Gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-055

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-055. Wij hopen dat dit OLYMPUS PT-055 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-055 te teleladen.


OLYMPUS PT-055 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1780 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS PT-055 (1772 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS PT-055

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VM9789TA-01-01-PT-055-inst-NL. book Page 1 Monday, February 18, 2013 12:33 PM PT-055 Handleiding NL VM9789TA-01-01-PT-055-inst-NL. book Page 2 Monday, February 18, 2013 12:33 PM Hartelijk dank voor uw aankoop van het onderwaterbehuizing PT-055 (hierna “behuizing”). Lees deze handleiding zorgvuldig en gebruik het product op een veilige en correcte manier. Bewaar deze handleiding om hem later, na het lezen ervan, te raadplegen. Een verkeerd gebruik kan voor schade aan de camera in de behuizing zorgen als gevolg van waterlekken en het is mogelijk dat het daarbij gaat om schade die niet meer kan worden hersteld. [. . . ] Vóór gebruik dient u steeds de volgende elementen na te gaan. Controleer vooraf 1 Vooraleer u de digitale camera in de behuizing installeert, dompel de lege behuizing onder om na te gaan dat er geen water doorlekt. We raden aan de lege behuizing onder te dompelen tot op de bedoelde diepte, als dit echter niet mogelijk is, controleer de behuizing dan zoals beschreven onder “Test waterlekken” (P. 18). 2 De belangrijkste oorzaken van het lekken van water zijn de volgende. • Een deel van of de volledige O-ring bevindt zich buiten de specifieke groef. • De O-ring is beschadigd, gebarsten, versleten of vervormd • Er plakt zand, vezels, haar of een ander vreemd bestanddeel aan de O-ring, de groef van de O-ring of het contactoppervlak van de Oring op de voorkant • Schade aan de groef van de O-ring of het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant • De riem, de silicagel, enz. raken geklemd bij het sluiten van de behuizing Voer de test uit nadat de voorgaande oorzaken werden weggewerkt. OPGELET: Als u een lek detecteert tijdens de normale werking, gebruik de behuizing dan niet en neem contact op met Olympus. NL 14 VM9789TA-01-01-PT-055-inst-NL. book Page 15 Monday, February 18, 2013 12:33 PM 3. Installeer de digitale camera Controleer de digitale camera Controleer de digitale camera vooraleer u hem in de behuizing plaatst. 1. Controle van de batterij De flitser wordt bij onderwateropnamen heel vaak gebruikt. Voordat u gaat duiken, dient u dan ook na te gaan of de batterij nog over voldoende stroom beschikt. 2. Controle van het aantal foto’s dat nog kan worden genomen Ga na of er nog voldoende foto’s kunnen worden genomen. 3. Verwijder de handriem van de digitale camera. Wanneer u een digitale camera plaatst zonder de riem te verwijderen, is het mogelijk dat de riem geklemd raakt tussen de delen van de behuizing en dit kan waterlekken veroorzaken. Open de behuizing 1 Schuif de vergrendelknop in de richting van de pijl (1 op de afbeelding hieronder). 2 Schuif en houd de schuifvergrendeling in de richting van de pijl (2 op de afbeelding hieronder) en draai tegen de klok in aan de open/closedraaiknop (3 op de afbeelding hieronder). 3 Draai de open/close-draaiknop tot op de positie waar deze niet verder kan worden gedraaid. 4 Open voorzichtig de achterkant van behuizing. Schuifvergrendeling Vergrendelknop 2 3 Open 1 Open/close-draaiknop OPGELET: Oefen niet te veel kracht uit terwijl u aan de open/close-draaiknop draait. U kunt op die manier namelijk schade veroorzaken aan de draaiknop. NL 15 VM9789TA-01-01-PT-055-inst-NL. book Page 16 Monday, February 18, 2013 12:33 PM De digitale camera in de behuizing plaatsen 1 Controleer of de digitale camera uitgeschakeld is. 3 Plaats twee zakjes met de silicagel (1 g) op elkaar tussen de bodem van de digitale camera en de behuizing. 2 3 OPGELET: • Het zakje silicagel wordt vastgeklemd wanneer de behuizing wordt verzegeld en er zal een waterlek optreden. • Zodra de silicagel gebruikt is, verloopt de vochtabsorptie minder goed. Vervang de silicagel steeds wanneer de behuizing wordt geopend en gesloten. Zorg ervoor dat de camera correct is geplaatst Controleer de volgende elementen vooraleer u de behuizing verzegelt. • Wordt de silicagel volledig tot aan de specifieke positie geplaatst?• Bevindt er zich vuil of vreemd materiaal op de O-ring of op het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant? [. . . ] (Zorg ervoor dat u de groef van de O-ring niet beschadigt met de punt van de O-ring-haak. ) 3 Houd de O-ring vast met uw vingertoppen nadat hij uit de groef is gekomen en verwijder hem van de behuizing. Verwijder alle zand, stof, enz. Nadat u visueel heeft nagegaan dat er vuil is verwijderd van op de O-ring, controleer of er zand of ander vreemd materiaal aan vastgehecht zit. Ga ook na of er schade of barsten zijn door de volledige omtrek van de O-ring lichtjes samen te drukken met uw vingertoppen. NL 23 VM9789TA-01-01-PT-055-inst-NL. book Page 24 Monday, February 18, 2013 12:33 PM Verwijder al het vreemd materiaal dat vastgehecht zit op de groef van de O-ring met een pluisvrije doek of een katoenen prop. Verwijder ook zand of vuil dat eventueel vastgehecht zit op het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant van de behuizing. OPGELET: • U dient de waterdichte functie te onderhouden, zelfs voordat u het product voor de eerste keer onder water gebruikt. • Wanneer u een scherp object gebruikt om de O-ring te verwijderen of binnen in de O-ring-groef schoon te maken, is het mogelijk dat de behuizing en de O-ring beschadigd worden en er een waterlek ontstaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS PT-055

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS PT-055 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag