Gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-054. Wij hopen dat dit OLYMPUS PT-054 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPUS PT-054 te teleladen.


OLYMPUS PT-054 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1646 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLYMPUS PT-054 (1596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPUS PT-054

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 1 Friday, October 19, 2012 2:50 PM PT-054 Handleiding NL VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 2 Friday, October 19, 2012 2:50 PM Hartelijk dank voor uw aankoop van de onderwaterbehuizing PT-054 (hierna behuizing). Lees deze handleiding zorgvuldig en gebruik het product op een veilige en correcte manier. Bewaar deze handleiding om hem later, na het lezen ervan, te raadplegen. Een verkeerd gebruik kan voor schade aan de camera in de behuizing zorgen als gevolg van waterlekken en het is mogelijk dat het daarbij gaat om schade die niet meer kan worden hersteld. [. . . ] We raden aan de lege behuizing onder te dompelen tot op de bedoelde diepte; als dit echter niet mogelijk is, controleer de behuizing dan zoals beschreven onder “Test waterlekken” (P. 19). 2 De belangrijkste oorzaken van het lekken van water zijn de volgende. • Een deel van of de volledige O-ring bevindt zich buiten de specifieke groef. • De O-ring is beschadigd, gebarsten, versleten of vervormd • Er plakt zand, vezels, haar of een ander vreemd bestanddeel aan de O-ring, de groef van de O-ring of het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant • Schade aan de groef van de O-ring of het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant • De riem, de silicagel, enz. raken beklemd bij het sluiten van de behuizing Voer de test uit nadat bovenvermelde oorzaken zijn opgelost. LET OP: Als u een lek detecteert tijdens de normale werking, gebruik de behuizing dan niet en neem contact op met Olympus. NL 14 VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 15 Friday, October 19, 2012 2:50 PM 3. De digitale camera installeren Controleer de digitale camera Controleer de digitale camera voordat u hem in de behuizing plaatst. 1. De batterij controleren De flitser wordt bij onderwateropnamen heel vaak gebruikt. Voordat u gaat duiken, dient u dan ook na te gaan of de batterij nog voldoende opgeladen is. 2. Controle van het aantal foto’s dat nog kan worden genomen Ga na of er nog voldoende foto’s kunnen worden genomen. 3. Verwijder de handriem, de lenskap en de flitsschoenkap van de digitale camera. Wanneer u een digitale camera plaatst zonder de riem of de lenskap te verwijderen, is het mogelijk dat de riem beklemd raakt tussen de delen van de behuizing en dit kan waterlekken veroorzaken. NL 15 VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 16 Friday, October 19, 2012 2:50 PM Open de behuizing 1 Schuif de vergrendelknop in de richting van de pijl (1 op de afbeelding hieronder). 2 Schuif en houd de schuifvergrendeling in de richting van de pijl (2 op de afbeelding hieronder) en draai de open/close-draaiknop tegen de klok in (3 op de afbeelding hieronder). 3 Draai de open/close-draaiknop tot op de positie waar deze niet verder kan worden gedraaid. 4 Open de achterkant van behuizing voorzichtig. 2 Schuifvergrendeling Vergrendelknop 3 Open 1 Open/close-draaiknop LET OP: Oefen niet te veel kracht uit terwijl u aan de open/close-draaiknop draait. U kunt op die manier namelijk schade veroorzaken aan de draaiknop. De flitser openklappen Wanneer de camera in de behuizing is geplaatst, sluit dan de diffuser aan als u alleen de ingebouwde flits van de camera gebruikt. Zorg ervoor dat u de flitser openklapt wanneer u de onderwaterflitser gebruikt. NL 16 VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 17 Friday, October 19, 2012 2:50 PM De digitale camera plaatsen 1 Controleer of de digitale camera uitgeschakeld is. 3 Plaats een zakje met de silicagel (1 g) tussen de bodem van de digitale camera en de behuizing. 2 3 LET OP: • Als het zakje silicagel vastgeklemd raakt wanneer de behuizing wordt verzegeld, ontstaat er een waterlek. • Zodra de silicagel gebruikt is, verloopt de vochtabsorptie minder goed. Vervang de silicagel steeds wanneer de behuizing werd geopend en gesloten. Zorg ervoor dat de camera correct is geplaatst Controleer de volgende elementen voordat u de behuizing verzegelt. • Wordt de silicagel volledig tot op de specifieke positie geplaatst?• Bevindt er zich vuil of vreemd materiaal op de O-ring of op het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant? [. . . ] Voer dit onderhoud uit op een plaats zonder zand of stof, nadat u uw handen heeft gewassen en afgedroogd. De O-ring verwijderen 1 Plaats de O-ring-haak tussen de O-ring en de groef van de O-ring. (Zorg ervoor dat u de groef van de O-ring niet beschadigt met de punt van de O-ring-haak. ) 3 Houd de O-ring vast met uw vingertoppen nadat hij uit de groef is gekomen en verwijder hem van de behuizing. Verwijder alle zand, stof, enz. Nadat u visueel heeft nagegaan dat er vuil is verwijderd van op de O-ring, controleer of er zand of ander vreemd materiaal aan vastgehecht zit. Ga ook na of er schade of barsten zijn door de volledige omtrek van de O-ring lichtjes samen te drukken met uw vingertoppen. NL 25 VM8040TA-01-01-PT-054-inst-NL. book Page 26 Friday, October 19, 2012 2:50 PM Verwijder al het vreemd materiaal dat vastgehecht zit op de groef van de O-ring met een pluisvrije doek of een katoenen prop. Verwijder ook zand of vuil dat eventueel vastgehecht zit op het contactoppervlak van de O-ring op de voorkant van de behuizing. LET OP: • U dient de waterdichte functies te onderhouden, zelfs voordat u het product voor de eerste keer onder water gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPUS PT-054

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPUS PT-054 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag