes raadpleegt u de handleiding van de printer. I-knop 2 Schakel de printer in en verbind de printer met de camera. Open het klepje over de connector in de richting van de pijl. Multiconnector USB-kabel (meegeleverd) Beelden printen met de standaardinstellingen van de printer [Easy Print] In het instelmenu zet u [USB Connection] op [Print]. 48) 1 Geef het beeld dat u wenst te printen weer op de monitor. "Beelden bekijken" (Blz. 21) Easy Print Start Custom Print OK 3 4 Druk op I om het printen te starten. Om een ander beeld te printen, gebruikt u HI om een beeld te selecteren, waarna u op de knop A drukt. Stoppen met printen Als een geselecteerd beeld wordt weergegeven op de monitor, koppelt u de USB-kabel los van de camera en de printer. 54 NL De printerinstellingen wijzigen [Custom Print] 5 1 2 3 Gebruik FG om de instelling [Borderless] of [Pics/Sheet] te selecteren en druk op de knop A. Submenu 4 Toepassing Het beeld wordt geprint met een rand ([Off]). Het aantal beelden per blad ([Pics/ Sheet]) kan enkel worden gekozen als [Multi Print] werd geselecteerd in stap 3. Voer stap 1 en 2 uit bij [Easy Print] (Blz. Gebruik FG om de printfunctie te selecteren, en druk op de knop A. Toepassing Hiermee wordt het beeld geprint dat in stap 6 werd gekozen. Hiermee worden alle beelden geprint die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje. Hiermee wordt één beeld in meervoudige bladindeling geprint. Hiermee wordt een index geprint van alle beelden die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje. Hiermee worden beelden geprint op basis van de printreserveringen op het kaartje. Off/On*1 (The number of images per sheet varies depending on the printer. ) *1 Submenu 2 Print All Print Multi Print All Index Print Order*1 *1 De beschikbare instellingen voor [Borderless] zijn afhankelijk van de printer. Als [Standard] wordt geselecteerd in stap 4 en 5, wordt het beeld geprint met de standaardinstellingen van de printer. 6 7 Gebruik HI om een beeld te kiezen. Druk op G om de gedetailleerde printerinstellingen voor het huidige beeld in te stellen. [Print Order] is enkel beschikbaar als printreserveringen werden uitgevoerd. 57) 4 Gebruik FG om [Size] (submenu 3) te selecteren en druk op I. Als het scherm [Printpaper] niet wordt weergegeven, dan zijn de opties [Size], [Borderless] en [Pics/Sheet] ingesteld op de standaardinstellingen van de printer. Printpaper Size Standard Borderless Standard Back MENU Set OK NL 55 Gedetailleerde printerinstellingen instellen 1 Gebruik FGHI om een beeld te selecteren, en druk op de knop A. Submenu 5 <X Submenu 6 0 to 10 Toepassing Hiermee stelt u het aantal prints in. Als u [Without] selecteert, worden de beelden zonder de datum geselecteerd. Als u [Without] selecteert, wordt de bestandsnaam niet op het beeld geprint. 9 Druk op de knop A. Print Print Cancel Date With/Without Back MENU Set OK 10 Gebruik FG om [Print] te selecteren en druk op de knop A. [. . . ] 5 De verplichting van Olympus onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product en iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in fotorolletjes of lenzen of andere uitrusting of toebehoren dat bij het product wordt gebruikt, of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie, is uitgesloten. Opmerkingen: 1 Deze garantie vormt een aanvulling op en heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant. 2 Als u vragen over deze garantie heeft, kunt u contact opnemen met een van de servicediensten van Olympus die vermeld zijn in de instructies. Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud onder garantie 1 Deze garantie geldt uitsluitend indien de garantieverklaring naar behoren is ingevuld door Olympus of de dealer. Zorg ervoor dat uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en de datum van aankoop ingevuld zijn. 2 Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt-, dient deze op een veilige plek bewaard te worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS SH-21

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS SH-21 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag